Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
19930418960118834019154620288421642417380913731510642510651811051946902
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
182976166269189985176314155063162720190347157355187677176003197545199253
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
112577105670110876130537127999129169137457138366147476179638138728162770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7878775429639207309080648720308706179913907029570397214152029
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460684260038560397246606649532590826078447917574497260769394
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
27204077780177449623296933012306995168739466408694667549359
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005278
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 181074
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 88796
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76859
 4. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 69448
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 50183
 6. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 31421
 7. Ogłoszenia o dzierżawie
  Wyświetleń: 29482
 8. Przetargi w roku 2015
  Wyświetleń: 25897
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 23814
 10. Przetargi w roku 2016
  Wyświetleń: 21933
 11. Władze samorządowe
  Wyświetleń: 20971
 12. Ogłoszenia Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 18500
 13. Ogłoszenia o sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 18373
 14. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17634
 15. Przetargi w roku 2014
  Wyświetleń: 17196
 16. Przetargi w roku 2009
  Wyświetleń: 16348
 17. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2018
  Wyświetleń: 16271
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16225
 19. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 16220
 20. Przetargi w roku 2008
  Wyświetleń: 15970
 21. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna Gminy
  Wyświetleń: 15893
 22. Polityka prywatności serwisu bip.byczyna.pl
  Wyświetleń: 15479
 23. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 15334
 24. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 15148
 25. Aktualności
  Wyświetleń: 15008
 26. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 14943
 27. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 14921
 28. Rokowania
  Wyświetleń: 14888
 29. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2016
  Wyświetleń: 14806
 30. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14618
 31. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2016
  Wyświetleń: 14000
 32. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2017
  Wyświetleń: 13744
 33. Przetargi w roku 2017
  Wyświetleń: 13627
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 12952
 35. Karty usług
  Wyświetleń: 12909
 36. Przetargi w roku 2010
  Wyświetleń: 12594
 37. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12405
 38. Kontrole przeprowadzone przez UM Byczyna
  Wyświetleń: 12391
 39. Przetargi w roku 2013
  Wyświetleń: 12375
 40. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12347
 41. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 12238
 42. Protokoły z komisji stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12193
 43. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 12079
 44. Budżet
  Wyświetleń: 12046
 45. Przetargi w roku 2011
  Wyświetleń: 11983
 46. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 11970
 47. Przetargi w roku 2018
  Wyświetleń: 11869
 48. Skład osobowy Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 11841
 49. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 11774
 50. Gminne Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 11532
 51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11229
 52. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2011
  Wyświetleń: 11199
 53. Obwieszczenia środowiskowe
  Wyświetleń: 10993
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10986
 55. Przetargi w roku 2012
  Wyświetleń: 10982
 56. Mapa
  Wyświetleń: 10934
 57. Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 10843
 58. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10813
 59. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 10661
 60. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 10646
 61. OPIEKA SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 10612
 62. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10610
 63. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 10606
 64. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 10498
 65. Uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10457
 66. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10253
 67. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 10119
 68. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10045
 69. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 10015
 70. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014
  Wyświetleń: 9883
 71. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2007
  Wyświetleń: 9859
 72. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 9715
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9698
 74. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 9664
 75. Referat Finansowo - Księgowo - Podatkowy
  Wyświetleń: 9614
 76. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 9559
 77. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2017
  Wyświetleń: 9279
 78. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 9235
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9163
 80. Przetargi do 60 000 EURO
  Wyświetleń: 9085
 81. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2015
  Wyświetleń: 9017
 82. Ogłoszenia - Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8944
 83. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8849
 84. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 8785
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8708
 86. Przetargi z zakresu gospodarki ruchomościami
  Wyświetleń: 8499
 87. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8430
 88. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025
  Wyświetleń: 8426
 89. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 8408
 90. Komunikaty
  Wyświetleń: 8391
 91. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 8380
 92. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 8379
 93. Zarządzenia styczeń 2011
  Wyświetleń: 8015
 94. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2004
  Wyświetleń: 7995
 95. Informacje o składzie i funkcjach Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 7951
 96. Informacje o wydanych decyzjach
  Wyświetleń: 7914
 97. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2005
  Wyświetleń: 7853
 98. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 7828
 99. Referat Organizacyjny i Oświaty
  Wyświetleń: 7792
 100. Ogłoszenia PP
  Wyświetleń: 7768
 101. Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag
  Wyświetleń: 7713
 102. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7711
 103. Przetarg ustny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 7677
 104. Ogłoszenia - Wybory PE 2014
  Wyświetleń: 7511
 105. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7504
 106. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2006
  Wyświetleń: 7502
 107. Rejestry
  Wyświetleń: 7493
 108. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 7398
 109. Zapytanie ofertowe - tablice pamiątkowe
  Wyświetleń: 7264
 110. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 7241
 111. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 7207
 112. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I.120.1.2011
  Wyświetleń: 7162
 113. DZIENNIKI USTAW
  Wyświetleń: 7118
 114. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 7117
 115. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 7098
 116. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7075
 117. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 7050
 118. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 7034
 119. Internetowa wyszukiwarka Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6998
 120. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 6995
 121. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 6976
 122. KONTAKT
  Wyświetleń: 6957
 123. Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 6943
 124. Monitor Polski
  Wyświetleń: 6860
 125. Przetarg pisemny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 6798
 126. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 6789
 127. Dowóz
  Wyświetleń: 6741
 128. WYBORY
  Wyświetleń: 6644
 129. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 6556
 130. Przetargi w roku 2019
  Wyświetleń: 6351
 131. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice.
  Wyświetleń: 6334
 132. System zarządzania jakością PN EN ISO 2009:2015-10
  Wyświetleń: 6317
 133. Komunikat
  Wyświetleń: 6186
 134. Wybory Sejm i Senat RP 2015
  Wyświetleń: 6164
 135. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 6152
 136. Rokowania 2014
  Wyświetleń: 6151
 137. Przetarg ustny ograniczony 2015
  Wyświetleń: 6139
 138. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 6087
 139. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5954
 140. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 5865
 141. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 5826
 142. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5763
 143. Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik
  Wyświetleń: 5757
 144. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 5703
 145. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 5588
 146. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 5579
 147. Ogłoszenia 2013
  Wyświetleń: 5560
 148. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 5550
 149. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5520
 150. Dotacje na zabytki
  Wyświetleń: 5512
 151. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego.
  Wyświetleń: 5484
 152. Nabór na stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5432
 153. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Autobus marki Autosan
  Wyświetleń: 5408
 154. Przetarg ustny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5402
 155. Przetag pisemny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5365
 156. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 5332
 157. Uchwały Rady Miejskiej 2009
  Wyświetleń: 5313
 158. Samoocena metodą CAF
  Wyświetleń: 5311
 159. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r
  Wyświetleń: 5310
 160. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych -specjalisty terapii uzależnień w CISPOL
  Wyświetleń: 5265
 161. Zarządzenia Burmistrza od nr 23/09 do nr 37/09 - V kadencja - marzec 2009
  Wyświetleń: 5251
 162. Rokowania 2018
  Wyświetleń: 5229
 163. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 5228
 164. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 5217
 165. RYCERSKA BYCZYNA SP. Z O.O.
  Wyświetleń: 5194
 166. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 5173
 167. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2015 r.
  Wyświetleń: 5167
 168. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 5159
 169. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 5153
 170. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 5147
 171. Uchwały Rady Miejskiej 2008
  Wyświetleń: 5137
 172. Zarządzenia Burmistrza od nr 104/08 do nr 110/08 - V kadencja - listopad 2008
  Wyświetleń: 5126
 173. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/08 do nr 103/08 - V kadencja - październik 2008
  Wyświetleń: 5118
 174. Zarządzenia Burmistrza od nr 111/08 do nr 123/08 - V kadencja - grudzień 2008
  Wyświetleń: 5115
 175. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/08 do nr 90/08 - V kadencja - wrzesień 2008
  Wyświetleń: 5113
 176. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.05.2010 r.
  Wyświetleń: 5099
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2003
  Wyświetleń: 5098
 178. Uchwały Rady Miejskiej 2006
  Wyświetleń: 5096
 179. Elektroniczny Rejestr Uchwał
  Wyświetleń: 5086
 180. Ogłoszenia 2014
  Wyświetleń: 5079
 181. Uchwały Rady Miejskiej 2007
  Wyświetleń: 5075
 182. Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 5055
 183. Uchwały Rady Miejskiej 2010
  Wyświetleń: 5040
 184. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/09 do nr 29/09 - V kadencja - styczeń 2009
  Wyświetleń: 5017
 185. Klauzula Informacyjna RODO
  Wyświetleń: 5013
 186. Byczyńska strefa rozwoju przemysłowego
  Wyświetleń: 4965
 187. Zarządzenia Burmistrza od nr 13/09 do nr 22/09 - V kadencja - luty 2009
  Wyświetleń: 4955
 188. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4946
 189. Zarządzenia Burmistrza od nr 59/08 do nr 75/08 - V kadencja - sierpień 2008
  Wyświetleń: 4912
 190. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4898
 191. Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów w województwie opolskim
  Wyświetleń: 4805
 192. Przetag ustny ograniczony 2016
  Wyświetleń: 4787
 193. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 4766
 194. Opłata od posiadania psa
  Wyświetleń: 4762
 195. Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 4735
 196. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2015
  Wyświetleń: 4728
 197. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4724
 198. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 4717
 199. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 4688
 200. Zarządzenia Burmistrza od nr 51/08 do nr 58/08 - V kadencja - lipiec 2008
  Wyświetleń: 4688
 201. Zarządzenia Burmistrza od nr 19/08 do nr 27/08 - V kadencja - marzec 2008
  Wyświetleń: 4646
 202. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4621
 203. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/02 do nr 19A/02 -IV kadencja- grudzień 2002 r.
  Wyświetleń: 4607
 204. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 4583
 205. Zarządzenia Burmistrza od nr 45/08 do nr 50/08 - V kadencja - czerwiec 2008
  Wyświetleń: 4572
 206. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna na lata 2016-2024
  Wyświetleń: 4566
 207. 2. Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 4554
 208. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2012 r.
  Wyświetleń: 4551
 209. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 4527
 210. Działka Nr 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 4518
 211. 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna
  Wyświetleń: 4515
 212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiercice
  Wyświetleń: 4493
 213. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 19.08.2011 r.
  Wyświetleń: 4476
 214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na mieszkania - Polanowice 83a
  Wyświetleń: 4451
 215. I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
  Wyświetleń: 4438
 216. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup zwierząt w ramach projektu Ożywić pola Byczyny
  Wyświetleń: 4428
 217. Działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 4413
 218. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4409
 219. REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BISKUPICACH
  Wyświetleń: 4400
 220. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/08 do nr 13/08 - V kadencja - styczeń 2008
  Wyświetleń: 4379
 221. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 4365
 222. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2015 roku
  Wyświetleń: 4355
 223. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/08 do nr 32/08 - V kadencja - kwiecień 2008
  Wyświetleń: 4354
 224. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4349
 225. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 4322
 226. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 4320
 227. I rokowania na zbycie nieruchomości 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 4298
 228. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4298
 229. Rokowania 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 4290
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 48.000 litrów
  Wyświetleń: 4289
 231. PKS Kluczbork
  Wyświetleń: 4285
 232. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 4284
 233. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/08 do nr 44/08 - V kadencja - maj 2008
  Wyświetleń: 4280
 234. Ogłoszenie archiwalne - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH NA MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW-Nasale 58
  Wyświetleń: 4269
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
  Wyświetleń: 4262
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów - II przetarg
  Wyświetleń: 4262
 237. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4254
 238. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONYCH NA OBSZARZE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 4243
 239. Ogłoszenie o II rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 4220
 240. LOKALE WYBORCZE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 4214
 241. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 4213
 242. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Byczynie
  Wyświetleń: 4210
 243. ORGANY SPÓŁKI
  Wyświetleń: 4183
 244. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4181
 245. Hydrokom
  Wyświetleń: 4157
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 4155
 247. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 4147
 248. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 4140
 249. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 4132
 250. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1 - 5
  Wyświetleń: 4132
 251. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 4127
 252. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 4104
 253. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/3/05
  Wyświetleń: 4094
 254. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4093
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 4079
 256. Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 4077
 257. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2013 r.
  Wyświetleń: 4068
 258. Kredyt długoterminowy do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 4062
 259. 12. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 4043
 260. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów
  Wyświetleń: 4042
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 4035
 262. Podział Gminy Byczyna na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4011
 263. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 929/2 i 929/3
  Wyświetleń: 4010
 264. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna dz. nr 392/10 k.m. 7
  Wyświetleń: 4003
 265. Obwieszczenie o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3998
 266. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 3992
 267. Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie
  Wyświetleń: 3988
 268. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 3987
 269. Projekt farmy wiatrowej Jaśkowice
  Wyświetleń: 3987
 270. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2012 roku:
  Wyświetleń: 3983
 271. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 3981
 272. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - opublikowane
  Wyświetleń: 3981
 273. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach
  Wyświetleń: 3981
 274. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/08 do nr 18/08 - V kadencja - luty 2008
  Wyświetleń: 3980
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych oleju napędowego w ilości ok.46.000 litrów
  Wyświetleń: 3980
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie
  Wyświetleń: 3979
 277. Projekt budżetu na 2013 rok
  Wyświetleń: 3975
 278. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 3973
 279. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 3970
 280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odbudową mostu w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 3960
 281. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale - Nowy Gródek - etap I
  Wyświetleń: 3941
 282. Ustawowe terminy czynności wyborczych
  Wyświetleń: 3934
 283. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3927
 284. 11. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3922
 285. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 813/4 k.m.10
  Wyświetleń: 3919
 286. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3915
 287. Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3906
 288. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3905
 289. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3905
 290. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 3902
 291. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3899
 292. Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000l.
