Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
199304189601188340191546202884216424173809137315106425106518572320
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
182976166269189985176314155063162720190347157355187677176003197545199253
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
112577105670110876130537127999129169137457138366147476179638138728162770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7878775429639207309080648720308706179913907029570397214152029
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460684260038560397246606649532590826078447917574497260769394
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
27204077780177449623296933012306995168739466408694667549359
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005278
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 178978
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 87627
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 75695
 4. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 68980
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 50118
 6. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30941
 7. Ogłoszenia o dzierżawie
  Wyświetleń: 28968
 8. Przetargi w roku 2015
  Wyświetleń: 25598
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 23762
 10. Przetargi w roku 2016
  Wyświetleń: 21619
 11. Władze samorządowe
  Wyświetleń: 20768
 12. Ogłoszenia Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 18434
 13. Ogłoszenia o sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 18097
 14. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17379
 15. Przetargi w roku 2014
  Wyświetleń: 17057
 16. Przetargi w roku 2009
  Wyświetleń: 16168
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15998
 18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 15994
 19. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2018
  Wyświetleń: 15829
 20. Przetargi w roku 2008
  Wyświetleń: 15772
 21. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna Gminy
  Wyświetleń: 15769
 22. Polityka prywatności serwisu bip.byczyna.pl
  Wyświetleń: 15369
 23. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 14990
 24. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14963
 25. Aktualności
  Wyświetleń: 14875
 26. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 14771
 27. Rokowania
  Wyświetleń: 14690
 28. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2016
  Wyświetleń: 14601
 29. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14465
 30. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 13855
 31. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2016
  Wyświetleń: 13767
 32. Przetargi w roku 2017
  Wyświetleń: 13482
 33. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2017
  Wyświetleń: 13466
 34. Karty usług
  Wyświetleń: 12786
 35. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 12687
 36. Przetargi w roku 2010
  Wyświetleń: 12474
 37. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12373
 38. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12291
 39. Przetargi w roku 2013
  Wyświetleń: 12252
 40. Kontrole przeprowadzone przez UM Byczyna
  Wyświetleń: 12094
 41. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 12076
 42. Protokoły z komisji stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12046
 43. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 11981
 44. Budżet
  Wyświetleń: 11860
 45. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 11852
 46. Przetargi w roku 2011
  Wyświetleń: 11843
 47. Skład osobowy Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 11698
 48. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 11694
 49. Przetargi w roku 2018
  Wyświetleń: 11536
 50. Gminne Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 11381
 51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11091
 52. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2011
  Wyświetleń: 11085
 53. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10918
 54. Przetargi w roku 2012
  Wyświetleń: 10857
 55. Mapa
  Wyświetleń: 10852
 56. Obwieszczenia środowiskowe
  Wyświetleń: 10851
 57. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10768
 58. Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 10744
 59. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 10544
 60. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10510
 61. OPIEKA SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 10483
 62. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 10460
 63. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 10441
 64. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 10335
 65. Uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10310
 66. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10135
 67. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 9992
 68. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9890
 69. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 9825
 70. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014
  Wyświetleń: 9802
 71. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 9666
 72. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9566
 73. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 9565
 74. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2007
  Wyświetleń: 9530
 75. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 9468
 76. Referat Finansowo - Księgowo - Podatkowy
  Wyświetleń: 9306
 77. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2017
  Wyświetleń: 9098
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9084
 79. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 9081
 80. Przetargi do 60 000 EURO
  Wyświetleń: 8967
 81. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2015
  Wyświetleń: 8915
 82. Ogłoszenia - Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8853
 83. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8802
 84. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 8699
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8569
 86. Przetargi z zakresu gospodarki ruchomościami
  Wyświetleń: 8449
 87. Komunikaty
  Wyświetleń: 8362
 88. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025
  Wyświetleń: 8360
 89. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8339
 90. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 8332
 91. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 8325
 92. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 8221
 93. Zarządzenia styczeń 2011
  Wyświetleń: 7967
 94. Informacje o składzie i funkcjach Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 7902
 95. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2004
  Wyświetleń: 7776
 96. Informacje o wydanych decyzjach
  Wyświetleń: 7762
 97. Ogłoszenia PP
  Wyświetleń: 7731
 98. Referat Organizacyjny i Oświaty
  Wyświetleń: 7698
 99. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2005
  Wyświetleń: 7670
 100. Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag
  Wyświetleń: 7656
 101. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7638
 102. Przetarg ustny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 7617
 103. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 7605
 104. Ogłoszenia - Wybory PE 2014
  Wyświetleń: 7451
 105. Rejestry
  Wyświetleń: 7416
 106. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7382
 107. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2006
  Wyświetleń: 7306
 108. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 7301
 109. Zapytanie ofertowe - tablice pamiątkowe
  Wyświetleń: 7230
 110. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 7176
 111. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 7159
 112. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I.120.1.2011
  Wyświetleń: 7123
 113. DZIENNIKI USTAW
  Wyświetleń: 7080
 114. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 7052
 115. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 7036
 116. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7022
 117. Internetowa wyszukiwarka Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6973
 118. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 6912
 119. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 6910
 120. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 6903
 121. Monitor Polski
  Wyświetleń: 6828
 122. Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 6817
 123. KONTAKT
  Wyświetleń: 6813
 124. Przetarg pisemny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 6737
 125. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 6710
 126. Dowóz
  Wyświetleń: 6662
 127. WYBORY
  Wyświetleń: 6518
 128. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 6474
 129. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 6469
 130. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice.
  Wyświetleń: 6268
 131. System zarządzania jakością PN EN ISO 2009:2015-10
  Wyświetleń: 6249
 132. Komunikat
  Wyświetleń: 6165
 133. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 6115
 134. Wybory Sejm i Senat RP 2015
  Wyświetleń: 6111
 135. Rokowania 2014
  Wyświetleń: 6096
 136. Przetarg ustny ograniczony 2015
  Wyświetleń: 6083
 137. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 6001
 138. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5934
 139. Przetargi w roku 2019
  Wyświetleń: 5921
 140. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 5804
 141. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 5770
 142. Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik
  Wyświetleń: 5730
 143. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 5615
 144. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5596
 145. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 5498
 146. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 5490
 147. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5479
 148. Dotacje na zabytki
  Wyświetleń: 5445
 149. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego.
  Wyświetleń: 5437
 150. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 5407
 151. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Autobus marki Autosan
  Wyświetleń: 5361
 152. Ogłoszenia 2013
  Wyświetleń: 5356
 153. Przetarg ustny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5346
 154. Przetag pisemny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5321
 155. Nabór na stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5310
 156. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r
  Wyświetleń: 5273
 157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych -specjalisty terapii uzależnień w CISPOL
  Wyświetleń: 5247
 158. Samoocena metodą CAF
  Wyświetleń: 5240
 159. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 5237
 160. Zarządzenia Burmistrza od nr 23/09 do nr 37/09 - V kadencja - marzec 2009
  Wyświetleń: 5212
 161. Uchwały Rady Miejskiej 2009
  Wyświetleń: 5136
 162. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2015 r.
  Wyświetleń: 5135
 163. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 5128
 164. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 5123
 165. RYCERSKA BYCZYNA SP. Z O.O.
  Wyświetleń: 5112
 166. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/08 do nr 103/08 - V kadencja - październik 2008
  Wyświetleń: 5088
 167. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 5079
 168. Zarządzenia Burmistrza od nr 104/08 do nr 110/08 - V kadencja - listopad 2008
  Wyświetleń: 5079
 169. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.05.2010 r.
  Wyświetleń: 5074
 170. Zarządzenia Burmistrza od nr 111/08 do nr 123/08 - V kadencja - grudzień 2008
  Wyświetleń: 5074
 171. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/08 do nr 90/08 - V kadencja - wrzesień 2008
  Wyświetleń: 5061
 172. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 5042
 173. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 5031
 174. Rokowania 2018
  Wyświetleń: 5028
 175. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 5022
 176. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/09 do nr 29/09 - V kadencja - styczeń 2009
  Wyświetleń: 4984
 177. Elektroniczny Rejestr Uchwał
  Wyświetleń: 4966
 178. Uchwały Rady Miejskiej 2008
  Wyświetleń: 4953
 179. Byczyńska strefa rozwoju przemysłowego
  Wyświetleń: 4921
 180. Uchwały Rady Miejskiej 2003
  Wyświetleń: 4912
 181. Zarządzenia Burmistrza od nr 13/09 do nr 22/09 - V kadencja - luty 2009
  Wyświetleń: 4908
 182. Ogłoszenia 2014
  Wyświetleń: 4903
 183. Uchwały Rady Miejskiej 2007
  Wyświetleń: 4895
 184. Klauzula Informacyjna RODO
  Wyświetleń: 4875
 185. Zarządzenia Burmistrza od nr 59/08 do nr 75/08 - V kadencja - sierpień 2008
  Wyświetleń: 4875
 186. Uchwały Rady Miejskiej 2006
  Wyświetleń: 4867
 187. Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 4865
 188. Uchwały Rady Miejskiej 2010
  Wyświetleń: 4843
 189. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4819
 190. Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów w województwie opolskim
  Wyświetleń: 4771
 191. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4764
 192. Przetag ustny ograniczony 2016
  Wyświetleń: 4722
 193. Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 4721
 194. Opłata od posiadania psa
  Wyświetleń: 4709
 195. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4671
 196. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2015
  Wyświetleń: 4663
 197. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 4652
 198. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 4649
 199. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 4645
 200. Zarządzenia Burmistrza od nr 51/08 do nr 58/08 - V kadencja - lipiec 2008
  Wyświetleń: 4645
 201. Zarządzenia Burmistrza od nr 19/08 do nr 27/08 - V kadencja - marzec 2008
  Wyświetleń: 4609
 202. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4591
 203. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/02 do nr 19A/02 -IV kadencja- grudzień 2002 r.
  Wyświetleń: 4576
 204. Zarządzenia Burmistrza od nr 45/08 do nr 50/08 - V kadencja - czerwiec 2008
  Wyświetleń: 4528
 205. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2012 r.
  Wyświetleń: 4524
 206. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna na lata 2016-2024
  Wyświetleń: 4523
 207. 2. Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 4516
 208. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 4515
 209. Działka Nr 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 4478
 210. 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna
  Wyświetleń: 4477
 211. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 4477
 212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiercice
  Wyświetleń: 4457
 213. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 19.08.2011 r.
  Wyświetleń: 4452
 214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na mieszkania - Polanowice 83a
  Wyświetleń: 4424
 215. I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
  Wyświetleń: 4400
 216. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup zwierząt w ramach projektu Ożywić pola Byczyny
  Wyświetleń: 4391
 217. Działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 4384
 218. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4369
 219. REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BISKUPICACH
  Wyświetleń: 4360
 220. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/08 do nr 13/08 - V kadencja - styczeń 2008
  Wyświetleń: 4344
 221. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 4332
 222. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/08 do nr 32/08 - V kadencja - kwiecień 2008
  Wyświetleń: 4321
 223. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4316
 224. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2015 roku
  Wyświetleń: 4316
 225. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 4296
 226. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 4275
 227. I rokowania na zbycie nieruchomości 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 4265
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 48.000 litrów
  Wyświetleń: 4261
 229. Rokowania 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 4259
 230. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4255
 231. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 4246
 232. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/08 do nr 44/08 - V kadencja - maj 2008
  Wyświetleń: 4243
 233. Ogłoszenie archiwalne - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH NA MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW-Nasale 58
  Wyświetleń: 4240
 234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
  Wyświetleń: 4233
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów - II przetarg
  Wyświetleń: 4233
 236. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4225
 237. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONYCH NA OBSZARZE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 4212
 238. PKS Kluczbork
  Wyświetleń: 4209
 239. Ogłoszenie o II rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 4191
 240. LOKALE WYBORCZE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 4176
 241. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Byczynie
  Wyświetleń: 4168
 242. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 4167
 243. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4146
 244. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 4123
 245. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 4111
 246. ORGANY SPÓŁKI
  Wyświetleń: 4107
 247. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 4106
 248. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1 - 5
  Wyświetleń: 4103
 249. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 4095
 250. Hydrokom
  Wyświetleń: 4086
 251. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 4072
 252. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 4064
 253. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4064
 254. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/3/05
  Wyświetleń: 4054
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 4047
 256. Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 4043
 257. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2013 r.
  Wyświetleń: 4034
 258. Kredyt długoterminowy do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 4027
 259. 12. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 4012
 260. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 4003
 261. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów
  Wyświetleń: 3999
 262. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 929/2 i 929/3
  Wyświetleń: 3976
 263. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 3969
 264. Podział Gminy Byczyna na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 3968
 265. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna dz. nr 392/10 k.m. 7
  Wyświetleń: 3962
 266. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2012 roku:
  Wyświetleń: 3959
 267. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 3956
 268. Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie
  Wyświetleń: 3955
 269. Obwieszczenie o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3955
 270. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - opublikowane
  Wyświetleń: 3955
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach
  Wyświetleń: 3955
 272. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 3951
 273. Projekt budżetu na 2013 rok
  Wyświetleń: 3948
 274. Projekt farmy wiatrowej Jaśkowice
  Wyświetleń: 3947
 275. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/08 do nr 18/08 - V kadencja - luty 2008
  Wyświetleń: 3945
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych oleju napędowego w ilości ok.46.000 litrów
  Wyświetleń: 3941
 277. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 3939
 278. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie
  Wyświetleń: 3939
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odbudową mostu w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 3931
 280. Ustawowe terminy czynności wyborczych
  Wyświetleń: 3903
 281. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 813/4 k.m.10
  Wyświetleń: 3896
 282. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3893
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale - Nowy Gródek - etap I
  Wyświetleń: 3890
 284. 11. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3883
 285. Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3874
 286. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3871
 287. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3867
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3867
 289. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3858
 290. Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000l.