  Wyświetleń: 3896
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3893
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie
  Wyświetleń: 3892
 295. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3882
 296. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 745/18 k.m. 9
  Wyświetleń: 3879
 297. INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
  Wyświetleń: 3879
 298. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3878
 299. Spółdzielnia Socjalna „Gród”
  Wyświetleń: 3874
 300. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 3871
 301. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3869
 302. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3863
 303. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 3859
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie
  Wyświetleń: 3859
 305. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 219/2 k.m. 4
  Wyświetleń: 3858
 306. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3845
 307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości ok. 35 000 l
  Wyświetleń: 3838
 308. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3837
 309. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 813/4 km10, 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3835
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych
  Wyświetleń: 3829
 311. Co i jak załatwić w Urzędzie
  Wyświetleń: 3828
 312. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3820
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga dojazdowa do pałacu w Nasalach
  Wyświetleń: 3815
 314. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3813
 315. OBWIESZCZENIE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 3809
 316. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3809
 317. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 3807
 318. Zakup paliw płynnych-olej napędowy w ilości ok. 44.000 litrów
  Wyświetleń: 3803
 319. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 20 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3801
 320. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024
  Wyświetleń: 3801
 321. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza
  Wyświetleń: 3801
 322. PRZEBUDOWA ULIC: SŁOWACKIEGO, SADOWEJ, MICKIEWICZA, 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ
  Wyświetleń: 3798
 323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3798
 324. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/1/05
  Wyświetleń: 3792
 325. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2011 roku:
  Wyświetleń: 3784
 326. Unieważnienie postępowania - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3781
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 150.000,00 zł. na Sieć wodociągową w obrębie murów obronnych miasta Byczyna - etap II
  Wyświetleń: 3780
 328. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 i 933/11
  Wyświetleń: 3777
 329. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 813/4 km 10
  Wyświetleń: 3773
 330. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3771
 331. Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3769
 332. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 3766
 333. Termomodernizacja budynku PSP w Roszkowicach
  Wyświetleń: 3763
 334. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3762
 335. Wyciąg z Obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3754
 336. KOMUNIKAT BURMISTRZA BYCZYNY
  Wyświetleń: 3750
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.170.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku
  Wyświetleń: 3750
 338. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3747
 339. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000,00 zł. na wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach
  Wyświetleń: 3747
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 3747
 341. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3743
 342. Ogłoszenie o rokowaniach - Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3742
 343. Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność
  Wyświetleń: 3741
 344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Miechowej
  Wyświetleń: 3739
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV dla 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81
  Wyświetleń: 3738
 346. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3737
 347. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3733
 348. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 490/16 km 7
  Wyświetleń: 3732
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3716
 350. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - ogłoszenie przesłane do publikacji
  Wyświetleń: 3714
 351. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3710
 352. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3709
 353. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3705
 354. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3704
 355. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 3698
 356. Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3696
 357. Zawiadomienie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3695
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup mebli dla repatriantów
  Wyświetleń: 3688
 359. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna Etap3
  Wyświetleń: 3687
 360. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3683
 361. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 3682
 362. Ogłoszenie archiwalne - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3679
 363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3676
 364. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3671
 365. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16 km7, 919/7 km 12, 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3670
 366. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 3669
 367. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.200.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3665
 368. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna?
  Wyświetleń: 3664
 369. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
  Wyświetleń: 3663
 370. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3663
 371. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 3660
 372. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15 k.m.9
  Wyświetleń: 3656
 373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna - Etap 2
  Wyświetleń: 3650
 374. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3648
 375. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3648
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-postęp.zapytanie o cenę Zakup ekranu i projektora multimedialnego w ramach projektu Utworzenie Izby Tradycji Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3645
 377. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3644
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
  Wyświetleń: 3642
 379. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3640
 380. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 3639
 381. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/7 km 12
  Wyświetleń: 3638
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3633
 383. Komunikat Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3630
 384. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-2009
  Wyświetleń: 3622
 385. Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3620
 386. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3620
 387. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000.00 zł.
  Wyświetleń: 3617
 388. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 3615
 389. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 234/13 K.M. 4
  Wyświetleń: 3614
 390. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 3612
 391. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych, głosowanie korespondencyjne oraz pełnomocnictwo
  Wyświetleń: 3609
 392. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie, zadanie Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w Starym Parku w Byczynie
  Wyświetleń: 3609
 393. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/4/05
  Wyświetleń: 3607
 394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3605
 395. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 3602
 396. Budowa ORLIKA lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 3596
 397. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3594
 398. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2009 roku:
  Wyświetleń: 3592
 399. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 3584
 400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3583
 401. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-archiwalne
  Wyświetleń: 3581
 402. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3575
 403. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3574
 404. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3572
 405. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3566
 406. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo-produkcyjnych oraz budynków gospodarczych na Instytucję Otoczenia Biznesu-Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 3565
 407. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-wschodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 3561
 408. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2013
  Wyświetleń: 3558
 409. Ogłoszenie o rokowaniach Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3557
 410. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janówka oraz remonty dróg w m. Polanowice-Brzózki, Gołkowice
  Wyświetleń: 3554
 411. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3552
 412. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3551
 413. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2/05
  Wyświetleń: 3541
 414. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3535
 415. Zarządzenia Burmistrza od nr 20/03 do nr 36/03 -IV kadencja- styczeń 2003 r.
  Wyświetleń: 3526
 416. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji
  Wyświetleń: 3525
 417. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3522
 418. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych w ramach projektu: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011 ul. Krótka 1
  Wyświetleń: 3518
 419. Zarządzanie Kryzysowe
  Wyświetleń: 3514
 420. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3502
 421. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 3502
 422. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3501
 423. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3498
 424. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 5 września 2014
  Wyświetleń: 3497
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3496
 426. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PE 2014 r.
  Wyświetleń: 3491
 427. Ogłoszenia 2009
  Wyświetleń: 3482
 428. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. , na zadanie inwestycyjne pn.Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 3482
 429. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3479
 430. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3475
 431. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2A/05
  Wyświetleń: 3462
 432. Uchwały z dnia 30 marca 2009 r. sesja XXXIX kadencja V
  Wyświetleń: 3459
 433. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 r.
  Wyświetleń: 3453
 434. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3451
 435. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3449
 436. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3448
 437. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3443
 438. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3440
 439. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.4.2014
  Wyświetleń: 3438
 440. Sport
  Wyświetleń: 3434
 441. Zarządzenia Nr 139/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 28 sierpnia 2014 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 3429
 442. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3421
 443. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 3418
 444. Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Jakubowicach
  Wyświetleń: 3418
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3418
 446. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3417
 447. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 3416
 448. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 3414
 449. Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r. sesja XI kadencja VII
  Wyświetleń: 3413
 450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3413
 451. Zarządzenia Burmistrza od nr 43/03 do nr 51A/03 -IV kadencja- marzec 2003 r.
  Wyświetleń: 3408
 452. KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3406
 453. Uchwały z dnia 24 lutego 2011 r. sesja VI kadencja VI
  Wyświetleń: 3404
 454. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 3401
 455. Uchwały z dnia 28 marca 2013 r. sesja XXXII kadencja VI
  Wyświetleń: 3395
 456. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3394
 457. Uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. sesja V kadencja VII
  Wyświetleń: 3386
 458. Komunikat PKW w sprawie wyników głosowania
  Wyświetleń: 3383
 459. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3376
 460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 3371
 461. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3370
 462. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3367
 463. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3362
 464. Kierownik Centrum Integracji Społecznej CISPOL
  Wyświetleń: 3359
 465. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3358
 466. Zarządzenia Burmistrza od nr 12/04 do nr 24B/04 - IV kadencja - Luty 2004 r.
  Wyświetleń: 3357
 467. Podział Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3353
 468. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3349
 469. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3348
 470. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego.
  Wyświetleń: 3346
 471. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3344
 472. Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3343
 473. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3343
 474. Lista Kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 3342
 475. Uchwały z dnia 05 marca 2014 r. sesja XLV kadencja VI
  Wyświetleń: 3342
 476. Uchwałyz dnia 19 lutego 2009 r. sesja XXXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3341
 477. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2003
  Wyświetleń: 3341
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3340
 479. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3339
 480. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych m.Byczyna etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska.
  Wyświetleń: 3338
 481. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 3336
 482. Uchwały z dnia 26 września 2007 r. sesja XV kadencja V
  Wyświetleń: 3336
 483. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3332
 484. Uchwałyz dnia 29 czerwca 2010 r. sesja LV kadencja V
  Wyświetleń: 3326
 485. Uchwały z dnia 15 lutego 2010 r. sesja L kadencja V
  Wyświetleń: 3324
 486. 27 grudnia 2013 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 3323
 487. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/05 do nr 13/05 -IV kadencja- styczeń 2005 r.
  Wyświetleń: 3316
 488. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3312
 489. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3312
 490. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 3311
 491. Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego z 3 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3308
 492. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3307
 493. Gminny Uczniowski Klub Sportowy - Oferta organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 3306
 494. Uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. sesja XXXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3306
 495. KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BYCZYNA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3304
 496. KOMUNIKAT O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3302
 497. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 3302
 498. Inspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3299
 499. Ogłoszenie o IV rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3299
 500. Uchwały z dnia 30 stycznia 2014 r. sesja XLIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3298
 501. Uchwały z dnia 23 maja 2013 r. sesja XXXV kadencja VI
  Wyświetleń: 3297
 502. Zarządzenie Nr 179A/2014 z dnia 15 października w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3288
 503. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 3286
 504. 1. PLAN ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3284
 505. Uchwały z dnia 28 października 2004 r. sesja XXI kadencja IV
  Wyświetleń: 3283
 506. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3277
 507. Remont nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3277
 508. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego-śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 3274
 509. Wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.) oraz tablic pamiątkowych (9 szt.) dla projektu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3263
 510. Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 3261
 511. Uchwały z dnia 14 września 2006 r. sesja XLI kadencja IV
  Wyświetleń: 3257
 512. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji
  Wyświetleń: 3256
 513. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. sesja XVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3251
 514. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3251
 515. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3247
 516. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji
  Wyświetleń: 3247
 517. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3246
 518. Uchwały z dnia 29 paździenika 2007 r. sesja XVI kadencja V
  Wyświetleń: 3245
 519. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 3237
 520. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2007 r. sesja X kadencja V
  Wyświetleń: 3235
 521. Uchwały z dnia 29 sierpnia 2013 r. sesja XXXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3233
 522. Uchwały z dnia 02 grudnia 2004 r. sesja XXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3231
 523. Zarządzenia Burmistrza od nr 58/03 do nr 71/03 -IV kadencja- maj 2003 r.
  Wyświetleń: 3231
 524. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3227
 525. Zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3227
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach (gm. Byczyna)
  Wyświetleń: 3226
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 l
  Wyświetleń: 3225
 528. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji
  Wyświetleń: 3224
 529. Uchwały z dnia 28 marca 2008 r. sesja XXII kadencja V
  Wyświetleń: 3224
 530. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji
  Wyświetleń: 3222
 531. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2014
  Wyświetleń: 3220
 532. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3220
 533. Wyprawka szkolna 2015/2016
  Wyświetleń: 3217
 534. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3217
 535. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 r. sesja XLIV kadencja V
  Wyświetleń: 3210
 536. Uchwały podjęte z dnia 25 czerwca 2009 r. sesja XLII kadencja V
  Wyświetleń: 3207
 537. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obejmującego obszary w obrębach Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn
  Wyświetleń: 3203
 538. Uchwały z dnia 28 lutego 2007 r. sesja VI kadencja V
  Wyświetleń: 3198
 539. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji
  Wyświetleń: 3193
 540. Uchwały z dnia 31 marca 2004 r. sesja XV kadencja IV
  Wyświetleń: 3188
 541. Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Roszkowice
  Wyświetleń: 3186
 542. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji
  Wyświetleń: 3186
 543. Uchwały z dnia 03 lipca 2015 r. sesja XII kadencja VII
  Wyświetleń: 3186
 544. Remont klasztoru w Jaśkowicach - mieszkania dla repatriantów
  Wyświetleń: 3185
 545. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2014 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 3185
 546. Zarządzenia Burmistrza od nr 72/03 do nr 84A/03 -IV kadencja- czerwiec 2003 r.
  Wyświetleń: 3185
 547. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3177
 548. Przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3175
 549. Uchwały z dnia 28 maja 2009 r. sesja XLI kadencja V
  Wyświetleń: 3174
 550. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2015 r.
  Wyświetleń: 3172
 551. Uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. sesja XIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3170
 552. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 3169
 553. Zarządzenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3166
 554. Uchwały z dnia 21 lutego 2012 r. sesja XX kadencja VI
  Wyświetleń: 3160
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3156
 556. Uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r. sesja XX kadencja V
  Wyświetleń: 3155
 557. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3152
 558. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 3148
 559. Uchwały z dnia 19 lutego 2004 r. sesja XIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3148
 560. Uchwały z dnia 26 marca 2015 r. sesja VII kadencja VII
  Wyświetleń: 3147
 561. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 3144
 562. Uchwały z dnia 27 lutego 2008 r. sesja XXI kadencja V
  Wyświetleń: 3142
 563. Uchwały z dnia 27 maja 2004 r. sesja XVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3142
 564. Byczyna, mury miejskie z wieżami i basztą z XV-XVI w.
  Wyświetleń: 3139
 565. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2017 roku
  Wyświetleń: 3139
 566. Uchwały z dnia 30 września 2010 r. sesja LVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3139
 567. Uchwałyz dnia 29 marca 2012 r. sesja XXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3138
 568. Zarządzenia Burmistrza od nr 25/05 do nr 36/05 -IV kadencja- marzec 2005 r.
  Wyświetleń: 3137
 569. Zarządzenia Burmistrza od nr 70/05 do nr 84/05 -IV kadencja- wrzesień 2005 r.
  Wyświetleń: 3132
 570. Uchwały z dnia 26 lutego 2010 r. sesja LI kadencja V
  Wyświetleń: 3130
 571. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/07 do nr 33A/07 - V kadencja - kwiecień 2007 r.
  Wyświetleń: 3129
 572. Zarządzenia Burmistrza od nr 63/04 do nr 75/04 - IV kadencja- Sierpień 2004 r.
  Wyświetleń: 3129
 573. Ogłoszenie o III rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3125
 574. Uchwały z dnia 28 lutego 2013 r. sesja XXXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3123
 575. Uchwały z dnia 27 września 2013 r. sesja XXXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3118
 576. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 3117
 577. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r. sesja XL kadencja V
  Wyświetleń: 3117
 578. Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego w projekcie
  Wyświetleń: 3116
 579. Nabór na rachmistrza spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010 r.
  Wyświetleń: 3115
 580. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 3114
 581. Budżet 2006
  Wyświetleń: 3111
 582. Obwieszczenie z 23 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3110
 583. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/07 do nr 14/07 - V kadencja - styczeń 2007 r.
  Wyświetleń: 3110
 584. Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3108
 585. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 3108
 586. Uchwały z dnia 01 czerwca 2006 r. XXXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3108
 587. Uchwały z dnia 16 lutego 2006 r. sesja XXXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3108
 588. Podinspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3107
 589. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z dnia 12 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3103
 590. Nabór na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 3097
 591. Uchwały z dnia 20 czerwca 2013 r. sesja XXXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 3094
 592. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 roku.
  Wyświetleń: 3094
 593. Uchwałyz dnia 09 września 2010 r. sesja LVII kadencja V
  Wyświetleń: 3093
 594. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/06 do nr 16/06 -IV kadencja - luty 2006 r.