  Wyświetleń: 3857
 291. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3856
 292. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 745/18 k.m. 9
  Wyświetleń: 3855
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie
  Wyświetleń: 3854
 294. INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
  Wyświetleń: 3853
 295. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3846
 296. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 3844
 297. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 3843
 298. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 3842
 299. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3836
 300. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3832
 301. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 219/2 k.m. 4
  Wyświetleń: 3830
 302. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3819
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie
  Wyświetleń: 3813
 304. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3809
 305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości ok. 35 000 l
  Wyświetleń: 3808
 306. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 813/4 km10, 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3807
 307. Spółdzielnia Socjalna „Gród”
  Wyświetleń: 3802
 308. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3791
 309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych
  Wyświetleń: 3791
 310. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3790
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3785
 312. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga dojazdowa do pałacu w Nasalach
  Wyświetleń: 3784
 313. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3783
 314. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza
  Wyświetleń: 3778
 315. OBWIESZCZENIE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 3773
 316. Zakup paliw płynnych-olej napędowy w ilości ok. 44.000 litrów
  Wyświetleń: 3770
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3768
 318. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 20 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3765
 319. PRZEBUDOWA ULIC: SŁOWACKIEGO, SADOWEJ, MICKIEWICZA, 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ
  Wyświetleń: 3764
 320. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024
  Wyświetleń: 3762
 321. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2011 roku:
  Wyświetleń: 3761
 322. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/1/05
  Wyświetleń: 3759
 323. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 813/4 km 10
  Wyświetleń: 3748
 324. Unieważnienie postępowania - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3745
 325. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 3744
 326. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 i 933/11
  Wyświetleń: 3743
 327. Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3739
 328. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3739
 329. Co i jak załatwić w Urzędzie
  Wyświetleń: 3737
 330. Termomodernizacja budynku PSP w Roszkowicach
  Wyświetleń: 3731
 331. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 3726
 332. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000,00 zł. na wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach
  Wyświetleń: 3719
 333. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3718
 334. Wyciąg z Obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3718
 335. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3715
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 150.000,00 zł. na Sieć wodociągową w obrębie murów obronnych miasta Byczyna - etap II
  Wyświetleń: 3715
 337. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3714
 338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.170.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku
  Wyświetleń: 3714
 339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Miechowej
  Wyświetleń: 3713
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 3712
 341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV dla 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81
  Wyświetleń: 3708
 342. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3706
 343. KOMUNIKAT BURMISTRZA BYCZYNY
  Wyświetleń: 3702
 344. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 490/16 km 7
  Wyświetleń: 3700
 345. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3699
 346. Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność
  Wyświetleń: 3695
 347. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - ogłoszenie przesłane do publikacji
  Wyświetleń: 3690
 348. Ogłoszenie o rokowaniach - Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3688
 349. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3684
 350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3684
 351. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3681
 352. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3677
 353. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 3672
 354. Zawiadomienie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3668
 355. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 3667
 356. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3663
 357. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup mebli dla repatriantów
  Wyświetleń: 3662
 358. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3658
 359. Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3656
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna Etap3
  Wyświetleń: 3656
 361. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 3654
 362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3650
 363. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 3649
 364. Ogłoszenie archiwalne - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3649
 365. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16 km7, 919/7 km 12, 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3646
 366. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3643
 367. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 3633
 368. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna?
  Wyświetleń: 3630
 369. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3629
 370. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
  Wyświetleń: 3625
 371. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15 k.m.9
  Wyświetleń: 3623
 372. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.200.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3621
 373. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3620
 374. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3619
 375. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 3619
 376. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3618
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
  Wyświetleń: 3617
 378. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3615
 379. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/7 km 12
  Wyświetleń: 3611
 380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna - Etap 2
  Wyświetleń: 3611
 381. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-postęp.zapytanie o cenę Zakup ekranu i projektora multimedialnego w ramach projektu Utworzenie Izby Tradycji Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3611
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3609
 383. Komunikat Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3595
 384. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3588
 385. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-2009
  Wyświetleń: 3588
 386. Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3587
 387. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 3587
 388. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000.00 zł.
  Wyświetleń: 3586
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3584
 390. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 234/13 K.M. 4
  Wyświetleń: 3583
 391. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych, głosowanie korespondencyjne oraz pełnomocnictwo
  Wyświetleń: 3578
 392. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 3570
 393. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3570
 394. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/4/05
  Wyświetleń: 3568
 395. Budowa ORLIKA lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 3567
 396. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2009 roku:
  Wyświetleń: 3565
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie, zadanie Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w Starym Parku w Byczynie
  Wyświetleń: 3563
 398. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 3555
 399. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-archiwalne
  Wyświetleń: 3552
 400. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3550
 401. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3547
 402. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3545
 403. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3543
 404. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3541
 405. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janówka oraz remonty dróg w m. Polanowice-Brzózki, Gołkowice
  Wyświetleń: 3533
 406. Ogłoszenie o rokowaniach Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3533
 407. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo-produkcyjnych oraz budynków gospodarczych na Instytucję Otoczenia Biznesu-Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 3533
 408. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2013
  Wyświetleń: 3531
 409. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3521
 410. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-wschodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 3521
 411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3518
 412. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2/05
  Wyświetleń: 3512
 413. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3506
 414. Zarządzenia Burmistrza od nr 20/03 do nr 36/03 -IV kadencja- styczeń 2003 r.
  Wyświetleń: 3495
 415. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji
  Wyświetleń: 3490
 416. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 3489
 417. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych w ramach projektu: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011 ul. Krótka 1
  Wyświetleń: 3488
 418. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3482
 419. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 3476
 420. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 5 września 2014
  Wyświetleń: 3472
 421. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3469
 422. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3469
 423. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3466
 424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3465
 425. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PE 2014 r.
  Wyświetleń: 3458
 426. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. , na zadanie inwestycyjne pn.Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 3454
 427. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3445
 428. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2A/05
  Wyświetleń: 3434
 429. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 r.
  Wyświetleń: 3425
 430. Uchwały z dnia 30 marca 2009 r. sesja XXXIX kadencja V
  Wyświetleń: 3423
 431. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3422
 432. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3422
 433. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3418
 434. Zarządzanie Kryzysowe
  Wyświetleń: 3417
 435. Ogłoszenia 2009
  Wyświetleń: 3414
 436. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.4.2014
  Wyświetleń: 3412
 437. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3412
 438. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3406
 439. Sport
  Wyświetleń: 3395
 440. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3393
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3392
 442. Zarządzenia Nr 139/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 28 sierpnia 2014 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 3389
 443. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3388
 444. Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Jakubowicach
  Wyświetleń: 3386
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3386
 446. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 3383
 447. Zarządzenia Burmistrza od nr 43/03 do nr 51A/03 -IV kadencja- marzec 2003 r.
  Wyświetleń: 3382
 448. Uchwały z dnia 24 lutego 2011 r. sesja VI kadencja VI
  Wyświetleń: 3381
 449. KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3378
 450. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 3377
 451. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 3375
 452. Uchwały z dnia 28 marca 2013 r. sesja XXXII kadencja VI
  Wyświetleń: 3372
 453. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 3363
 454. Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r. sesja XI kadencja VII
  Wyświetleń: 3363
 455. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3360
 456. Uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. sesja V kadencja VII
  Wyświetleń: 3352
 457. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3352
 458. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3347
 459. Komunikat PKW w sprawie wyników głosowania
  Wyświetleń: 3346
 460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 3343
 461. Kierownik Centrum Integracji Społecznej CISPOL
  Wyświetleń: 3340
 462. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3338
 463. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3336
 464. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3333
 465. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego.
  Wyświetleń: 3326
 466. Zarządzenia Burmistrza od nr 12/04 do nr 24B/04 - IV kadencja - Luty 2004 r.
  Wyświetleń: 3324
 467. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3317
 468. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3314
 469. Uchwałyz dnia 19 lutego 2009 r. sesja XXXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3314
 470. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych m.Byczyna etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska.
  Wyświetleń: 3311
 471. Uchwały z dnia 26 września 2007 r. sesja XV kadencja V
  Wyświetleń: 3309
 472. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3305
 473. Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3304
 474. Uchwały z dnia 05 marca 2014 r. sesja XLV kadencja VI
  Wyświetleń: 3304
 475. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3303
 476. Podział Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3302
 477. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 3301
 478. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3300
 479. Uchwały z dnia 15 lutego 2010 r. sesja L kadencja V
  Wyświetleń: 3297
 480. Uchwałyz dnia 29 czerwca 2010 r. sesja LV kadencja V
  Wyświetleń: 3296
 481. 27 grudnia 2013 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 3291
 482. Lista Kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 3291
 483. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/05 do nr 13/05 -IV kadencja- styczeń 2005 r.