  Wyświetleń: 3092
 595. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/04 do nr 11/04 - IV kadencja - Styczeń 2004 r.
  Wyświetleń: 3091
 596. Uchwały z dnia 25 czerwca 2014 r. sesja L kadencja VI
  Wyświetleń: 3090
 597. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/05 do nr 49/05 -IV kadencja- kwiecień 2005 r.
  Wyświetleń: 3089
 598. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3088
 599. Zarządzenia Burmistrza od nr 15/07 do nr 17/07 - V kadencja - luty 2007 r.
  Wyświetleń: 3088
 600. Uchwały z dnia 30 marca 2006 r. sesja XXXV kadencja IV
  Wyświetleń: 3087
 601. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2015
  Wyświetleń: 3085
 602. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2004 r. sesja XIX kadencja IV
  Wyświetleń: 3085
 603. Zarządzenia Burmistrza od nr 18/07 do nr 27/07 - V kadencja - marzec 2007 r.
  Wyświetleń: 3085
 604. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 3084
 605. Uchwały z dnia 27 października 2010 r. sesja LIX kadencja V
  Wyświetleń: 3084
 606. Uchwały z dnia 15 lutego 2011 r. sesja V kadencja VI
  Wyświetleń: 3082
 607. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2015 r. sesja IX kadencja VII
  Wyświetleń: 3082
 608. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2007 r. sesja XIV kadencja V
  Wyświetleń: 3082
 609. Uchwały z dnia 30 czerwca 2004 r. sesja XVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3082
 610. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3082
 611. Zarządzenia Burmistrza od nr 50A/04 do nr 57/04 - IV kadencja- Czerwiec 2004 r.
  Wyświetleń: 3080
 612. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 2.220.575,00 zł
  Wyświetleń: 3079
 613. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2006 r. sesja XXXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3078
 614. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/03 do nr 42/03 -IV kadencja- luty 2003 r.
  Wyświetleń: 3078
 615. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3076
 616. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/04 do nr 40/04 - IV kadencja- Kwiecień 2004 r.
  Wyświetleń: 3076
 617. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/04 do nr 84/04 - IV kadencja- Wrzesień 2004 r.
  Wyświetleń: 3076
 618. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3075
 619. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3073
 620. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji
  Wyświetleń: 3071
 621. Uchwały z dnia 29 czerwca 2007 r. sesja XII kadencja V
  Wyświetleń: 3069
 622. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 3067
 623. Uchwały z dnia 30 marca 2010 r. sesja LII kadencja V
  Wyświetleń: 3066
 624. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3063
 625. Uchwały z dnia 26 maja 2015 r. sesja X kadencja VII
  Wyświetleń: 3060
 626. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3057
 627. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/05 do nr 24/05 -IV kadencja- luty 2005 r.
  Wyświetleń: 3057
 628. 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 3055
 629. Uchwały z dnia 27 maja 2010 r. sesja LIV kadencja V
  Wyświetleń: 3055
 630. Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3055
 631. Ustawowe terminy czynności wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3052
 632. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 3050
 633. Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 r. sesja XXVII kadencja V
  Wyświetleń: 3049
 634. Kierownika w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3047
 635. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3045
 636. Uchwały z dnia 12 lutego 2015 r. sesja IV kadencja VII
  Wyświetleń: 3044
 637. Postanowienie o zarządzeniu referendum
  Wyświetleń: 3042
 638. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3039
 639. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/03 do nr 92/03 -IV kadencja- lipiec 2003 r.
  Wyświetleń: 3038
 640. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 3037
 641. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2011 r. sesja XIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3037
 642. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/04 do nr 90/04 - IV kadencja - Październik 2004 r.
  Wyświetleń: 3037
 643. Uchwały z dnia 25 października 2012 r. sesja XXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 3036
 644. Zarządzenia Burmistrza od nr 70A/06 do nr 78A/06 -IV kadencja - październik 2006 r.
  Wyświetleń: 3036
 645. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji
  Wyświetleń: 3035
 646. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3035
 647. Zapytanie ofertowe - zredagowanie i publikacja 4 artykułów promocyjnych dla Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3032
 648. Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. sesja XXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3030
 649. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 3029
 650. Dyżur 02 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3027
 651. Uchwały z dnia 28 litopada 2005 r. sesja XXXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3027
 652. Zarządzenia Burmistrza od nr 21/06 do nr 26/06 -IV kadencja - kwiecień 2006 r.
  Wyświetleń: 3027
 653. 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3026
 654. Uchwały z dnia 29 września 2005 r. sesja XXX kadencja IV
  Wyświetleń: 3026
 655. Zarządzenia Burmistrza od nr 64/05 do nr 69A/05 -IV kadencja- sierpień 2005 r.
  Wyświetleń: 3026
 656. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3025
 657. Uchwały z dnia 23 lipca 2009 r. sesja XLIII kadencja V
  Wyświetleń: 3023
 658. Zarządzenia Burmistrza od nr 62/06 do nr 70/06 -IV kadencja - wrzesień 2006 r.
  Wyświetleń: 3021
 659. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3019
 660. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3019
 661. Uchwały z dnia 25 lutego 2005 r. sesja XXV kadencja IV
  Wyświetleń: 3018
 662. Projekt Budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 3017
 663. Uchwały z dnia 29 marca 2007 r. sesja VIII kadencja V
  Wyświetleń: 3016
 664. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 3016
 665. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3015
 666. Uchwały z dnia 28 maja 2008 r. sesja XXV kadencja V
  Wyświetleń: 3015
 667. Zarządzenia Burmistrza od nr 50/06 do nr 61/06 -IV kadencja - sierpień 2006 r.
  Wyświetleń: 3015
 668. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2012
  Wyświetleń: 3012
 669. Zarządzenia Burmistrza od nr 41/04 do nr 50/04 - IV kadencja - Maj 2004 r.
  Wyświetleń: 3011
 670. Rokowania Dz. 39 k.m.1
  Wyświetleń: 3009
 671. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 3008
 672. Uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. sesja XII kadencja VI
  Wyświetleń: 3007
 673. Mała Dotacja - Gminny Uczniowski Klub Sportowy
  Wyświetleń: 3006
 674. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3001
 675. Uchwały z dnia 15 kwietnia 2013 r. sesja XXXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3000
 676. Uchwały z dnia 05 sierpnia 2015 r. sesja XIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2999
 677. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 r. sesja LIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2999
 678. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/06 do nr 9/06 -IV kadencja- styczeń 2006 r.
  Wyświetleń: 2999
 679. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 2998
 680. Uchwały z dnia 10 lutego 2005 r. sesja XXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 2997
 681. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 2996
 682. Komunikat
  Wyświetleń: 2996
 683. Uchwały z dnia 30 grudnia 2004 r. sesja XXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2996
 684. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 2995
 685. Uchwały z dnia 26 lipca 2007 r. sesja XIII kadencja V
  Wyświetleń: 2994
 686. Uchwały z dnia 29 maja 2012 r. sesja XXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2993
 687. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2993
 688. Uchwały z dnia 30 marca 2011 r. sesja VII kadencja VI
  Wyświetleń: 2992
 689. Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 2990
 690. Zarządzenia Burmistrza od nr 17/06 do nr 20/06 -IV kadencja - marzec 2006 r.
  Wyświetleń: 2990
 691. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 2989
 692. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I
  Wyświetleń: 2988
 693. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 2988
 694. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r. DOT. OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 2987
 695. Zarządzenia Burmistrza od nr 27/06 do nr 39/06 -IV kadencja - maj 2006 r.
  Wyświetleń: 2987
 696. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2986
 697. 9. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.803.929,95 zł
  Wyświetleń: 2985
 698. Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. sesja XLIX kadencja V
  Wyświetleń: 2981
 699. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 2980
 700. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.9.2014
  Wyświetleń: 2979
 701. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/06 do nr 48/06 -IV kadencja - czerwiec 2006 r.
  Wyświetleń: 2978
 702. Zarządzenia Burmistrza od nr 49A/05 do nr 52/05 -IV kadencja- maj 2005 r.
  Wyświetleń: 2978
 703. Karta usług - 14 Zwolnienia z tytułu podatku rolnego
  Wyświetleń: 2973
 704. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2967
 705. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/4, 929/2
  Wyświetleń: 2966
 706. Komunikat II
  Wyświetleń: 2965
 707. Zarządzenia Burmistrza od nr 48A/06 do nr 49/06 -IV kadencja - lipiec 2006 r.
  Wyświetleń: 2965
 708. Uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. sesja XXXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2961
 709. Uchwały z dnia 25 września 2014 r. sesja LIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2958
 710. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 2958
 711. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r. sesja XXIX kadencja V
  Wyświetleń: 2957
 712. Uchwały z dnia 31 lipca 2013 r. sesja XXXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 2955
 713. Uchwały z dnia 31 stycznia 2013 r. sesja XXX kadencja VI
  Wyświetleń: 2954
 714. Uchwały z dnia 17 lipca 2014 r. sesja LI kadencja VI
  Wyświetleń: 2949
 715. Uchwały z dnia 28 września 2012 r. sesja XXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2949
 716. Uchwały z dnia 25 września 2013 r. sesja XLV kadencja V
  Wyświetleń: 2948
 717. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2946
 718. Uchwały z dnia 30 września 2004 r. sesja XX kadencja IV
  Wyświetleń: 2946
 719. Uchwały z dnia 30 czerwca 2005 r. sesja XXVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2943
 720. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2015 r. poz. 1017
  Wyświetleń: 2942
 721. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI
  Wyświetleń: 2942
 722. Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 2940
 723. Uchwały z dnia 29 października 2009 r. sesja XLVI Kadencja V
  Wyświetleń: 2939
 724. LOKALNY KONKURS GRANTOWY
  Wyświetleń: 2938
 725. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.14.2014
  Wyświetleń: 2938
 726. Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2935
 727. Uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. sesja XI kadencja VI
  Wyświetleń: 2935
 728. Zarządzenia Burmistrza od nr 57A/04 do nr 62/04 - IV kadencja- Lipiec 2004 r.
  Wyświetleń: 2934
 729. Uchwały z dnia 10 sierpnia 2006 r. sesja XL kadencja IV
  Wyświetleń: 2933
 730. Mała dotacja - Piłkarska Jesień
  Wyświetleń: 2932
 731. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2931
 732. Uchwały z dnia 31 marca 2005 r. XXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 2928
 733. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2927
 734. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2924
 735. Uchwały z dnia 01 sierpnia 2014 r. sesja LII kadencja VI
  Wyświetleń: 2924
 736. Zarządzenia Burmistrza od nr 61/05 do nr 63/05 -IV kadencja- lipiec 2005 r.
  Wyświetleń: 2923
 737. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Projekt Polanowice - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły na budynek mieszkalny
  Wyświetleń: 2923
 738. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2923
 739. Uchwały z dnia 03 sierpnia 2006 r. sesja XXXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 2922
 740. Uchwały z dnia 09 maja 2008 r. sesja XXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2919
 741. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2918
 742. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2917
 743. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.10.2014
  Wyświetleń: 2916
 744. Uchwały z dnia 23 maja 2007 r. sesja XI kadencja V
  Wyświetleń: 2914
 745. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 2912
 746. Uchwały z dnia 27 stycznia 2011 r. sesja IV kadencja VI
  Wyświetleń: 2911
 747. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2910
 748. Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2909
 749. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2008 roku:
  Wyświetleń: 2909
 750. Uchwały z dnia 28 lipca 2008 r. sesja XXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2908
 751. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2908
 752. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2906
 753. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny
  Wyświetleń: 2904
 754. Protokół z kontroli funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach - Wydatki rzeczowe
  Wyświetleń: 2904
 755. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2903
 756. Uchwały z dnia 10 marca 2015 r. sesja VI kadencja VII
  Wyświetleń: 2900
 757. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Powiatowa Grupa Ratownicza w Byczynie
  Wyświetleń: 2898
 758. Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS
  Wyświetleń: 2898
 759. Uchwała z dnia 09 kwietnia 2015 r. sesja VIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2898
 760. Uchwały z dnia 29 stycznia 2009 r. XXXVII kadencja V
  Wyświetleń: 2898
 761. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2895
 762. Informacja dotycząca udziału w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
  Wyświetleń: 2893
 763. Uchwały z dnia 25 października 2006 r. sesja XLII kadencja IV
  Wyświetleń: 2893
 764. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2890
 765. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2890
 766. Uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r. sesja XXXVIII kodencja IV
  Wyświetleń: 2889
 767. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.7.2014
  Wyświetleń: 2888
 768. Unieważnienie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Byczynie przy ulicach Polnej i Zamojskiego 234/13 - udział w gruncie pod boks garażowy nr 33
  Wyświetleń: 2887
 769. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących
  Wyświetleń: 2886
 770. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 2885
 771. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2884
 772. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2883
 773. Zarządzenia Burmistrza od nr 52/03 do nr 57/03 -IV kadencja- kwiecień 2003 r.
  Wyświetleń: 2883
 774. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o składzie i siedzibie Komisji
  Wyświetleń: 2882
 775. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2007 roku:
  Wyświetleń: 2880
 776. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2877
 777. Zarządzenia Burmistrza od nr 53/05 do nr 61/05 -IV kadencja- czerwiec 2005 r.
  Wyświetleń: 2877
 778. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2875
 779. Uchwały z dnia 31 stycznia 2007 r. sesja V kadencja V
  Wyświetleń: 2875
 780. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2874
 781. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
  Wyświetleń: 2873
 782. Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 2873
 783. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2872
 784. Ogłoszenie o V rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2871
 785. Uchwały z dnia 07 sierpnia 2012 r. sesja XXV kadencja VI
  Wyświetleń: 2870
 786. Zarządzenia Burmistrza od nr 34/07 do nr 39/07 - V kadencja - maj 2007 r.
  Wyświetleń: 2869
 787. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2868
 788. Uchwały z dnia 08 września 2008 r. sesja XXX kadencja V
  Wyświetleń: 2867
 789. Uchwały z dnia 27 marca 2014 r. sesja XLVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2867
 790. Drapieżna Byczyna-ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2865
 791. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.3.2014
  Wyświetleń: 2865
 792. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dopisywania do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2863
 793. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2860
 794. Karta usług - 13 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2860
 795. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 01 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2860
 796. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2858
 797. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2013
  Wyświetleń: 2858
 798. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok
  Wyświetleń: 2855
 799. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.8.2014
  Wyświetleń: 2854
 800. 05 czerwca 2015 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2850
 801. 3. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
  Wyświetleń: 2850
 802. Kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Moje boisko-Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2850
 803. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2849
 804. Rejestr Wyborczy - FILM
  Wyświetleń: 2848
 805. Uchwały z dnia 29 maja 2014 r. sesja XLIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2848
 806. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2847
 807. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2845
 808. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2845
 809. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2844
 810. Karta usług - 11 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2843
 811. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2842
 812. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2840
 813. Uchwały z dnia 26 kwietnia 2012 r. sesja XXII kadencja VI
  Wyświetleń: 2839
 814. Karta usług - 15 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2838
 815. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 2836
 816. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2003 roku:
  Wyświetleń: 2835
 817. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2834
 818. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2834
 819. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2833
 820. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2831
 821. Uchwały z dnia 17 grudnia 2015 r. sesja XIX kadencja VII
  Wyświetleń: 2831
 822. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2831
 823. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 2829
 824. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/9
  Wyświetleń: 2827
 825. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2010 r. sesja LIII kadencja V
  Wyświetleń: 2826
 826. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2826
 827. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2825
 828. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego Polanowice - Byczyna
  Wyświetleń: 2824
 829. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2824
 830. Stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2824
 831. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.13.2014
  Wyświetleń: 2823
 832. Uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. sesja XXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2819
 833. 6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna
  Wyświetleń: 2817
 834. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 2817
 835. Informacja Burmistrza Byczyny z dnia 1 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2815
 836. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawu
  Wyświetleń: 2814
 837. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2813
 838. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa
  Wyświetleń: 2813
 839. Budżet Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2810
 840. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
  Wyświetleń: 2808
 841. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2808
 842. Uchwały z dnia 25 sierpnia 2005 r. sesja XXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 2807
 843. Konsultacje społeczne styczeń 2012
  Wyświetleń: 2805
 844. Informacje o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 2805
 845. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Biskupicach
  Wyświetleń: 2805
 846. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2801
 847. Uchwały z dnia 19 grudnia 2013 r. sesja XLIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2798
 848. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Kochłowice - Biskupice - Trakt Rycerski
  Wyświetleń: 2798
 849. Karta usług - 12 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczą
  Wyświetleń: 2796
 850. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2794
 851. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2793
 852. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2790
 853. Uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. sesja XXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2790
 854. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r. sesja XXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2790
 855. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2790
 856. Uchwały z dnia 28 października 2005 r. XXXI kadencja IV
  Wyświetleń: 2789
 857. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2788
 858. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2788
 859. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap III - PSP Roszkowice
  Wyświetleń: 2788
 860. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2787
 861. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie
  Wyświetleń: 2787
 862. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2787
 863. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2785
 864. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2785
 865. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. _Skup metali kolorowych i złomu w punkcie zbierania odpadów surowców wtórnych_ planowanego do realizacji w Polanowicach 33C na dz. ew. nr 257
  Wyświetleń: 2784
 866. Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r. sesja XLVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2782
 867. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2780
 868. Budżet Gminy 2004
  Wyświetleń: 2780
 869. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2014
  Wyświetleń: 2779
 870. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2779
 871. Zarządzenie Burmistrza Byczyny w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2778
 872. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2775
 873. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 2774
 874. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2773
 875. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2770
 876. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2014.
  Wyświetleń: 2770
 877. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 2769
 878. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2769
 879. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2767
 880. Ogłoszenie archiwalne-Rozbudowa sieci wodociągowej Kochłowice-Biskupice ( Gród rycerski )
  Wyświetleń: 2766
 881. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2764
 882. Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2764
 883. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2764
 884. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 2762
 885. Komunikat Starosty Kluczborskiego
  Wyświetleń: 2759
 886. Przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 2759
 887. Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2756
 888. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2755
 889. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego/psychologa w projekcie pn. Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2754
 890. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2752
 891. Referat Oświaty
  Wyświetleń: 2752
 892. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2006
  Wyświetleń: 2750
 893. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2749
 894. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowa dotacja na przystąpienie/założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 2749
 895. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2748
 896. Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2748
 897. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2747
 898. Nabór na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2746
 899. OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJNOWEGO W KLUCZBORKU NA KADENCJĘ 2016-2019
  Wyświetleń: 2746
 900. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2742
 901. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 2740
 902. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 2739
 903. Uchwały z dnia 27 października 2011 r. sesja XV kadencja VI
  Wyświetleń: 2739
 904. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2738
 905. Uchwały z dnia 05 grudnia 2014 r. sesja II kadencja VII
  Wyświetleń: 2738
 906. Rokowania Działka 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2737
 907. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2736
 908. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2735
 909. PRZETARGI Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 2019
  Wyświetleń: 2735
 910. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.2.2014
  Wyświetleń: 2733
 911. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 110kV Kluczbork-Kostów
  Wyświetleń: 2728
 912. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2727
 913. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z dnia 17 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 2727
 914. Uchwały z dnia 27 listopada 2006 r. sesja I kadencja V
  Wyświetleń: 2727
 915. Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2726
 916. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2008
  Wyświetleń: 2725
 917. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2724
 918. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2722
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.251.790,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2722
 920. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 2721
 921. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2721
 922. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/05 do nr 95/05 -IV kadencja- październik 2005 r.
  Wyświetleń: 2721
 923. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2720
 924. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2719
 925. Uchwały z dnia 29 listopada 2007 r. sesja XVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2713
 926. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2712
 927. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2008
  Wyświetleń: 2712
 928. Projekt budżetu na 2016 rok
  Wyświetleń: 2712
 929. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2711
 930. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2711
 931. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2710
 932. 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2708
 933. Uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 r. sesja XLVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2708
 934. Rokowania Dz. 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2705
 935. 10. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
  Wyświetleń: 2702
 936. Inspektor ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2701
 937. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2701
 938. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 2700
 939. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2698
 940. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2698
 941. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2015
  Wyświetleń: 2696
 942. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2696
 943. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2693
 944. Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r. sesja XVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2693
 945. Karta usług - 9 Zaświadczenia o niezaleganiu
  Wyświetleń: 2692
 946. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2692
 947. Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2692
 948. Budżet 2011 rok
  Wyświetleń: 2691
 949. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno - sportowego w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2691
 950. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2690
 951. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2689
 952. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2014
  Wyświetleń: 2687
 953. Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2686
 954. Zakup i dostawa używanej maszyny - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2686
 955. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2685
 956. Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2685
 957. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2685
 958. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2684
 959. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2682
 960. Komunikat Starosty Kluczborskiego z dn. 31.12.2014 r. w sprawie zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na czas trwania protestu lekarzy POZ z Porozumienia Zielonogórskiego
  Wyświetleń: 2681
 961. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2680
 962. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2680
 963. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizięcia polegającego na budowie PSZOKu w Gminie Byczyna, w miejscowości Polanowice
  Wyświetleń: 2679
 964. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2678
 965. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2677
 966. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2677
 967. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2676
 968. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012 r.
  Wyświetleń: 2674
 969. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2673
 970. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. II NABÓR
  Wyświetleń: 2673
 971. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2004 roku:
  Wyświetleń: 2673
 972. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2666
 973. Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2665
 974. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2662
 975. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice.
  Wyświetleń: 2661
 976. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym
  Wyświetleń: 2660
 977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna , Etap II - PSP Biskupice
  Wyświetleń: 2659
 978. Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2658
 979. Dokumenty pokontrolne PP
  Wyświetleń: 2654
 980. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własnośc Gminy Byczyna 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2653
 981. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2651
 982. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Gminie Byczyna we wsi Proślice
  Wyświetleń: 2651
 983. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2650
 984. 5. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2649
 985. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2649
 986. Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2649
 987. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2649
 988. Budżet 2005
  Wyświetleń: 2648
 989. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2647
 990. Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2644
 991. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2643
 992. Projekt MPZP Jakubowice
  Wyświetleń: 2641
 993. Rokowania Działka 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2641
 994. Obwieszczenie Burmistrza z 24 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2640
 995. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/16 k.m. 9
  Wyświetleń: 2638
 996. III i IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2638
 997. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2637
 998. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2637
 999. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2636
 1000. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2634
 1001. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2634
 1002. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2633
 1003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna
  Wyświetleń: 2633
 1004. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2632
 1005. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 r. XXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 2632
 1006. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2630
 1007. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego z przyczepą
  Wyświetleń: 2630
 1008. Uchwały z dnia 30 grudnia 2011 r. sesja XVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2629
 1009. Uchwały z dnia 11 grudnia 2006 r. sesja III kadencja V
  Wyświetleń: 2628
 1010. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2627
 1011. Raport badawczy- Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 2627
 1012. USŁUGI DORADCZE w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2627
 1013. Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie sprzeda 1,67 ha ziemi
  Wyświetleń: 2626
 1014. Dotacje celowe udzielone w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2621
 1015. Karta usług - 7 Podatek od Nieruchomości osoby prawne
  Wyświetleń: 2620
 1016. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 933/12
  Wyświetleń: 2619
 1017. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2619
 1018. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2618
 1019. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2005 roku:
  Wyświetleń: 2618
 1020. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2618
 1021. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2617
 1022. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2617
 1023. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2616
 1024. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R12, w miejscowości Jakubowice
  Wyświetleń: 2615
 1025. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/27
  Wyświetleń: 2614
 1026. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie rękodzieła artystycznego w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2614
 1027. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2613
 1028. Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r. sesja XXXVI kadencja V
  Wyświetleń: 2612
 1029. Uchwały z dnia 31 października 2013 r. sesja XLI kadencja VI
  Wyświetleń: 2612
 1030. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 2610
 1031. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2609
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2608
 1033. Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2607
 1034. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 2607
 1035. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 830.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2607
 1036. Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2606
 1037. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce – etap I
  Wyświetleń: 2605
 1038. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 739/13 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2603
 1039. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2602
 1040. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2602
 1041. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2602
 1042. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2602
 1043. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2601
 1044. Zamknięcie przejazdu na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Byczyna
  Wyświetleń: 2601
 1045. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2009
  Wyświetleń: 2598
 1046. Uchwały z dnia 28 października 2015 r. sesja XVII kadencja VII
  Wyświetleń: 2598
 1047. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723-34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2597
 1048. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2597
 1049. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2597
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.958.929,95 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn BIP w Polanowicach
  Wyświetleń: 2596
 1051. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2007
  Wyświetleń: 2595
 1052. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/14 k.m. 9
  Wyświetleń: 2594
 1053. Karta usług - 6 Podatek Leśny osoby prawne
  Wyświetleń: 2594
 1054. Wolne stanowisko pracy - specjalista ds. koordynowania projektów
  Wyświetleń: 2593
 1055. Uchwały z dnia 22 grudnia 2014 r. sesja III kadencja VII
  Wyświetleń: 2592
 1056. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2590
 1057. Informacja
  Wyświetleń: 2590
 1058. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 czerwca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2590
 1059. Ogłoszenie - zmiana organizacji ruchu
  Wyświetleń: 2589
 1060. Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r. sesja III kadencja VI
  Wyświetleń: 2589
 1061. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2588
 1062. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/04 do nr 97A/04 - IV kadencja- Listopad 2004 r.
  Wyświetleń: 2587
 1063. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2015
  Wyświetleń: 2586
 1064. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2586
 1065. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Byczyna za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2585
 1066. Uchwały z dnia 14 października 2013 r. sesja XL kadencja VI
  Wyświetleń: 2584
 1067. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2583
 1068. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2012 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2583
 1069. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2581
 1070. WYPRAWKA SZKOLNA 2013
  Wyświetleń: 2581
 1071. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2580
 1072. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/15 k.m. 9
  Wyświetleń: 2580
 1073. Uchwały z dnia 15 grudnia 2011 r. sesja XVII kadencja VI
  Wyświetleń: 2578
 1074. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2577
 1075. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2009
  Wyświetleń: 2577
 1076. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2576
 1077. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup odkurzacza do liści
  Wyświetleń: 2576
 1078. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25f
  Wyświetleń: 2576
 1079. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 11.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2575
 1080. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2575
 1081. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2574
 1082. Kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2574
 1083. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2574
 1084. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2572
 1085. Dokumenty pokontrolne - OPS
  Wyświetleń: 2571
 1086. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 33/5
  Wyświetleń: 2571
 1087. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2571
 1088. Zarządzenia Burmistrza od nr 86/06 do nr 94/06 - V kadencja - grudzień 2006 r.
  Wyświetleń: 2571
 1089. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2570
 1090. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 19 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2570
 1091. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2569
 1092. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2568
 1093. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2567
 1094. Podinspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2567
 1095. Rokowania Dz. 491 k.m.7
  Wyświetleń: 2567
 1096. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2566
 1097. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2565
 1098. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 2564
 1099. Uchwały z dnia 28 grudnia 2007 r. sesja XIX kadencja V
  Wyświetleń: 2564
 1100. Remont drogi gminnej nr 100504O w Polanowicach od km 0+608,00 do Przysiółka Brzózki-modyf.SIWZ
  Wyświetleń: 2563
 1101. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2562
 1102. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2561
 1103. Uchwały z dnia 28 listopada 2013 r. sesja XLII kadencja VI
  Wyświetleń: 2561
 1104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2561
 1105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2560
 1106. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2559
 1107. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 933/1
  Wyświetleń: 2557
 1108. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2013 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2556
 1109. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2556
 1110. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2019
  Wyświetleń: 2555
 1111. Podinspektora ds. kadr w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 2554
 1112. Uchwały z dnia 25 listopada 2015 r. sesja XVIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2553
 1113. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2553
 1114. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2552
 1115. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2551
 1116. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2549
 1117. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2549
 1118. Zarządzenia Burmistrza od nr 93/05 do nr 108/05 -IV kadencja- listopad 2005 r.
  Wyświetleń: 2548
 1119. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2547
 1120. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna, etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.
  Wyświetleń: 2547
 1121. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2546
 1122. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2544
 1123. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok
  Wyświetleń: 2543
 1124. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014 r.
  Wyświetleń: 2543
 1125. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2540
 1126. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2539
 1127. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 2539
 1128. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2539
 1129. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/32 k.m. 8
  Wyświetleń: 2538
 1130. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2538
 1131. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2538
 1132. Informacja o wyniku przetargów dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2537
 1133. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2536
 1134. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2536
 1135. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka Nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2534
 1136. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2533
 1137. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2532
 1138. Przebudowa drogi w Ciecierzynie i remont drogi w Polanowicach
  Wyświetleń: 2531
 1139. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2530
 1140. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2530
 1141. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2527
 1142. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2527
 1143. Nabór na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2526
 1144. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2525
 1145. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2524
 1146. Karta usług - 10 Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 2523
 1147. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2522
 1148. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2522
 1149. Ogłoszenie-Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2520
 1150. 4. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2518
 1151. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15
  Wyświetleń: 2518
 1152. 03 listopada 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2517
 1153. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2002 roku:
  Wyświetleń: 2517
 1154. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2514
 1155. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY z 02.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2514
 1156. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2514
 1157. 3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
  Wyświetleń: 2513
 1158. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2513
 1159. Ogłoszenie archiwalne LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego/
  Wyświetleń: 2513
 1160. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 2512
 1161. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej
  Wyświetleń: 2511
 1162. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2511
 1163. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2511
 1164. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2511
 1165. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2510
 1166. Zarządzenia Burmistrza od nr 87/07 do nr 94/07 - V kadencja - grudzień 2007
  Wyświetleń: 2510
 1167. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2508
 1168. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych
  Wyświetleń: 2507
 1169. Zarządzenia Burmistrza od nr 98/04 do nr 110/04 - IV kadencja- Grudzień 2004 r.
  Wyświetleń: 2507
 1170. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2506
 1171. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2505
 1172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2505
 1173. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej.