  Wyświetleń: 3288
 484. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2003
  Wyświetleń: 3286
 485. KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BYCZYNA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3283
 486. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 3282
 487. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3279
 488. KOMUNIKAT O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3278
 489. Uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. sesja XXXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3277
 490. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3274
 491. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 3274
 492. Gminny Uczniowski Klub Sportowy - Oferta organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 3273
 493. Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego z 3 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3272
 494. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3272
 495. Inspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3268
 496. Ogłoszenie o IV rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3267
 497. Uchwały z dnia 30 stycznia 2014 r. sesja XLIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3266
 498. Uchwały z dnia 23 maja 2013 r. sesja XXXV kadencja VI
  Wyświetleń: 3265
 499. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3256
 500. Uchwały z dnia 28 października 2004 r. sesja XXI kadencja IV
  Wyświetleń: 3255
 501. Remont nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3251
 502. Zarządzenie Nr 179A/2014 z dnia 15 października w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3251
 503. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 3250
 504. 1. PLAN ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3248
 505. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego-śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 3247
 506. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3244
 507. Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 3237
 508. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3235
 509. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3230
 510. Uchwały z dnia 14 września 2006 r. sesja XLI kadencja IV
  Wyświetleń: 3228
 511. Wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.) oraz tablic pamiątkowych (9 szt.) dla projektu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3226
 512. Uchwały z dnia 29 paździenika 2007 r. sesja XVI kadencja V
  Wyświetleń: 3223
 513. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3221
 514. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. sesja XVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3217
 515. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji
  Wyświetleń: 3216
 516. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3215
 517. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3213
 518. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 3212
 519. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2007 r. sesja X kadencja V
  Wyświetleń: 3210
 520. Uchwały z dnia 29 sierpnia 2013 r. sesja XXXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3203
 521. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji
  Wyświetleń: 3201
 522. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3200
 523. Uchwały z dnia 28 marca 2008 r. sesja XXII kadencja V
  Wyświetleń: 3199
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 l
  Wyświetleń: 3198
 525. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2014
  Wyświetleń: 3197
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach (gm. Byczyna)
  Wyświetleń: 3194
 527. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3192
 528. Uchwały z dnia 02 grudnia 2004 r. sesja XXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3189
 529. Zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3188
 530. Zarządzenia Burmistrza od nr 58/03 do nr 71/03 -IV kadencja- maj 2003 r.
  Wyświetleń: 3188
 531. Wyprawka szkolna 2015/2016
  Wyświetleń: 3185
 532. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji
  Wyświetleń: 3183
 533. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 r. sesja XLIV kadencja V
  Wyświetleń: 3178
 534. Uchwały z dnia 28 lutego 2007 r. sesja VI kadencja V
  Wyświetleń: 3177
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3177
 536. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji
  Wyświetleń: 3174
 537. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obejmującego obszary w obrębach Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn
  Wyświetleń: 3171
 538. Uchwały podjęte z dnia 25 czerwca 2009 r. sesja XLII kadencja V
  Wyświetleń: 3167
 539. Uchwały z dnia 31 marca 2004 r. sesja XV kadencja IV
  Wyświetleń: 3165
 540. Zarządzenia Burmistrza od nr 72/03 do nr 84A/03 -IV kadencja- czerwiec 2003 r.
  Wyświetleń: 3164
 541. Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Roszkowice
  Wyświetleń: 3161
 542. Remont klasztoru w Jaśkowicach - mieszkania dla repatriantów
  Wyświetleń: 3158
 543. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2014 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 3158
 544. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3150
 545. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji
  Wyświetleń: 3149
 546. Przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3148
 547. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji
  Wyświetleń: 3147
 548. Uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. sesja XIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3145
 549. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2015 r.
  Wyświetleń: 3145
 550. Uchwały z dnia 03 lipca 2015 r. sesja XII kadencja VII
  Wyświetleń: 3141
 551. Uchwały z dnia 28 maja 2009 r. sesja XLI kadencja V
  Wyświetleń: 3140
 552. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 3137
 553. Zarządzenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3133
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3131
 555. Uchwały z dnia 21 lutego 2012 r. sesja XX kadencja VI
  Wyświetleń: 3128
 556. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3127
 557. Uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r. sesja XX kadencja V
  Wyświetleń: 3125
 558. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 3119
 559. Uchwały z dnia 19 lutego 2004 r. sesja XIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3117
 560. Uchwały z dnia 27 maja 2004 r. sesja XVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3115
 561. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 3113
 562. Zarządzenia Burmistrza od nr 70/05 do nr 84/05 -IV kadencja- wrzesień 2005 r.
  Wyświetleń: 3112
 563. Uchwały z dnia 26 marca 2015 r. sesja VII kadencja VII
  Wyświetleń: 3110
 564. Uchwały z dnia 30 września 2010 r. sesja LVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3109
 565. Uchwałyz dnia 29 marca 2012 r. sesja XXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3109
 566. Zarządzenia Burmistrza od nr 25/05 do nr 36/05 -IV kadencja- marzec 2005 r.
  Wyświetleń: 3108
 567. Zarządzenia Burmistrza od nr 63/04 do nr 75/04 - IV kadencja- Sierpień 2004 r.
  Wyświetleń: 3104
 568. Byczyna, mury miejskie z wieżami i basztą z XV-XVI w.
  Wyświetleń: 3102
 569. Uchwały z dnia 26 lutego 2010 r. sesja LI kadencja V
  Wyświetleń: 3102
 570. Uchwały z dnia 27 lutego 2008 r. sesja XXI kadencja V
  Wyświetleń: 3101
 571. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/07 do nr 33A/07 - V kadencja - kwiecień 2007 r.
  Wyświetleń: 3099
 572. Ogłoszenie o III rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3095
 573. Uchwały z dnia 28 lutego 2013 r. sesja XXXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3094
 574. Nabór na rachmistrza spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010 r.
  Wyświetleń: 3091
 575. Uchwały z dnia 27 września 2013 r. sesja XXXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3091
 576. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r. sesja XL kadencja V
  Wyświetleń: 3086
 577. Budżet 2006
  Wyświetleń: 3085
 578. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 3085
 579. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/07 do nr 14/07 - V kadencja - styczeń 2007 r.
  Wyświetleń: 3084
 580. Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3082
 581. Obwieszczenie z 23 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3081
 582. Podinspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3081
 583. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2017 roku
  Wyświetleń: 3077
 584. Uchwały z dnia 01 czerwca 2006 r. XXXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3077
 585. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 roku.
  Wyświetleń: 3077
 586. Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego w projekcie
  Wyświetleń: 3077
 587. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z dnia 12 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3076
 588. Uchwały z dnia 16 lutego 2006 r. sesja XXXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3076
 589. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 3071
 590. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/05 do nr 49/05 -IV kadencja- kwiecień 2005 r.
  Wyświetleń: 3071
 591. Nabór na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 3069
 592. Uchwały z dnia 20 czerwca 2013 r. sesja XXXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 3069
 593. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/06 do nr 16/06 -IV kadencja - luty 2006 r.
  Wyświetleń: 3067
 594. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/04 do nr 11/04 - IV kadencja - Styczeń 2004 r.