  Wyświetleń: 2504
 1174. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2501
 1175. 7. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2500
 1176. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Proślice
  Wyświetleń: 2498
 1177. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 2498
 1178. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2497
 1179. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 31.05.2013
  Wyświetleń: 2497
 1180. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2496
 1181. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2496
 1182. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2494
 1183. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2493
 1184. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2493
 1185. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 2493
 1186. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/16
  Wyświetleń: 2492
 1187. Informacja o unieważnieniu przetargu
  Wyświetleń: 2487
 1188. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2487
 1189. Informacja o wynikach naboru na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2486
 1190. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2486
 1191. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2485
 1192. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r. sesja XIV kadencja VII
  Wyświetleń: 2485
 1193. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2485
 1194. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 185/1, 185/2, 186/5, 185/3, 185/6
  Wyświetleń: 2484
 1195. Dzień zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 7 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 2483
 1196. Zarządzenia Burmistrza Byczyny w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2482
 1197. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2481
 1198. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2481
 1199. Obwieszczenie Burmistrza
  Wyświetleń: 2480
 1200. Nabór na opiekuna warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2478
 1201. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2477
 1202. Zakup paliw płynnych - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2477
 1203. Zapytanie ofertowe na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2477
 1204. Główny specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2476
 1205. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/32
  Wyświetleń: 2474
 1206. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2474
 1207. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z 28.09.2010 r.
  Wyświetleń: 2471
 1208. Uchwałyz dnia 27 listopada 2008 r. sesja XXXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2470
 1209. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2470
 1210. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2469
 1211. Opinia o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2469
 1212. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie-Moje Boisko Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2469
 1213. Nabór na stanowisko Asystentów rodzinnych
  Wyświetleń: 2468
 1214. Dokumenty pokontrolne ZSGiL
  Wyświetleń: 2467
 1215. Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie szkolenia pieczenie i dekorowanie wypieków
  Wyświetleń: 2467
 1216. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2467
 1217. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2466
 1218. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
  Wyświetleń: 2466
 1219. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2466
 1220. W czwartek 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2466
 1221. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2465
 1222. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2465
 1223. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2465
 1224. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2008
  Wyświetleń: 2465
 1225. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2464
 1226. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 2463
 1227. 2. Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Byczyna w kwocie 16 227 573,64 zł, realizowane w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 2462
 1228. Informacja o udzielonych w 2016 roku dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2461
 1229. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2460
 1230. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2460
 1231. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej
  Wyświetleń: 2460
 1232. Dokumenty pokontrolne OK
  Wyświetleń: 2459
 1233. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 739/12
  Wyświetleń: 2458
 1234. Uchwały z dnia 28 listopada 2014 r. sesja I kadencja VII
  Wyświetleń: 2456
 1235. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie Zarządzenia Burmistrza Byczyny Nr 25/2013
  Wyświetleń: 2454
 1236. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2454
 1237. Uchwały z dnia 26 listopada 2009 r. sesja XLVII kadencja V
  Wyświetleń: 2452
 1238. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2451
 1239. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok.
  Wyświetleń: 2450
 1240. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2449
 1241. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1
  Wyświetleń: 2449
 1242. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2448
 1243. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 2447
 1244. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2447
 1245. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 425/5
  Wyświetleń: 2446
 1246. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2445
 1247. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
  Wyświetleń: 2445
 1248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2445
 1249. Dotacje udzielone w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2444
 1250. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2444
 1251. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10-02-2014
  Wyświetleń: 2444
 1252. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego 19-08-2011
  Wyświetleń: 2443
 1253. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2443
 1254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Drapieżna Byczyna - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2443
 1255. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 27.02.2015 r.
  Wyświetleń: 2442
 1256. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2011 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2441
 1257. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/2, 929/3
  Wyświetleń: 2440
 1258. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 745/17, 842/1
  Wyświetleń: 2439
 1259. Zapytanie ofertowe na stanowisko: DORADCA KLUCZOWY
  Wyświetleń: 2439
 1260. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2437
 1261. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2015- kadencja VII
  Wyświetleń: 2435
 1262. Referent w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2432
 1263. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
  Wyświetleń: 2432
 1264. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2430
 1265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2430
 1266. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 775/1 k.m. 10
  Wyświetleń: 2429
 1267. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2429
 1268. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2429
 1269. Karta usług - 8 Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2428
 1270. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 05.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2428
 1271. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2426
 1272. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada2014 r.
  Wyświetleń: 2426
 1273. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2424
 1274. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2424
 1275. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2424
 1276. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2424
 1277. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 lipca 2014 r. o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 2423
 1278. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2422
 1279. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji
  Wyświetleń: 2421
 1280. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2418
 1281. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok 16.01.2009r
  Wyświetleń: 2417
 1282. Zarządzenia Burmistrza od nr 79/06 do nr 85/06 - IV kadencja - listopad 2006 r.
  Wyświetleń: 2417
 1283. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 15 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2416
 1284. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 oraz 745/13
  Wyświetleń: 2415
 1285. Nabór osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2415
 1286. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2415
 1287. Uchwały z dnia 30 września 2008 roku sesja XXXI kadencja V
  Wyświetleń: 2415
 1288. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2414
 1289. Nabór na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2414
 1290. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 933/11
  Wyświetleń: 2413
 1291. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2412
 1292. Ogłoszenie archiwalne-LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego /
  Wyświetleń: 2412
 1293. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2412
 1294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont klasztoru w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 2411
 1295. Opinia przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2410
 1296. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11, dz. 745/12 i dz. 745/13 k.m. 9
  Wyświetleń: 2409
 1297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 2408
 1298. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2405
 1299. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok
  Wyświetleń: 2405
 1300. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2405
 1301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.335.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne:Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2404
 1302. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2404
 1303. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2402
 1304. Zarządzenia Burmistrza od nr 108/05 do nr 120/05 -IV kadencja- grudzień 2005 r.
  Wyświetleń: 2402
 1305. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia
  Wyświetleń: 2401
 1306. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2399
 1307. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2399
 1308. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2399
 1309. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2398
 1310. Uchwały z dnia 20 listopada 2008 r. sesja XXXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2398
 1311. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty - usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2398
 1312. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 304.924,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2397
 1313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2397
 1314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 508.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2397
 1315. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2394
 1316. Nabór na stanowisko instruktora zadowu
  Wyświetleń: 2393
 1317. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2393
 1318. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowwego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2392
 1319. Referenta – księgowa w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2391
 1320. Uchwały z dnia 10 listopada 2010 r. sesja LX kadencja V
  Wyświetleń: 2390
 1321. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 4.710.000 złotych
  Wyświetleń: 2389
 1322. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2388
 1323. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2388
 1324. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2388
 1325. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2387
 1326. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2387
 1327. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2386
 1328. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2386
 1329. Informacja o wynikach naboru na specjalistów w warsztacie turystyczno-historycznym
  Wyświetleń: 2385
 1330. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 roku. Sesja XLIII, kadencja VII
  Wyświetleń: 2384
 1331. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 sierpnia 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2384
 1332. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 2383
 1333. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2382
 1334. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2381
 1335. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2381
 1336. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2381
 1337. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2381
 1338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont drogi gminnej
  Wyświetleń: 2381
 1339. Uchwały z dnia 30 grudnia 2003 roku sesja XIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2380
 1340. Informacja o wynikach naboru na opiekuna grupy warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2379
 1341. Nabór na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2380
 1342. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2379
 1343. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2379
 1344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie dla projektu POTRAFISZ
  Wyświetleń: 2379
 1345. II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2378
 1346. Informacja o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 2377
 1347. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2377
 1348. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 marca 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2377
 1349. Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2376
 1350. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2375
 1351. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2375
 1352. Kredyt długoterminowy do kwoty 508.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Remont hali sportowej przy gimnazjum
  Wyświetleń: 2374
 1353. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 2374
 1354. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2374
 1355. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2373
 1356. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2373
 1357. 02 maja 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2372
 1358. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2372
 1359. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2371
 1360. Uchwały z dnia 03 grudnia 2010 r. sesja II kadencja VI
  Wyświetleń: 2370
 1361. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2369
 1362. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 2368
 1363. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2368
 1364. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2366
 1365. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 21 lutego 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2366
 1366. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 2366
 1367. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego - Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2366
 1368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2366
 1369. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, k. m. 12 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2364
 1370. Informacja o przerwie w obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie zwołanej na dzień 13 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2363
 1371. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2363
 1372. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2018 roku
  Wyświetleń: 2363
 1373. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2362
 1374. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2361
 1375. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2361
 1376. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2361
 1377. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2360
 1378. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2358
 1379. Protokół kontroli z realizacji zadań OPS-u za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2358
 1380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2357
 1381. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2355
 1382. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2009
  Wyświetleń: 2355
 1383. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2354
 1384. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2353
 1385. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 czerwca 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2353
 1386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i II - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna. Cz.I. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2351
 1387. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2350
 1388. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2349
 1389. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2345
 1390. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2344
 1391. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2344
 1392. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do wysokości 2.220.575,00 zł.
  Wyświetleń: 2344
 1393. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2342
 1394. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2342
 1395. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta- pracownika ds. pozyskiwania środków unijnych w BIGS
  Wyświetleń: 2341
 1396. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2339
 1397. Nabór na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2338
 1398. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 500.000 złotych
  Wyświetleń: 2337
 1399. Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2336
 1400. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2336
 1401. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2336
 1402. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2334
 1403. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2334
 1404. Projekt budżetu na 2011 rok
  Wyświetleń: 2334
 1405. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2334
 1406. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2333
 1407. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2331
 1408. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 27.05.2010 r.
  Wyświetleń: 2330
 1409. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2329
 1410. Uchwały z dnia 10 listopada 2014 r. sesja LVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2329
 1411. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 234/13 k.m. 4
  Wyświetleń: 2328
 1412. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2325
 1413. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2325
 1414. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 2324
 1415. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2324
 1416. Nabór osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2323
 1417. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2323
 1418. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2322
 1419. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 26.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2321
 1420. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 07.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2321
 1421. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  Wyświetleń: 2321
 1422. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2320
 1423. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 rok
  Wyświetleń: 2320
 1424. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 9233/1, 9233/2, 9233/3, 9233/4, 9233/5, 9233/8, 9233/11
  Wyświetleń: 2320
 1425. Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2320
 1426. Informacja o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na instalacji dodatkowych urządzeń segregujących
  Wyświetleń: 2319
 1427. Wyniki Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.
  Wyświetleń: 2319
 1428. Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2318
 1429. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 marca 2014 r. o godzinie 13.00
  Wyświetleń: 2318
 1430. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2317
 1431. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2317
 1432. Unieważnienie Otwartego konkursu na realizację w 2009 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2316
 1433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2315
 1434. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2315
 1435. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2314
 1436. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2313
 1437. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI: Lokale socjalne w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2313
 1438. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2312
 1439. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.
  Wyświetleń: 2312
 1440. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 2311
 1441. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2309
 1442. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych dla Beneficjentów którzy otrzymali dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2011.
  Wyświetleń: 2307
 1443. Nabór na wolne stanowisko pracy instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2305
 1444. Nabór na stanowisko - Asystent rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2304
 1445. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 1.200.000 złotych
  Wyświetleń: 2304
 1446. Informacja o wynikach naboru na stanowsko Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2302
 1447. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2302
 1448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont kapitalny węzłów sanitarnych, korytarzy i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach
  Wyświetleń: 2301
 1449. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2300
 1450. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2300
 1451. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2299
 1452. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2298
 1453. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2298
 1454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale-Nowy Gródek-I etap
  Wyświetleń: 2297
 1455. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2296
 1456. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2295
 1457. Nabór osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym
  Wyświetleń: 2295
 1458. Uchwała MKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
  Wyświetleń: 2295
 1459. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2294
 1460. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2294
 1461. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2294
 1462. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 2293
 1463. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2292
 1464. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 03 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2292
 1465. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2291
 1466. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2291
 1467. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2290
 1468. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2288
 1469. Uchwały z dnia 30 września 2015 r. sesja XV kadencja VII
  Wyświetleń: 2287
 1470. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.04.2011 r.
  Wyświetleń: 2286
 1471. Roczny Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2286
 1472. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2286
 1473. Uchwały z dnia 19 października 2015 r. sesja XVI kadencja VII
  Wyświetleń: 2285
 1474. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2284
 1475. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie krawieckim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2284
 1476. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5,
  Wyświetleń: 2284
 1477. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2014- kadencja VII
  Wyświetleń: 2282
 1478. Ogłoszenie lokalizacji punktu zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2281
 1479. Opinia o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna z dnia 15 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2281
 1480. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2279
 1481. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2279
 1482. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2278
 1483. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2278
 1484. 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2277
 1485. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2277
 1486. Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2276
 1487. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2276
 1488. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2275
 1489. Informacja o wyniku naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2274
 1490. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2274
 1491. Opinia o sprawozdaniu Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2010 r.
  Wyświetleń: 2274
 1492. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 27.03.2012 r.
  Wyświetleń: 2273
 1493. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2273
 1494. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 08.12.2010 r.
  Wyświetleń: 2273
 1495. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 2273
 1496. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2271
 1497. USŁUGI DORADCZE (Doradca kluczowy) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i osób fizycznych w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2271
 1498. Referenta – ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2270
 1499. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2269
 1500. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2269
 1501. Wyniki ankiety badania zadowolenia klienta zewnetrznego
  Wyświetleń: 2269
 1502. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2268
 1503. Informacja o wynikach naboru na opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego
  Wyświetleń: 2266
 1504. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2266
 1505. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2266
 1506. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 września 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2266
 1507. Nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
  Wyświetleń: 2264
 1508. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2263
 1509. Uchwały z dnia 30 września 2011 r. sesja XIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2263
 1510. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2263
 1511. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na nabór pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2262
 1512. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2262
 1513. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 2262
 1514. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2012
  Wyświetleń: 2262
 1515. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 października 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2262
 1516. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. rozliczeń w BIGS
  Wyświetleń: 2260
 1517. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2013 r.
  Wyświetleń: 2260
 1518. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 14 października 2013 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2259
 1519. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowych pożyczek
  Wyświetleń: 2258
 1520. Informacja o wyniku przetargów dz. nr. 929/5, 929/4, 234/13, 490/16
  Wyświetleń: 2257
 1521. Mała dotacja - Byczyna moja gmina. Tu się wychowałem, z nią się utożsamiam, tutaj pozostaję
  Wyświetleń: 2257
 1522. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2257
 1523. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2256
 1524. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizuje projekt POKL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2254
 1525. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2253
 1526. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2253
 1527. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 2253
 1528. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2252
 1529. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2252
 1530. Nabór na stanowisko: asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2251
 1531. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 2250
 1532. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2013 roku
  Wyświetleń: 2250
 1533. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2249
 1534. Informacja roczna z wykonania budżetu za 2008 r.
  Wyświetleń: 2246
 1535. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 lutego 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2243
 1536. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2242
 1537. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2242
 1538. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2241
 1539. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2241
 1540. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych - drugi etap
  Wyświetleń: 2238
 1541. Zapytanie ofertowe dot. wynajęcia toalet zewnętrznych, przenośnych WC i umywalek zewnętrznych wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2237
 1542. Wynik I przetargu ustnego ograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2236
 1543. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2235
 1544. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku - korekta
  Wyświetleń: 2234
 1545. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2232
 1546. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2231
 1547. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych
  Wyświetleń: 2231
 1548. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2230
 1549. Informacja o wynikach naboru na pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2228
 1550. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.04.2015
  Wyświetleń: 2228
 1551. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015
  Wyświetleń: 2228
 1552. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 października 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2228
 1553. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2227
 1554. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 2227
 1555. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2226
 1556. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 09.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2226
 1557. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.07.2011 r.
  Wyświetleń: 2225
 1558. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby warsztatów rękodzieła artystycznego finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2224
 1559. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/5/05
  Wyświetleń: 2224
 1560. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2223
 1561. Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego
  Wyświetleń: 2223
 1562. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 07sierpnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2222
 1563. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2222
 1564. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2220
 1565. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2219
 1566. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2219
 1567. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2219
 1568. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2218
 1569. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 października 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2216
 1570. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 marca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2216
 1571. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu autoprezentacji i komunikacji
  Wyświetleń: 2215
 1572. Nabór osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2215
 1573. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2213
 1574. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2212
 1575. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2212
 1576. Nabór na stanowisko opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno-historycznego
  Wyświetleń: 2212
 1577. Ogłoszenie VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2212
 1578. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2211
 1579. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2210
 1580. Informacja o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2207
 1581. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 17.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2205
 1582. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2203
 1583. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 2201
 1584. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2201
 1585. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27 A
  Wyświetleń: 2201
 1586. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2200
 1587. Informacja o wyniku naboru na stanowisku instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2199
 1588. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2199
 1589. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2199
 1590. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 119/1
  Wyświetleń: 2199
 1591. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.09.2011 r.
  Wyświetleń: 2198
 1592. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2198
 1593. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 16 lutego 2018 r. Sesja XLIX, Kadencja VII
  Wyświetleń: 2198
 1594. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2197
 1595. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2196
 1596. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 2195
 1597. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2193
 1598. Informacja o wynikach naboru osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2193
 1599. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2193
 1600. Zaktualizowany harmonogram i kalkulacja kosztów na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2190
 1601. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2190
 1602. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 29.05.2012 r.
  Wyświetleń: 2189
 1603. Wykonanie i/lub dostawa strojów ludowych
  Wyświetleń: 2189
 1604. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 12 lutego 2015 r. o godzinie 11.00
  Wyświetleń: 2188
 1605. Opinia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2186
 1606. Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2186
 1607. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2184
 1608. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2182
 1609. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2013 rok
  Wyświetleń: 2182
 1610. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2181
 1611. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2181
 1612. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2179
 1613. Informacja o wynikach zapytania ofertowego na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2176
 1614. Lista kandydatów spelniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2175
 1615. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2174
 1616. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2174
 1617. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2173
 1618. Uchwałyz dnia 30 października 2008 r. sesja XXXII kadencja V
  Wyświetleń: 2173
 1619. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2172
 1620. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2171
 1621. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2169
 1622. Mała dotacja - Teledysk Promocyjny
  Wyświetleń: 2169
 1623. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2168
 1624. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2168
 1625. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2168
 1626. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 lipca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2168
 1627. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24.03.2014
  Wyświetleń: 2167
 1628. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2166
 1629. Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2163
 1630. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2163
 1631. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godzinie 15.30
  Wyświetleń: 2162
 1632. Informacja o ćwiczeniach krajowych RENEGADE SAREX 17
  Wyświetleń: 2160
 1633. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2160
 1634. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2159
 1635. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2158
 1636. Przebieg wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2158
 1637. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2157
 1638. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2156
 1639. Obwieszczenie z dnia 02.04.2012
  Wyświetleń: 2156
 1640. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2155
 1641. Protokół kontroli z realizacji zadań statutowych Ośrodka Kultury w Byczynie za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2153
 1642. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2153
 1643. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2153
 1644. 16. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
  Wyświetleń: 2152
 1645. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2152
 1646. Opinia o możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 2,342,560,00 zł.przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2151
 1647. Opinia o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2151
 1648. Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2150
 1649. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2150
 1650. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2149
 1651. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2148
 1652. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2148
 1653. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2147
 1654. 6. Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł. z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2146
 1655. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2146
 1656. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011 r
  Wyświetleń: 2144
 1657. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn. Odnowa i rozwój wsi w gminie Byczyna (miejscowość Kostów).
  Wyświetleń: 2144
 1658. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 2144
 1659. Zapytanie ofertowe dot. usługi wypożyczenia, montażu i demontażu ławek i podłogi wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2144
 1660. Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 2144
 1661. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2144
 1662. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2143
 1663. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2142
 1664. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2140
 1665. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 2139
 1666. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2138
 1667. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2138
 1668. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.10.2014 r.
  Wyświetleń: 2137
 1669. Projekt budżetu gminy na 2007 rok
  Wyświetleń: 2137
 1670. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2135
 1671. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert-Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49zł. na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2134
 1672. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w zbiegu ulic Kwiasowskiego i Koellinga w Byczynie
  Wyświetleń: 2133
 1673. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Byczyny na rok 2012
  Wyświetleń: 2133
 1674. Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalista do obsługi finansowej w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2133
 1675. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2130
 1676. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2126
 1677. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/4, 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 2124
 1678. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2123
 1679. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 2123
 1680. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. przez Gminę Byczyna do wysokości 2.221.999,00 zł.
  Wyświetleń: 2120
 1681. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. organizacyjnych w BIGS
  Wyświetleń: 2119
 1682. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2118
 1683. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2118
 1684. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2116
 1685. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 03-03-2011
  Wyświetleń: 2115
 1686. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2115
 1687. Postanowienie
  Wyświetleń: 2115
 1688. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2113
 1689. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/9
  Wyświetleń: 2113
 1690. I Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 2111
 1691. Zapytanie ofertowe na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielegnacji terenów zielonych w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2111
 1692. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2110
 1693. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 534.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Moje boisko - Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2108
 1694. Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2107
 1695. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 stycznia 2013 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2107
 1696. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 01.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2106
 1697. Dowóz uczniów w ramach projektu: Byczyńskie paradnice jadą w Tournee w LGD-owskie okolice.
  Wyświetleń: 2104
 1698. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2104
 1699. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2102
 1700. Zakończenie naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2099
 1701. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2099
 1702. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2098
 1703. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2096
 1704. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu teorii turystyki
  Wyświetleń: 2094
 1705. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2093
 1706. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2092
 1707. Informacja o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2016 r.
  Wyświetleń: 2091
 1708. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna z dnia 1 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2091
 1709. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2091
 1710. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu w BIGS
  Wyświetleń: 2090
 1711. Zapytanie ofertowe na stanowisko istruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2090
 1712. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2090
 1713. 5. Budowa placów zabawi i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2087
 1714. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2087
 1715. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2086
 1716. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2085
 1717. Instruktor zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2085
 1718. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu historii Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2085
 1719. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Parkowa-Basztowa (boksy garażowe)
  Wyświetleń: 2083
 1720. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2083
 1721. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2081
 1722. Ogłoszenie dot. projektu planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych
  Wyświetleń: 2081
 1723. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2080
 1724. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2079
 1725. Uchwały z dnia 23 października 2014 r. sesja LV kadencja VI
  Wyświetleń: 2079
 1726. Uchwały z dnia 30 listopada 2010 r. sesja I kadencja VI
  Wyświetleń: 2078
 1727. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 29.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2075
 1728. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 r.
  Wyświetleń: 2075
 1729. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 5 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2072
 1730. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2068
 1731. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2065
 1732. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2065
 1733. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2064
 1734. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 04 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2063
 1735. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 2061
 1736. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/1, 933/2, 933/8
  Wyświetleń: 2059
 1737. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 września 2012 o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2059
 1738. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2058
 1739. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2058
 1740. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2058
 1741. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2057
 1742. I przetarg ustny ograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2053
 1743. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2053
 1744. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2050
 1745. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2047
 1746. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2009 r. (ulga z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskie, ulgi inwestycyjne)
  Wyświetleń: 2043
 1747. Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2042
 1748. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/6/05
  Wyświetleń: 2041
 1749. Zarządzenienr 177/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2041
 1750. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2040
 1751. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2039
 1752. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2032
 1753. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2031
 1754. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2012 r.
  Wyświetleń: 2031
 1755. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2030
 1756. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 maja 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2029
 1757. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 12.01.2016
  Wyświetleń: 2027
 1758. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2023
 1759. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 2021
 1760. Zarządzenia Nr 23/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bepieczeństwa w 2018 roku.
  Wyświetleń: 2021
 1761. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2019
 1762. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 2013
 1763. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2013
 1764. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 2009
 1765. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2007
 1766. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystapieniu do RDOŚ w Opolu oraz PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 2000
 1767. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku gospodarczego nr 16 w Kostowie
  Wyświetleń: 1999
 1768. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Herbiniusa w Byczynie dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 1999
 1769. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 1999
 1770. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1999
 1771. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 1997
 1772. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 1995
 1773. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 1993
 1774. Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1991
 1775. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1990
 1776. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1989
 1777. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 1988
 1778. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 1987
 1779. Uchwały z dnia 28 lipca 2010 r. sesja LVI kadencja V
  Wyświetleń: 1986
 1780. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 1984
 1781. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 15.12.2015
  Wyświetleń: 1983
 1782. Nabór na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 1983
 1783. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.
  Wyświetleń: 1981
 1784. I przetarg ustny nieograniczony - w m. Polanowice
  Wyświetleń: 1978
 1785. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1978
 1786. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 1978
 1787. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1976
 1788. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1974
 1789. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Sesja XLVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1973
 1790. 15. Przebudowa – adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 1965
 1791. Dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1963
 1792. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27
  Wyświetleń: 1963
 1793. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1962
 1794. Protokół kontroli z funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 1956
 1795. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1953
 1796. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na real. projektów realizowanych z udziałem środków UE, zad. inwest. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 1952
 1797. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 1951
 1798. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/3
  Wyświetleń: 1949
 1799. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 1947
 1800. Wynagrodzenie pracowników UM Byczyna, OPS Byczyna, OK Byczyna oraz CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1946
 1801. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2012 o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 1945
 1802. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 września 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1942
 1803. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji
  Wyświetleń: 1940
 1804. I przetarg ustny nieograniczony w m. Byczyna ul. Polanowicka-Kwiasowskiego -3,3959 ha
  Wyświetleń: 1938
 1805. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1937
 1806. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1936
 1807. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1935
 1808. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1930
 1809. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1928
 1810. Protokół kontroli z realizacji zadań w Samorządowym Zakładzie Budżetowym CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1927
 1811. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 1927
 1812. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku, Sesja XLVII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1922
 1813. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1922
 1814. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1920
 1815. Protokół kontroli z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1918
 1816. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1916
 1817. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup kosy spalinowej
  Wyświetleń: 1916
 1818. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1912
 1819. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1911
 1820. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 1909
 1821. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 paździrnika 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1909
 1822. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1906
 1823. II przetarg ustny nieograniczony - Ciecierzyn ( dom, garaż, grunt)
  Wyświetleń: 1899
 1824. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych - terapeuty ds. uzależnień w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1896
 1825. Obwieszczenie Ministra Środowiska
  Wyświetleń: 1895
 1826. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1893
 1827. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1889
 1828. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1882
 1829. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1873
 1830. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1872
 1831. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1871
 1832. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1870
 1833. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 1868
 1834. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1866
 1835. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 31.03.2015
  Wyświetleń: 1865
 1836. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1864
 1837. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1859
 1838. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/36 k.m. 8
  Wyświetleń: 1858
 1839. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1853
 1840. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1850
 1841. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
  Wyświetleń: 1850
 1842. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1849
 1843. Instrukcja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1849
 1844. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1847
 1845. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1844
 1846. Świadczenie usług dostawy energii cieplnej dla potrzeb Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni lokalnych wraz z urządzeniami przez okres od 01.10.2014r. do 31.05.2015r.
  Wyświetleń: 1843
 1847. Otkonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1836
 1848. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1835
 1849. Zawiadomienie na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1831
 1850. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1829
 1851. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1827
 1852. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1824
 1853. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1823
 1854. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/37 k.m. 8
  Wyświetleń: 1820
 1855. Protokół kontroli z oceny realizacji projektów unijnych oraz pozyskiwanych środków unijnych oraz innych zewnętrznych w 2014 r. jak również w I półroczu 2015
  Wyświetleń: 1819
 1856. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1818
 1857. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1814
 1858. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi projektu
  Wyświetleń: 1807
 1859. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1804
 1860. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Biskupice
  Wyświetleń: 1801
 1861. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1797
 1862. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 1796
 1863. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1794
 1864. Informacja
  Wyświetleń: 1789
 1865. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1786
 1866. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 października 2006 roku
  Wyświetleń: 1784
 1867. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 1782
 1868. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1780
 1869. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”
  Wyświetleń: 1776
 1870. Komunikat Burmistrza Byczyny - opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 1776
 1871. Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1773
 1872. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1769
 1873. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1767
 1874. Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1764
 1875. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1764
 1876. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna, ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1763
 1877. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1758
 1878. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1750
 1879. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i stolarskich na potrzeby warsztatu
  Wyświetleń: 1747
 1880. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1746
 1881. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1743
 1882. Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 1742
 1883. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1741
 1884. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna. ul.Błonie
  Wyświetleń: 1739
 1885. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
  Wyświetleń: 1739
 1886. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 745/7
  Wyświetleń: 1731
 1887. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji
  Wyświetleń: 1731
 1888. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji
  Wyświetleń: 1731
 1889. Plan zamówień w 2019 r.
  Wyświetleń: 1730
 1890. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji
  Wyświetleń: 1730
 1891. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1729
 1892. Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 1729
 1893. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. Sesja LI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1728
 1894. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłate na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł. w 2009 r.