  Wyświetleń: 3062
 595. Uchwałyz dnia 09 września 2010 r. sesja LVII kadencja V
  Wyświetleń: 3061
 596. Zarządzenia Burmistrza od nr 15/07 do nr 17/07 - V kadencja - luty 2007 r.
  Wyświetleń: 3060
 597. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3057
 598. Uchwały z dnia 30 czerwca 2004 r. sesja XVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3055
 599. Zarządzenia Burmistrza od nr 18/07 do nr 27/07 - V kadencja - marzec 2007 r.
  Wyświetleń: 3055
 600. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2015
  Wyświetleń: 3053
 601. Uchwały z dnia 15 lutego 2011 r. sesja V kadencja VI
  Wyświetleń: 3052
 602. Uchwały z dnia 25 czerwca 2014 r. sesja L kadencja VI
  Wyświetleń: 3052
 603. Uchwały z dnia 27 października 2010 r. sesja LIX kadencja V
  Wyświetleń: 3052
 604. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2004 r. sesja XIX kadencja IV
  Wyświetleń: 3051
 605. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2006 r. sesja XXXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3049
 606. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 3048
 607. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 2.220.575,00 zł
  Wyświetleń: 3045
 608. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2007 r. sesja XIV kadencja V
  Wyświetleń: 3045
 609. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/03 do nr 42/03 -IV kadencja- luty 2003 r.
  Wyświetleń: 3045
 610. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3044
 611. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji
  Wyświetleń: 3044
 612. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/04 do nr 40/04 - IV kadencja- Kwiecień 2004 r.
  Wyświetleń: 3044
 613. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2015 r. sesja IX kadencja VII
  Wyświetleń: 3043
 614. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 3042
 615. Uchwały z dnia 29 czerwca 2007 r. sesja XII kadencja V
  Wyświetleń: 3041
 616. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/04 do nr 84/04 - IV kadencja- Wrzesień 2004 r.
  Wyświetleń: 3041
 617. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3041
 618. Zarządzenia Burmistrza od nr 50A/04 do nr 57/04 - IV kadencja- Czerwiec 2004 r.
  Wyświetleń: 3040
 619. Uchwały z dnia 30 marca 2006 r. sesja XXXV kadencja IV
  Wyświetleń: 3038
 620. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3035
 621. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/05 do nr 24/05 -IV kadencja- luty 2005 r.
  Wyświetleń: 3035
 622. Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3035
 623. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3033
 624. Uchwały z dnia 30 marca 2010 r. sesja LII kadencja V
  Wyświetleń: 3033
 625. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 3030
 626. Uchwały z dnia 26 maja 2015 r. sesja X kadencja VII
  Wyświetleń: 3030
 627. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3025
 628. Kierownika w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3024
 629. Ustawowe terminy czynności wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3023
 630. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3023
 631. Uchwały z dnia 27 maja 2010 r. sesja LIV kadencja V
  Wyświetleń: 3022
 632. Postanowienie o zarządzeniu referendum
  Wyświetleń: 3018
 633. Uchwały z dnia 12 lutego 2015 r. sesja IV kadencja VII
  Wyświetleń: 3012
 634. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3008
 635. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2011 r. sesja XIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3008
 636. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3008
 637. Uchwały z dnia 25 października 2012 r. sesja XXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 3007
 638. Zarządzenia Burmistrza od nr 70A/06 do nr 78A/06 -IV kadencja - październik 2006 r.
  Wyświetleń: 3007
 639. Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 r. sesja XXVII kadencja V
  Wyświetleń: 3005
 640. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/04 do nr 90/04 - IV kadencja - Październik 2004 r.
  Wyświetleń: 3004
 641. 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 3002
 642. Uchwały z dnia 28 litopada 2005 r. sesja XXXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3001
 643. Zarządzenia Burmistrza od nr 21/06 do nr 26/06 -IV kadencja - kwiecień 2006 r.
  Wyświetleń: 3001
 644. Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. sesja XXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2999
 645. Zapytanie ofertowe - zredagowanie i publikacja 4 artykułów promocyjnych dla Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2999
 646. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2998
 647. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 2998
 648. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/03 do nr 92/03 -IV kadencja- lipiec 2003 r.
  Wyświetleń: 2998
 649. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 2997
 650. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 2996
 651. Projekt Budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 2996
 652. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji
  Wyświetleń: 2996
 653. Uchwały z dnia 23 lipca 2009 r. sesja XLIII kadencja V
  Wyświetleń: 2996
 654. Zarządzenia Burmistrza od nr 62/06 do nr 70/06 -IV kadencja - wrzesień 2006 r.
  Wyświetleń: 2996
 655. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2995
 656. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 2993
 657. Uchwały z dnia 25 lutego 2005 r. sesja XXV kadencja IV
  Wyświetleń: 2993
 658. 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2992
 659. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 2992
 660. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 2992
 661. Zarządzenia Burmistrza od nr 41/04 do nr 50/04 - IV kadencja - Maj 2004 r.
  Wyświetleń: 2990
 662. Zarządzenia Burmistrza od nr 64/05 do nr 69A/05 -IV kadencja- sierpień 2005 r.
  Wyświetleń: 2990
 663. Uchwały z dnia 28 maja 2008 r. sesja XXV kadencja V
  Wyświetleń: 2989
 664. Uchwały z dnia 29 września 2005 r. sesja XXX kadencja IV
  Wyświetleń: 2989
 665. Dyżur 02 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2987
 666. Zarządzenia Burmistrza od nr 50/06 do nr 61/06 -IV kadencja - sierpień 2006 r.
  Wyświetleń: 2987
 667. Rokowania Dz. 39 k.m.1
  Wyświetleń: 2984
 668. Uchwały z dnia 29 marca 2007 r. sesja VIII kadencja V
  Wyświetleń: 2984
 669. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2012
  Wyświetleń: 2983
 670. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2983
 671. Uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. sesja XII kadencja VI
  Wyświetleń: 2983
 672. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 2978
 673. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2978
 674. Uchwały z dnia 15 kwietnia 2013 r. sesja XXXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2975
 675. Mała Dotacja - Gminny Uczniowski Klub Sportowy
  Wyświetleń: 2974
 676. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 2973
 677. Komunikat
  Wyświetleń: 2972
 678. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/06 do nr 9/06 -IV kadencja- styczeń 2006 r.
  Wyświetleń: 2972
 679. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2970
 680. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 2969
 681. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 2968
 682. Uchwały z dnia 05 sierpnia 2015 r. sesja XIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2968
 683. Uchwały z dnia 26 lipca 2007 r. sesja XIII kadencja V
  Wyświetleń: 2968
 684. Uchwały z dnia 10 lutego 2005 r. sesja XXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 2967
 685. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 r. sesja LIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2967
 686. Uchwały z dnia 30 marca 2011 r. sesja VII kadencja VI
  Wyświetleń: 2967
 687. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I
  Wyświetleń: 2965
 688. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2964
 689. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 2962
 690. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r. DOT. OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 2962
 691. 9. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.803.929,95 zł
  Wyświetleń: 2959
 692. Uchwały z dnia 29 maja 2012 r. sesja XXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2959
 693. Uchwały z dnia 30 grudnia 2004 r. sesja XXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2959
 694. Zarządzenia Burmistrza od nr 27/06 do nr 39/06 -IV kadencja - maj 2006 r.
  Wyświetleń: 2958
 695. Zarządzenia Burmistrza od nr 17/06 do nr 20/06 -IV kadencja - marzec 2006 r.
  Wyświetleń: 2956
 696. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 2955
 697. Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. sesja XLIX kadencja V
  Wyświetleń: 2955
 698. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 2954
 699. Zarządzenia Burmistrza od nr 49A/05 do nr 52/05 -IV kadencja- maj 2005 r.
  Wyświetleń: 2954
 700. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.9.2014
  Wyświetleń: 2953
 701. Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 2952
 702. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/06 do nr 48/06 -IV kadencja - czerwiec 2006 r.
  Wyświetleń: 2952
 703. Komunikat II
  Wyświetleń: 2942
 704. Zarządzenia Burmistrza od nr 48A/06 do nr 49/06 -IV kadencja - lipiec 2006 r.
  Wyświetleń: 2939
 705. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/4, 929/2
  Wyświetleń: 2936
 706. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2936
 707. Uchwały z dnia 25 września 2014 r. sesja LIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2933
 708. Uchwały z dnia 31 stycznia 2013 r. sesja XXX kadencja VI
  Wyświetleń: 2933
 709. Uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. sesja XXXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2932
 710. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r. sesja XXIX kadencja V
  Wyświetleń: 2927
 711. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 2927
 712. Uchwały z dnia 30 września 2004 r. sesja XX kadencja IV
  Wyświetleń: 2924
 713. Uchwały z dnia 28 września 2012 r. sesja XXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2923
 714. Uchwały z dnia 31 lipca 2013 r. sesja XXXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 2923
 715. Karta usług - 14 Zwolnienia z tytułu podatku rolnego
  Wyświetleń: 2918
 716. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2918
 717. Uchwały z dnia 17 lipca 2014 r. sesja LI kadencja VI
  Wyświetleń: 2918
 718. Uchwały z dnia 30 czerwca 2005 r. sesja XXVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2916
 719. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.14.2014
  Wyświetleń: 2915
 720. Uchwały z dnia 29 października 2009 r. sesja XLVI Kadencja V
  Wyświetleń: 2915
 721. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2015 r. poz. 1017
  Wyświetleń: 2914
 722. Mała dotacja - Piłkarska Jesień
  Wyświetleń: 2911
 723. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2910
 724. Zarządzenia Burmistrza od nr 57A/04 do nr 62/04 - IV kadencja- Lipiec 2004 r.
  Wyświetleń: 2910
 725. Uchwały z dnia 10 sierpnia 2006 r. sesja XL kadencja IV
  Wyświetleń: 2908
 726. Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2907
 727. LOKALNY KONKURS GRANTOWY
  Wyświetleń: 2907
 728. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2905
 729. Uchwały z dnia 25 września 2013 r. sesja XLV kadencja V
  Wyświetleń: 2904
 730. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Projekt Polanowice - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły na budynek mieszkalny
  Wyświetleń: 2904
 731. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2900
 732. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2900
 733. Uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. sesja XI kadencja VI
  Wyświetleń: 2898
 734. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI
  Wyświetleń: 2897
 735. Uchwały z dnia 31 marca 2005 r. XXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 2897
 736. Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 2897
 737. Zarządzenia Burmistrza od nr 61/05 do nr 63/05 -IV kadencja- lipiec 2005 r.
  Wyświetleń: 2896
 738. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2894
 739. Uchwały z dnia 03 sierpnia 2006 r. sesja XXXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 2892
 740. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.10.2014
  Wyświetleń: 2891
 741. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2890
 742. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2889
 743. Uchwały z dnia 01 sierpnia 2014 r. sesja LII kadencja VI
  Wyświetleń: 2888
 744. Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2887
 745. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2008 roku:
  Wyświetleń: 2884
 746. Uchwały z dnia 27 stycznia 2011 r. sesja IV kadencja VI
  Wyświetleń: 2884
 747. Uchwały z dnia 23 maja 2007 r. sesja XI kadencja V
  Wyświetleń: 2883
 748. Uchwały z dnia 09 maja 2008 r. sesja XXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2881
 749. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2880
 750. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny
  Wyświetleń: 2879
 751. Uchwały z dnia 28 lipca 2008 r. sesja XXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2879
 752. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2877
 753. Protokół z kontroli funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach - Wydatki rzeczowe
  Wyświetleń: 2876
 754. Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS
  Wyświetleń: 2873
 755. Informacja dotycząca udziału w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
  Wyświetleń: 2871
 756. Uchwała z dnia 09 kwietnia 2015 r. sesja VIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2870
 757. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2869
 758. Uchwały z dnia 10 marca 2015 r. sesja VI kadencja VII
  Wyświetleń: 2869
 759. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2866
 760. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.7.2014
  Wyświetleń: 2863
 761. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2863
 762. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2863
 763. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2862
 764. Uchwały z dnia 29 stycznia 2009 r. XXXVII kadencja V
  Wyświetleń: 2862
 765. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2861
 766. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 2860
 767. Unieważnienie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Byczynie przy ulicach Polnej i Zamojskiego 234/13 - udział w gruncie pod boks garażowy nr 33
  Wyświetleń: 2859
 768. Uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r. sesja XXXVIII kodencja IV
  Wyświetleń: 2858
 769. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o składzie i siedzibie Komisji
  Wyświetleń: 2857
 770. Zarządzenia Burmistrza od nr 53/05 do nr 61/05 -IV kadencja- czerwiec 2005 r.
  Wyświetleń: 2856
 771. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Powiatowa Grupa Ratownicza w Byczynie
  Wyświetleń: 2855
 772. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2007 roku:
  Wyświetleń: 2854
 773. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących
  Wyświetleń: 2853
 774. Uchwały z dnia 25 października 2006 r. sesja XLII kadencja IV
  Wyświetleń: 2853
 775. Zarządzenia Burmistrza od nr 52/03 do nr 57/03 -IV kadencja- kwiecień 2003 r.
  Wyświetleń: 2853
 776. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2852
 777. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2851
 778. Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 2850
 779. Ogłoszenie o V rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2848
 780. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 01 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2846
 781. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
  Wyświetleń: 2846
 782. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2845
 783. Drapieżna Byczyna-ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2844
 784. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2843
 785. Uchwały z dnia 31 stycznia 2007 r. sesja V kadencja V
  Wyświetleń: 2840
 786. Uchwały z dnia 27 marca 2014 r. sesja XLVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2839
 787. Uchwały z dnia 07 sierpnia 2012 r. sesja XXV kadencja VI
  Wyświetleń: 2838
 788. Uchwały z dnia 08 września 2008 r. sesja XXX kadencja V
  Wyświetleń: 2838
 789. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dopisywania do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2837
 790. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2833
 791. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok
  Wyświetleń: 2833
 792. Kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Moje boisko-Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2831