  Wyświetleń: 1727
 1895. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Sarnowie
  Wyświetleń: 1720
 1896. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1720
 1897. OBWIESZCZENIE Burmistrza Byczyny z dnia 12 września 2018 roku - Obwody
  Wyświetleń: 1718
 1898. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 1717
 1899. Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie
  Wyświetleń: 1716
 1900. Informacja dot. wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1714
 1901. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1713
 1902. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1708
 1903. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1705
 1904. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1703
 1905. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok po aktualizacji
  Wyświetleń: 1701
 1906. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1699
 1907. I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1697
 1908. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1697
 1909. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 1697
 1910. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1695
 1911. Ocena PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 1687
 1912. III przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1672
 1913. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1671
 1914. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość w Byczynie przy ul. Moniuszki-Słowackiego
  Wyświetleń: 1669
 1915. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1668
 1916. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu krawieckiego na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.
  Wyświetleń: 1662
 1917. II przetarg ustny nieograniczony- Byczyna ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1659
 1918. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1658
 1919. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 1656
 1920. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącej własność gminy Byczyna, ul.Rynek 22/2
  Wyświetleń: 1652
 1921. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1651
 1922. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 185/1
  Wyświetleń: 1649
 1923. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna 33/5
  Wyświetleń: 1648
 1924. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 1647
 1925. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1646
 1926. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 1642
 1927. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1639
 1928. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1638
 1929. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1638
 1930. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1634
 1931. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1633
 1932. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1632
 1933. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji
  Wyświetleń: 1629
 1934. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1627
 1935. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1627
 1936. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1626
 1937. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1625
 1938. INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
  Wyświetleń: 1625
 1939. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1625
 1940. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Byczyna ul. Moniuszki
  Wyświetleń: 1624
 1941. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecierzyn
  Wyświetleń: 1624
 1942. Ogłoszenie Burmistrza Byczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1624
 1943. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1622
 1944. Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1622
 1945. Budżet 2007
  Wyświetleń: 1621
 1946. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Byczyna ul. Poznańska
  Wyświetleń: 1621
 1947. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1621
 1948. Pomoc żywnościowa z Banku Żywności w dniach 19-20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1621
 1949. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1619
 1950. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1617
 1951. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1617
 1952. Uchwała Nr 306/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1617
 1953. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1616
 1954. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1615
 1955. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji
  Wyświetleń: 1615
 1956. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na II cykl szkoleniowo - doradczy w ramach projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego.
  Wyświetleń: 1615
 1957. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1613
 1958. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1613
 1959. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1611
 1960. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1610
 1961. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1610
 1962. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1609
 1963. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1609
 1964. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 1609
 1965. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1608
 1966. Petycje
  Wyświetleń: 1608
 1967. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1605
 1968. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
  Wyświetleń: 1605
 1969. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1604
 1970. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1604
 1971. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji
  Wyświetleń: 1604
 1972. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1604
 1973. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1602
 1974. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1601
 1975. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
  Wyświetleń: 1600
 1976. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na rok 2015
  Wyświetleń: 1600
 1977. 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1599
 1978. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1597
 1979. Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1597
 1980. Rokowania - Byczyna, ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1596
 1981. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1595
 1982. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna położonej w m.Proślice
  Wyświetleń: 1594
 1983. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji
  Wyświetleń: 1594
 1984. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1594
 1985. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1592
 1986. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1592
 1987. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1592
 1988. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji
  Wyświetleń: 1592
 1989. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1592
 1990. Konkurs Ofert na dotację na 2004 r.
  Wyświetleń: 1591
 1991. 9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1582
 1992. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1580
 1993. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1579
 1994. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1579
 1995. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1579
 1996. Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1577
 1997. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna w m. Proślice
  Wyświetleń: 1576
 1998. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1576
 1999. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1576
 2000. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1574
 2001. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1574
 2002. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1569
 2003. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1568
 2004. Przetargi poniżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1568
 2005. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1568
 2006. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1565
 2007. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1564
 2008. Plan kontroli wewnętrznej na 2007 rok
  Wyświetleń: 1564
 2009. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
  Wyświetleń: 1564
 2010. 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1563
 2011. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1562
 2012. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną dz.nr 723/22
  Wyświetleń: 1562
 2013. Przetargi do 300 000 euro
  Wyświetleń: 1562
 2014. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1560
 2015. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1559
 2016. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 1559
 2017. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1557
 2018. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1553
 2019. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1553
 2020. Wyniki naboru na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 1553
 2021. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Byczyna ul. Nasalska
  Wyświetleń: 1552
 2022. „Zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu ,, Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1551
 2023. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Sarnów
  Wyświetleń: 1551
 2024. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1551
 2025. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- Byczyna ul. Górna dz.nr 375/4
  Wyświetleń: 1549
 2026. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1548
 2027. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1548
 2028. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1546
 2029. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1545
 2030. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1545
 2031. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1545
 2032. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1545
 2033. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1545
 2034. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1544
 2035. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji
  Wyświetleń: 1544
 2036. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. Sesja LIV, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1544
 2037. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Byczynie przy ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1543
 2038. Uchwała Nr 307/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1542
 2039. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1541
 2040. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1541
 2041. Strona próbna
  Wyświetleń: 1540
 2042. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
  Wyświetleń: 1540
 2043. Zarządzenienr 176/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1540
 2044. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1539
 2045. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1539
 2046. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1539
 2047. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1538
 2048. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1537
 2049. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1536
 2050. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1536
 2051. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna 723/25
  Wyświetleń: 1535
 2052. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1534
 2053. Zawiadomienie na XLIX sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 13 lutego 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1534
 2054. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1533
 2055. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-Byczyna ul. Górna dz.nr 375/5
  Wyświetleń: 1533
 2056. II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m.Byczyna
  Wyświetleń: 1533
 2057. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1530
 2058. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1528
 2059. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1527
 2060. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1526
 2061. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1524
 2062. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1523
 2063. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1522
 2064. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/32, k.m. 8
  Wyświetleń: 1522
 2065. Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 1522
 2066. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji
  Wyświetleń: 1522
 2067. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
  Wyświetleń: 1518
 2068. Ogłoszenie o rokowaniach - Autobus
  Wyświetleń: 1517
 2069. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1515
 2070. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1514
 2071. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1513
 2072. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1513
 2073. Zarządzenie Nr 189_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1512
 2074. Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1509
 2075. Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1508
 2076. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1508
 2077. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1507
 2078. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1507
 2079. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1507
 2080. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1506
 2081. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1505
 2082. Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddanai w dzierżawę nr 65/2018
  Wyświetleń: 1505
 2083. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1504
 2084. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 1502
 2085. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1501
 2086. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1501
 2087. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1495
 2088. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1495
 2089. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1495
 2090. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji
  Wyświetleń: 1495
 2091. Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - marzec 2018
  Wyświetleń: 1491
 2092. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1491
 2093. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1491
 2094. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1490
 2095. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 188/1
  Wyświetleń: 1488
 2096. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji
  Wyświetleń: 1488
 2097. 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1487
 2098. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1487
 2099. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1487
 2100. Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 1487
 2101. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1485
 2102. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1485
 2103. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1484
 2104. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1483
 2105. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1483
 2106. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji
  Wyświetleń: 1482
 2107. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1479
 2108. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji
  Wyświetleń: 1479
 2109. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1479
 2110. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 1478
 2111. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1477
 2112. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1475
 2113. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
  Wyświetleń: 1475
 2114. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji
  Wyświetleń: 1475
 2115. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1473
 2116. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1471
 2117. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1470
 2118. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/02 do nr 9A/02 -IV kadencja- listopad 2002 r.
  Wyświetleń: 1470
 2119. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1469
 2120. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1467
 2121. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1466
 2122. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1465
 2123. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1463
 2124. Zarządzenie Nr 16_2018 z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1461
 2125. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 73/5
  Wyświetleń: 1460
 2126. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Byczyna za rok 2016
  Wyświetleń: 1459
 2127. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1459
 2128. Rokowania Dz. Nr 745 7 Byczyna
  Wyświetleń: 1458
 2129. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna działka nr 745/7
  Wyświetleń: 1457
 2130. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1457
 2131. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1455
 2132. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1455
 2133. Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1454
 2134. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji
  Wyświetleń: 1453
 2135. Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego
  Wyświetleń: 1453
 2136. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1452
 2137. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1452
 2138. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1451
 2139. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1451
 2140. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1450
 2141. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1450
 2142. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1450
 2143. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1449
 2144. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1447
 2145. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1447
 2146. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 1446
 2147. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 1445
 2148. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1444
 2149. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1444
 2150. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 1441
 2151. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1439
 2152. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1439
 2153. Zarządzenie Nr 193_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
  Wyświetleń: 1439
 2154. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1437
 2155. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1435
 2156. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1435
 2157. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1434
 2158. Instrucja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1432
 2159. Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 1432
 2160. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1432
 2161. Zarządzenienr 175/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1431
 2162. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1429
 2163. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1429
 2164. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1428
 2165. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1428
 2166. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1426
 2167. Opracowanie dotyczące stanu jakości wody za lata 2014-2017
  Wyświetleń: 1426
 2168. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1426
 2169. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 1425
 2170. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Sarnów dz. Nr 65/3
  Wyświetleń: 1425
 2171. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 1424
 2172. Zarządzenie nr 132 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 2173. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 2174. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji
  Wyświetleń: 1423
 2175. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1422
 2176. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1422
 2177. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1419
 2178. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1418
 2179. 11. Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)
  Wyświetleń: 1417
 2180. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1417
 2181. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1415
 2182. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1415
 2183. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji
  Wyświetleń: 1414
 2184. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1412
 2185. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1411
 2186. Zarządzenie nr 119 2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 1411
 2187. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Byczyny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1410
 2188. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1410
 2189. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1409
 2190. Ocena realizacji projektów unijnych oraz kontrola pozyskanych środków finansowych unijnych jak również wewnętrznych krajowych
  Wyświetleń: 1409
 2191. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1409
 2192. Uchwała Nr 703/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1407
 2193. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1407
 2194. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1407
 2195. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1407
 2196. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1406
 2197. II sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 8.00
  Wyświetleń: 1405
 2198. Karta usług -3 Podatek od Nieruchomości osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1403
 2199. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1403
 2200. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1403
 2201. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1402
 2202. Referent w Referacie Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 1402
 2203. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1402
 2204. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji
  Wyświetleń: 1402
 2205. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1400
 2206. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/33 k.m. 8
  Wyświetleń: 1399
 2207. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1399
 2208. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1397
 2209. Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatów stolarskich finansowanych z projektu ,,Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1397
 2210. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1396
 2211. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1392
 2212. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. z na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ust z dnia 27.08.2009 roku o finansach publ., na zadanie inwestycyjne pn. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 1392
 2213. 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1391
 2214. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1389
 2215. ZARZĄDZENIE NR 183/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1389
 2216. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1388
 2217. 12. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 1387
 2218. Zawiadomienie na LVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 18 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1385
 2219. Wybory do Europarlamentu 2019
  Wyświetleń: 1384
 2220. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1383
 2221. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1383
 2222. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie przy ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1382
 2223. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1382
 2224. Karta usług - 2 Podatek Leśny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1381
 2225. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1380
 2226. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1380
 2227. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1380
 2228. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r., Sesja LII, kadencja VII
  Wyświetleń: 1380
 2229. Oświadczenia majątkowe za 2018 i 2019 rok
  Wyświetleń: 1374
 2230. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1373
 2231. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1372
 2232. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1371
 2233. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1369
 2234. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1369
 2235. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji
  Wyświetleń: 1369
 2236. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1369
 2237. Budowa boiska sportowego w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1367
 2238. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1367
 2239. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 1366
 2240. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 1365
 2241. Karta usług - 5 Podatek Rolny osoby prawne
  Wyświetleń: 1364
 2242. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1364
 2243. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1363
 2244. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1362
 2245. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji
  Wyświetleń: 1362
 2246. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1361
 2247. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1358
 2248. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
  Wyświetleń: 1354
 2249. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1353
 2250. Centralny rejestr umów
  Wyświetleń: 1352
 2251. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1348
 2252. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 1348
 2253. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1347
 2254. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 185/2 i 186/5 k.m. 2
  Wyświetleń: 1344
 2255. ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna
  Wyświetleń: 1344
 2256. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1343
 2257. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 1340
 2258. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1338
 2259. Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze posesje w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1338
 2260. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1336
 2261. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1335
 2262. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 1334
 2263. Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego zgłoszone do gminnych konkursów dożynkowych 2017
  Wyświetleń: 1334
 2264. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00
  Wyświetleń: 1334
 2265. Uchwała Nr 337/2017 z dnia 22 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1331
 2266. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1331
 2267. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1328
 2268. Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1328
 2269. Dokumentacja pokontrolna WF-K UM Byczyna
  Wyświetleń: 1326
 2270. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1326
 2271. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1324
 2272. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1324
 2273. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1323
 2274. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia
  Wyświetleń: 1322
 2275. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1319
 2276. Karta usług - 4 Podatek Łączne Zobowiązanie Pieniężne osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1318
 2277. Nabór do Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 1316
 2278. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1313
 2279. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1311
 2280. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1307
 2281. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1305
 2282. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. Sesja LIII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1303
 2283. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono pomocy w postaci umorzeń w IV kwartale 2017 r.
  Wyświetleń: 1302
 2284. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1300
 2285. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1300
 2286. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 1298
 2287. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1296
 2288. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1296
 2289. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1296
 2290. ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł.