 793. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.3.2014
  Wyświetleń: 2831
 794. Zarządzenia Burmistrza od nr 34/07 do nr 39/07 - V kadencja - maj 2007 r.
  Wyświetleń: 2831
 795. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2830
 796. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2828
 797. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2013
  Wyświetleń: 2827
 798. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.8.2014
  Wyświetleń: 2826
 799. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2824
 800. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2823
 801. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2821
 802. Karta usług - 13 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2819
 803. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2003 roku:
  Wyświetleń: 2819
 804. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2818
 805. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2818
 806. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2818
 807. Uchwały z dnia 29 maja 2014 r. sesja XLIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2816
 808. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2816
 809. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2813
 810. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2813
 811. 3. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
  Wyświetleń: 2812
 812. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2812
 813. Uchwały z dnia 26 kwietnia 2012 r. sesja XXII kadencja VI
  Wyświetleń: 2811
 814. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2808
 815. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2807
 816. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego Polanowice - Byczyna
  Wyświetleń: 2805
 817. Karta usług - 11 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2803
 818. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.13.2014
  Wyświetleń: 2803
 819. Stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2802
 820. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2799
 821. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 2798
 822. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2797
 823. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 2797
 824. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2797
 825. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawu
  Wyświetleń: 2797
 826. Uchwały z dnia 17 grudnia 2015 r. sesja XIX kadencja VII
  Wyświetleń: 2796
 827. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 2794
 828. 05 czerwca 2015 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2793
 829. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 2793
 830. Karta usług - 15 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2793
 831. Uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. sesja XXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2793
 832. 6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna
  Wyświetleń: 2792
 833. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2792
 834. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/9
  Wyświetleń: 2790
 835. Informacja Burmistrza Byczyny z dnia 1 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2789
 836. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
  Wyświetleń: 2789
 837. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2010 r. sesja LIII kadencja V
  Wyświetleń: 2789
 838. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2787
 839. Rejestr Wyborczy - FILM
  Wyświetleń: 2784
 840. Konsultacje społeczne styczeń 2012
  Wyświetleń: 2783
 841. Informacje o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 2780
 842. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2778
 843. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Biskupicach
  Wyświetleń: 2777
 844. Budżet Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2776
 845. Uchwały z dnia 19 grudnia 2013 r. sesja XLIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2776
 846. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Kochłowice - Biskupice - Trakt Rycerski
  Wyświetleń: 2776
 847. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa
  Wyświetleń: 2775
 848. Uchwały z dnia 25 sierpnia 2005 r. sesja XXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 2773
 849. Uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. sesja XXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2770
 850. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap III - PSP Roszkowice
  Wyświetleń: 2770
 851. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2769
 852. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2766
 853. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2766
 854. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2766
 855. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. _Skup metali kolorowych i złomu w punkcie zbierania odpadów surowców wtórnych_ planowanego do realizacji w Polanowicach 33C na dz. ew. nr 257
  Wyświetleń: 2764
 856. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2763
 857. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2762
 858. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2762
 859. Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r. sesja XLVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2761
 860. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2760
 861. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2759
 862. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r. sesja XXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2759
 863. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2758
 864. Budżet Gminy 2004
  Wyświetleń: 2757
 865. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2757
 866. Uchwały z dnia 28 października 2005 r. XXXI kadencja IV
  Wyświetleń: 2755
 867. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie
  Wyświetleń: 2754
 868. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2753
 869. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 2753
 870. Zarządzenie Burmistrza Byczyny w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2752
 871. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2014
  Wyświetleń: 2751
 872. Karta usług - 12 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczą
  Wyświetleń: 2750
 873. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2749
 874. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2747
 875. Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2745
 876. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2745
 877. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2744
 878. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 2744
 879. Ogłoszenie archiwalne-Rozbudowa sieci wodociągowej Kochłowice-Biskupice ( Gród rycerski )
  Wyświetleń: 2741
 880. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 2741
 881. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2738
 882. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2736
 883. Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2735
 884. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2734
 885. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2732
 886. Nabór na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2728
 887. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego/psychologa w projekcie pn. Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2727
 888. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2014.
  Wyświetleń: 2726
 889. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowa dotacja na przystąpienie/założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 2726
 890. Przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 2726
 891. Referat Oświaty
  Wyświetleń: 2726
 892. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2725
 893. Komunikat Starosty Kluczborskiego
  Wyświetleń: 2724
 894. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2724
 895. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2724
 896. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2723
 897. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2006
  Wyświetleń: 2721
 898. Uchwały z dnia 27 października 2011 r. sesja XV kadencja VI
  Wyświetleń: 2719
 899. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.2.2014
  Wyświetleń: 2716
 900. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2716
 901. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2715
 902. Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2715
 903. Rokowania Działka 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2713
 904. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2712
 905. Uchwały z dnia 05 grudnia 2014 r. sesja II kadencja VII
  Wyświetleń: 2712
 906. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 2710
 907. OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJNOWEGO W KLUCZBORKU NA KADENCJĘ 2016-2019
  Wyświetleń: 2710
 908. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2707
 909. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2706
 910. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 2704
 911. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 110kV Kluczbork-Kostów
  Wyświetleń: 2703
 912. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 2703
 913. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2008
  Wyświetleń: 2702
 914. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.251.790,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2702
 915. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2700
 916. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z dnia 17 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 2700
 917. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2699
 918. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/05 do nr 95/05 -IV kadencja- październik 2005 r.
  Wyświetleń: 2698
 919. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2697
 920. Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2695
 921. Uchwały z dnia 27 listopada 2006 r. sesja I kadencja V
  Wyświetleń: 2695
 922. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2691
 923. Uchwały z dnia 29 listopada 2007 r. sesja XVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2691
 924. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2689
 925. Projekt budżetu na 2016 rok
  Wyświetleń: 2688
 926. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2687
 927. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2684
 928. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2008
  Wyświetleń: 2683
 929. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2681
 930. 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2680
 931. Uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 r. sesja XLVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2678
 932. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2675
 933. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2675
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno - sportowego w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2675
 935. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2673
 936. Rokowania Dz. 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2673
 937. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2672
 938. 10. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
  Wyświetleń: 2670
 939. Budżet 2011 rok
  Wyświetleń: 2670
 940. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2014
  Wyświetleń: 2670
 941. Inspektor ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2670
 942. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2669
 943. Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r. sesja XVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2668
 944. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2667
 945. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2667
 946. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2666
 947. Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2666
 948. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 2666
 949. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2663
 950. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2662
 951. Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2662
 952. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2661
 953. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2661
 954. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2015
  Wyświetleń: 2660
 955. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2660
 956. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2659
 957. Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2659
 958. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2658
 959. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2654
 960. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2654
 961. Zakup i dostawa używanej maszyny - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2654
 962. Komunikat Starosty Kluczborskiego z dn. 31.12.2014 r. w sprawie zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na czas trwania protestu lekarzy POZ z Porozumienia Zielonogórskiego
  Wyświetleń: 2652
 963. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizięcia polegającego na budowie PSZOKu w Gminie Byczyna, w miejscowości Polanowice
  Wyświetleń: 2651
 964. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2648
 965. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2648
 966. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2004 roku:
  Wyświetleń: 2647
 967. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2645
 968. Karta usług - 9 Zaświadczenia o niezaleganiu
  Wyświetleń: 2644
 969. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym
  Wyświetleń: 2643
 970. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012 r.
  Wyświetleń: 2641
 971. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna , Etap II - PSP Biskupice
  Wyświetleń: 2641
 972. Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2640
 973. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. II NABÓR
  Wyświetleń: 2639
 974. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2636
 975. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2635
 976. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własnośc Gminy Byczyna 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2634
 977. Dokumenty pokontrolne PP
  Wyświetleń: 2632
 978. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2630
 979. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2629
 980. Budżet 2005
  Wyświetleń: 2626
 981. Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2626
 982. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2626
 983. Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2625
 984. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2623
 985. Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2622
 986. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2621
 987. 5. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2620
 988. Obwieszczenie Burmistrza z 24 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2620
 989. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Gminie Byczyna we wsi Proślice
  Wyświetleń: 2620
 990. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice.