  Wyświetleń: 1293
 2291. 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1292
 2292. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1292
 2293. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1291
 2294. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1289
 2295. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1289
 2296. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1288
 2297. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1285
 2298. V sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1282
 2299. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1281
 2300. Kontrola w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 1280
 2301. Uchwała Nr 114/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2016 r.
  Wyświetleń: 1280
 2302. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1279
 2303. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1279
 2304. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1277
 2305. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1271
 2306. 17. Przebudowa - adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 1268
 2307. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1265
 2308. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1265
 2309. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1265
 2310. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1265
 2311. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 1265
 2312. Plan zamówień w 2018 r.
  Wyświetleń: 1263
 2313. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1261
 2314. Zgłaszanie kandydatów do OKW do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 1261
 2315. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1257
 2316. Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sesja LV kadencja VII
  Wyświetleń: 1254
 2317. Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2018
  Wyświetleń: 1253
 2318. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na L sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1253
 2319. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1253
 2320. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 1252
 2321. Karta usług - 1 Podatek Rolny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1248
 2322. 18. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1245
 2323. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1245
 2324. Zarządzenie Nr 160_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośwoadka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 1244
 2325. Ogłoszenie o mozliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2011.
  Wyświetleń: 1243
 2326. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1241
 2327. Zarządzenie Nr 48_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1240
 2328. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1235
 2329. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1234
 2330. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1234
 2331. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1228
 2332. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1225
 2333. Zawiadomienie na LII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 26 kwietnia 2018 r o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1225
 2334. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1223
 2335. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1218
 2336. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 1215
 2337. Informacja o odwołaniu sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 1214
 2338. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1212
 2339. Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2018
  Wyświetleń: 1208
 2340. Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2018 r
  Wyświetleń: 1208
 2341. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1207
 2342. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na sprzedaż
  Wyświetleń: 1205
 2343. Kontrola Prawidłowości realizacji zadania w zakresie udzielania dotacji celowch na rzecz klubów sportowych działających na terenie gminy -rok 2016
  Wyświetleń: 1203
 2344. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1202
 2345. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1201
 2346. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1198
 2347. Zarządzenie Nr 102 A/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niezapowiedzianej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1196
 2348. Uwaga! Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje..
  Wyświetleń: 1190
 2349. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1188
 2350. 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1187
 2351. Uchwała Nr 53/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1186
 2352. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie:Ochrona dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1185
 2353. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1185
 2354. Zarządzenia Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1185
 2355. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1181
 2356. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 1180
 2357. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1178
 2358. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - Zmiana i wydłużenie terminu
  Wyświetleń: 1170
 2359. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 27 września 2018 r., godz. 15.00
  Wyświetleń: 1169
 2360. Uchwała nr 12/27/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1166
 2361. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 1161
 2362. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1161
 2363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 39/2018
  Wyświetleń: 1159
 2364. Uchwała Nr 584/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1157
 2365. Zarządzenie nr 139 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
  Wyświetleń: 1156
 2366. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 sesja LVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1155
 2367. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na III cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 1155
 2368. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 1151
 2369. Informacje o wyniku naboru na stanowisko-Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1148
 2370. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1146
 2371. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1145
 2372. Uchwała nr 573_2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1141
 2373. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1137
 2374. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1132
 2375. 14. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1129
 2376. Zawiadomienie na LIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 24 maja 2018 r (czwartek) o godz. 12.00 w Pałacu w Proślicach
  Wyświetleń: 1129
 2377. Zarządzenie Nr 39_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1128
 2378. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1125
 2379. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 1122
 2380. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1117
 2381. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli CISPOL Polanowice - z zakresu realizacji zadań oraz wydatki rzeczowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1115
 2382. Uchwała Nr 582/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1103
 2383. Informacja o zmianie terminu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1102
 2384. Uchwała Nr 583/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1099
 2385. Nabór na stanowisko INSTRUKTORA ZAWODU DO WARSZTATU PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH
  Wyświetleń: 1095
 2386. Zawiadomienie na LV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1095
 2387. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 37/2018
  Wyświetleń: 1094
 2388. Nabór do Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 1093
 2389. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 388/13 a.m. 7 położnej w Byczynie
  Wyświetleń: 1093
 2390. II rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 1085
 2391. I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Nasalach
  Wyświetleń: 1083
 2392. Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1082
 2393. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 40/2018
  Wyświetleń: 1076
 2394. Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 16 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1076
 2395. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2016 rok
  Wyświetleń: 1059
 2396. Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1059
 2397. Pomoc de minimis w rolnictwie - stan wykorzystania limitu
  Wyświetleń: 1057
 2398. Protokół z kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1048
 2399. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r
  Wyświetleń: 1043
 2400. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1033
 2401. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1028
 2402. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 1027
 2403. II rokowania na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 1025
 2404. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły położonej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1024
 2405. Kontrola z zakresu komunikacji w Urzędzie Miejskim w Byczynie dotycza obiegu dokumentów finasowo - ksiegowych
  Wyświetleń: 1024
 2406. ZARZĄDZENIE NR 101/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Pol
  Wyświetleń: 1024
 2407. Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1022
 2408. Uchwała nr 12/28/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1022
 2409. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 1019
 2410. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 96/2018
  Wyświetleń: 1014
 2411. Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1014
 2412. Zawiadomienie na III sesję Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1013
 2413. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1011
 2414. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 1008
 2415. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku. V sesja VIII kadencji
  Wyświetleń: 1003
 2416. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.11.2018 r. Sesja II, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 988
 2417. Uchwała Nr 146/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2017 r.
  Wyświetleń: 986
 2418. Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 982
 2419. Zawiadomienie na VI sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 981
 2420. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r., sesja IV
  Wyświetleń: 973
 2421. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 967
 2422. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/9-274/11
  Wyświetleń: 965
 2423. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - początek VIII kadencji
  Wyświetleń: 955
 2424. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 125/2018
  Wyświetleń: 955
 2425. Uchwały z I Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 listopada 2018 r., Kadencja VIII
  Wyświetleń: 952
 2426. Zarządzenie nr 153a 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 2017 z dnia 05.10.2017 r
  Wyświetleń: 952
 2427. I rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 951
 2428. Kwartalna informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za II kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 950
 2429. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 950
 2430. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 942
 2431. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 940
 2432. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Polanowicach
  Wyświetleń: 935
 2433. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 934
 2434. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskie dz. 274/12
  Wyświetleń: 922
 2435. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o losowaniu
  Wyświetleń: 918
 2436. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 174/2018
  Wyświetleń: 917
 2437. Regulamin zamówień publicznych do kwoty 30.000,00 euro
  Wyświetleń: 916
 2438. Zawiadomienie na VII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 6 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 915
 2439. Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych
  Wyświetleń: 914
 2440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 38/2018
  Wyświetleń: 909
 2441. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 905
 2442. Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 905
 2443. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. Sesja VI, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 903
 2444. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/4-274/5
  Wyświetleń: 899
 2445. Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 896
 2446. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 894
 2447. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w Byczynie przy ul Orężnej 27A
  Wyświetleń: 890
 2448. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r., sesja III, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 890
 2449. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Byczynie przy ul 3 Maja 19
  Wyświetleń: 888
 2450. Protokół z Kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Mysia Wieża" w Byczynie
  Wyświetleń: 888
 2451. Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 883
 2452. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 878
 2453. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskiej
  Wyświetleń: 876
 2454. Kontrola Problemowa w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 875
 2455. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 875
 2456. Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 873
 2457. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, rok 2018
  Wyświetleń: 871
 2458. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 866
 2459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem nr 80/2018
  Wyświetleń: 865
 2460. Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku
  Wyświetleń: 864
 2461. Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 863
 2462. Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 61/2018
  Wyświetleń: 861
 2463. IX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 857
 2464. VIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 8:00
  Wyświetleń: 855
 2465. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Długiej nr 5
  Wyświetleń: 853
 2466. ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówk
  Wyświetleń: 852
 2467. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie VIII kadencji - rok 2019
  Wyświetleń: 851
 2468. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Byczynie przy ul. Borkowskiej, dz. nr 274/9- 274/12
  Wyświetleń: 850
 2469. Uchwała Nr 385/2018 z dnia 28 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 844
 2470. Dużury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 837
 2471. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 95/2018
  Wyświetleń: 836
 2472. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nr 79/2018
  Wyświetleń: 834
 2473. Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat wariantów budowy drogi ekspresowej S11
  Wyświetleń: 834
 2474. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 834
 2475. Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 832
 2476. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 827
 2477. Zarządzenie Nr 32_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Samochodu pożarniczego marki Żuk
  Wyświetleń: 820
 2478. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w najem nr 90/2018
  Wyświetleń: 819
 2479. Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds Funduszy Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 816
 2480. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - II Tura
  Wyświetleń: 814
 2481. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul Cegielnianej
  Wyświetleń: 810
 2482. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polanowicach
  Wyświetleń: 808
 2483. Zawiadomienie na IV Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 7 grudnia 2018 r., godz.: 8:00
  Wyświetleń: 808
 2484. Odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich - 2019
  Wyświetleń: 807
 2485. Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 805
 2486. Zarządznie Nr 8/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 803
 2487. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 86/2018
  Wyświetleń: 802
 2488. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 799
 2489. Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 797
 2490. Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 2491. I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Byczyna położonego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 790
 2492. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 789
 2493. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna przy ul. Borkowskiej w Byczynie (274/4, 274/5)
  Wyświetleń: 788
 2494. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul.Cegielnianej
  Wyświetleń: 787
 2495. Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot funduszu sołeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 787
 2496. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 787
 2497. WYMIAR PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W DANYM ROKU
  Wyświetleń: 786
 2498. Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2018.
  Wyświetleń: 784
 2499. Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 3 września 2018 roku
  Wyświetleń: 783
 2500. Odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych w sezonie - 2019
  Wyświetleń: 782
 2501. Uchwała nr 572/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2018 r.
  Wyświetleń: 779
 2502. Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 776
 2503. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie nr 134/2018
  Wyświetleń: 772
 2504. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem nr 73/2018
  Wyświetleń: 772
 2505. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6 lutego 2019 r. sesja VII, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 770
 2506. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 399/13 a.m. 7 położonej w Byczynie.
  Wyświetleń: 766
 2507. Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
  Wyświetleń: 766
 2508. Dokumentacja przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie Funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania
  Wyświetleń: 763
 2509. INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 763
 2510. Raport z bilansu otwarcia
  Wyświetleń: 761
 2511. Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 761
 2512. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Byczyna za III kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 760
 2513. Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 760
 2514. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Borkowskiej 274/4-274/5
  Wyświetleń: 759
 2515. Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 759
 2516. Ustawowe terminy czynności wyborczych 2018
  Wyświetleń: 757
 2517. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 756
 2518. Zarządzenie nr 115 2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania
  Wyświetleń: 756
 2519. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej zabudowanej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 755
 2520. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w najem nr 68/2018
  Wyświetleń: 755
 2521. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 755
 2522. Pismo dotyczące zamiaru przeniesienia Technikum, Liceum oraz Branżowej Szkoły do budynku przy ul. Borkowskiej 3
  Wyświetleń: 750
 2523. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 746
 2524. Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 736
 2525. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 734
 2526. Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 733
 2527. Zarządzenie Nr 151 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 732
 2528. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Byczynie przy ul. Borkowskiej, dz. nr 274/4- 274/8
  Wyświetleń: 727
 2529. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018-2019 kadencja VIII
  Wyświetleń: 727
 2530. Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 53/3 k.m. 3) położonej w Paruszowicach
  Wyświetleń: 725
 2531. X sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2019 r., o godz. 15:00
  Wyświetleń: 724
 2532. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 724
 2533. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 720
 2534. Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 14:30
  Wyświetleń: 720
 2535. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w 2019 roku
  Wyświetleń: 718
 2536. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 715
 2537. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Borkowskiej 274/9-274/11
  Wyświetleń: 714
 2538. Wyniki Wyborów na Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 712
 2539. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. sesja IX, kadencja VIII
  Wyświetleń: 711
 2540. Zarządzenie nr 137 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 709
 2541. Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 709
 2542. Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych
  Wyświetleń: 709
 2543. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 707
 2544. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 707
 2545. Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 705
 2546. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nasalach
  Wyświetleń: 704
 2547. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem nr 111/2018
  Wyświetleń: 704
 2548. Zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 113/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)
  Wyświetleń: 703
 2549. Pismo dotyczące zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla dorosłych w Polanowicach
  Wyświetleń: 699
 2550. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 698
 2551. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i konserwatorskiego dla zadania: „Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie”
  Wyświetleń: 697
 2552. Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej
  Wyświetleń: 694
 2553. Wyjaśnienia PKW - wykaz podpisów poparcia
  Wyświetleń: 689
 2554. Zarządzenie Nr 102 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego dla zadania „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Kochłowice – Polanowice do GRODu
  Wyświetleń: 686
 2555. Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna.pdf
  Wyświetleń: 685
 2556. Zarządzenie Nr 118_2018 Burmistrza Byczyny w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 682
 2557. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w Byczynie przy ul.Orężnej 27A
  Wyświetleń: 681
 2558. Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 681
 2559. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 161/2018
  Wyświetleń: 674
 2560. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 673
 2561. Zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 160/2018 z dnia 4.10.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2018 z dnia 23.08.2018
  Wyświetleń: 668
 2562. Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2018 z dnia 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 668
 2563. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. - sesja X, kadencja VIII
  Wyświetleń: 667
 2564. Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 666
 2565. Zarządzenie nr 231/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza
  Wyświetleń: 663
 2566. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej dz. 274/4
  Wyświetleń: 660
 2567. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej dz. 274/10
  Wyświetleń: 658
 2568. Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 653
 2569. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów Szkoła dla Rodziców w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 644
 2570. Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 644
 2571. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 639
 2572. Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem nr 148/2018
  Wyświetleń: 637
 2573. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy nr 74/2018
  Wyświetleń: 636
 2574. Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 635
 2575. Hydrokom
  Wyświetleń: 634
 2576. XI sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 634
 2577. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 632
 2578. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 631
 2579. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 631
 2580. Zarządzenie nr 143 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 630
 2581. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2018-2019 kadencja VIII
  Wyświetleń: 627
 2582. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 621
 2583. Uchwały rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2019 r. sesja VIII, kadencja VIII
  Wyświetleń: 619
 2584. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warszatów socjoterapeutycznych w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 619
 2585. Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 616
 2586. Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 października 2018 r
  Wyświetleń: 614
 2587. Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 października 2018 roku
  Wyświetleń: 613
 2588. Protokół Komisji Rewizyjnej Miejskiej w Byczynie z kontroli zadań statutowych Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 609
 2589. Zarządzenie nr 221/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 13.12.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego
  Wyświetleń: 609
 2590. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie 2018-2019 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 605
 2591. Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 3 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 604
 2592. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem nr 147/2018
  Wyświetleń: 601
 2593. Zarządzenie nr 204/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
  Wyświetleń: 601
 2594. Informacja o terminie wydawania żywności z Banku Żywności
  Wyświetleń: 600
 2595. Postępowanie unieważnione - Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Byczyna na 2019 r.
  Wyświetleń: 600
 2596. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r., sesja XI, kadencja VIII
  Wyświetleń: 600
 2597. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2019
  Wyświetleń: 596
 2598. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok
  Wyświetleń: 593
 2599. Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 592
 2600. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 591
 2601. Zarządzenie nr 225/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 589
 2602. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 583
 2603. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 582
 2604. Sprawozdania 2018
  Wyświetleń: 578
 2605. Uchwała nr 568/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 578
 2606. Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 573