  Wyświetleń: 2619
 991. Rokowania Działka 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2619
 992. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2617
 993. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/16 k.m. 9
  Wyświetleń: 2615
 994. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2614
 995. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2614
 996. III i IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2613
 997. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2613
 998. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2613
 999. Projekt MPZP Jakubowice
  Wyświetleń: 2612
 1000. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2612
 1001. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2612
 1002. Raport badawczy- Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 2610
 1003. Uchwały z dnia 30 grudnia 2011 r. sesja XVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2610
 1004. USŁUGI DORADCZE w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2610
 1005. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2609
 1006. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2606
 1007. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 r. XXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 2605
 1008. Uchwały z dnia 11 grudnia 2006 r. sesja III kadencja V
  Wyświetleń: 2603
 1009. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna
  Wyświetleń: 2602
 1010. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego z przyczepą
  Wyświetleń: 2601
 1011. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2597
 1012. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2597
 1013. Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie sprzeda 1,67 ha ziemi
  Wyświetleń: 2596
 1014. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2596
 1015. Dotacje celowe udzielone w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2595
 1016. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2595
 1017. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2593
 1018. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2593
 1019. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 933/12
  Wyświetleń: 2591
 1020. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2591
 1021. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 739/13 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2590
 1022. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2590
 1023. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2005 roku:
  Wyświetleń: 2590
 1024. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R12, w miejscowości Jakubowice
  Wyświetleń: 2589
 1025. Uchwały z dnia 31 października 2013 r. sesja XLI kadencja VI
  Wyświetleń: 2588
 1026. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2587
 1027. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce – etap I
  Wyświetleń: 2587
 1028. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2586
 1029. Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2585
 1030. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/27
  Wyświetleń: 2584
 1031. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2583
 1032. Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r. sesja XXXVI kadencja V
  Wyświetleń: 2583
 1033. Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2582
 1034. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2581
 1035. Karta usług - 7 Podatek od Nieruchomości osoby prawne
  Wyświetleń: 2581
 1036. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 2581
 1037. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2580
 1038. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 2579
 1039. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723-34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2577
 1040. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2009
  Wyświetleń: 2577
 1041. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2577
 1042. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.958.929,95 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn BIP w Polanowicach
  Wyświetleń: 2577
 1043. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2007
  Wyświetleń: 2576
 1044. Zamknięcie przejazdu na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Byczyna
  Wyświetleń: 2576
 1045. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie rękodzieła artystycznego w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2573
 1046. Wolne stanowisko pracy - specjalista ds. koordynowania projektów
  Wyświetleń: 2573
 1047. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2573
 1048. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/14 k.m. 9
  Wyświetleń: 2572
 1049. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2572
 1050. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Byczyna za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2570
 1051. Uchwały z dnia 28 października 2015 r. sesja XVII kadencja VII
  Wyświetleń: 2570
 1052. Uchwały z dnia 22 grudnia 2014 r. sesja III kadencja VII
  Wyświetleń: 2568
 1053. Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r. sesja III kadencja VI
  Wyświetleń: 2568
 1054. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2567
 1055. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2565
 1056. Ogłoszenie - zmiana organizacji ruchu
  Wyświetleń: 2565
 1057. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2565
 1058. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2564
 1059. Informacja
  Wyświetleń: 2563
 1060. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2562
 1061. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 830.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2562
 1062. Uchwały z dnia 14 października 2013 r. sesja XL kadencja VI
  Wyświetleń: 2561
 1063. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/04 do nr 97A/04 - IV kadencja- Listopad 2004 r.
  Wyświetleń: 2561
 1064. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2560
 1065. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 czerwca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2558
 1066. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 11.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2557
 1067. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2557
 1068. Kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2557
 1069. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2555
 1070. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2555
 1071. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2012 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2555
 1072. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/15 k.m. 9
  Wyświetleń: 2554
 1073. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2015
  Wyświetleń: 2554
 1074. Uchwały z dnia 15 grudnia 2011 r. sesja XVII kadencja VI
  Wyświetleń: 2554
 1075. Karta usług - 6 Podatek Leśny osoby prawne
  Wyświetleń: 2553
 1076. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2552
 1077. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 19 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2552
 1078. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25f
  Wyświetleń: 2552
 1079. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2550
 1080. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2549
 1081. WYPRAWKA SZKOLNA 2013
  Wyświetleń: 2549
 1082. Zarządzenia Burmistrza od nr 86/06 do nr 94/06 - V kadencja - grudzień 2006 r.
  Wyświetleń: 2549
 1083. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2548
 1084. Dokumenty pokontrolne - OPS
  Wyświetleń: 2548
 1085. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2548
 1086. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2547
 1087. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2547
 1088. Podinspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2547
 1089. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2009
  Wyświetleń: 2547
 1090. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup odkurzacza do liści
  Wyświetleń: 2546
 1091. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2545
 1092. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2545
 1093. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2543
 1094. Remont drogi gminnej nr 100504O w Polanowicach od km 0+608,00 do Przysiółka Brzózki-modyf.SIWZ
  Wyświetleń: 2543
 1095. Uchwały z dnia 28 grudnia 2007 r. sesja XIX kadencja V
  Wyświetleń: 2543
 1096. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2543
 1097. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 2541
 1098. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 33/5
  Wyświetleń: 2540
 1099. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2540
 1100. Podinspektora ds. kadr w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 2539
 1101. Uchwały z dnia 28 listopada 2013 r. sesja XLII kadencja VI
  Wyświetleń: 2539
 1102. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2538
 1103. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2538
 1104. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2537
 1105. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2536
 1106. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2535
 1107. Rokowania Dz. 491 k.m.7
  Wyświetleń: 2534
 1108. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2533
 1109. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2013 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2531
 1110. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2529
 1111. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014 r.
  Wyświetleń: 2526
 1112. Uchwały z dnia 25 listopada 2015 r. sesja XVIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2526
 1113. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2525
 1114. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2523
 1115. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna, etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.
  Wyświetleń: 2523
 1116. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2523
 1117. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2522
 1118. Zarządzenia Burmistrza od nr 93/05 do nr 108/05 -IV kadencja- listopad 2005 r.
  Wyświetleń: 2521
 1119. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 933/1
  Wyświetleń: 2520
 1120. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2520
 1121. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2520
 1122. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2519
 1123. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok
  Wyświetleń: 2518
 1124. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/32 k.m. 8
  Wyświetleń: 2517
 1125. Informacja o wyniku przetargów dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2517
 1126. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2517
 1127. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2516
 1128. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 2514
 1129. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2513
 1130. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2512
 1131. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka Nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2512
 1132. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2510
 1133. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2510
 1134. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2508
 1135. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2506
 1136. Przebudowa drogi w Ciecierzynie i remont drogi w Polanowicach
  Wyświetleń: 2506
 1137. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2505
 1138. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2504
 1139. 03 listopada 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2502
 1140. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2502
 1141. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2501
 1142. Ogłoszenie-Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2499
 1143. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2498
 1144. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15
  Wyświetleń: 2498
 1145. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2498
 1146. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY z 02.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2496
 1147. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2496
 1148. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej
  Wyświetleń: 2495
 1149. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2495
 1150. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 2495
 1151. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2002 roku:
  Wyświetleń: 2495
 1152. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2494
 1153. Nabór na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2493
 1154. 4. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2492
 1155. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2491
 1156. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2490
 1157. Karta usług - 10 Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 2490
 1158. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2489
 1159. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2488
 1160. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2488
 1161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2487
 1162. Ogłoszenie archiwalne LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego/
  Wyświetleń: 2486
 1163. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej.
  Wyświetleń: 2485
 1164. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2485
 1165. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2485
 1166. Zarządzenia Burmistrza od nr 98/04 do nr 110/04 - IV kadencja- Grudzień 2004 r.
  Wyświetleń: 2485
 1167. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych
  Wyświetleń: 2483
 1168. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2482
 1169. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2482
 1170. Zarządzenia Burmistrza od nr 87/07 do nr 94/07 - V kadencja - grudzień 2007
  Wyświetleń: 2482
 1171. 3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
  Wyświetleń: 2480
 1172. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 31.05.2013
  Wyświetleń: 2479
 1173. 7. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2478
 1174. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Proślice
  Wyświetleń: 2478
 1175. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2476
 1176. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2473
 1177. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2472
 1178. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2472
 1179. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2472
 1180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2472
 1181. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2469
 1182. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 2468
 1183. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/16
  Wyświetleń: 2466
 1184. Zarządzenia Burmistrza Byczyny w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2465
 1185. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 2464
 1186. Informacja o unieważnieniu przetargu
  Wyświetleń: 2463
 1187. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2463
 1188. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r. sesja XIV kadencja VII
  Wyświetleń: 2461
 1189. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2460
 1190. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2460
 1191. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 185/1, 185/2, 186/5, 185/3, 185/6
  Wyświetleń: 2458
 1192. Dzień zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 7 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 2457
 1193. Nabór na opiekuna warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2457
 1194. Informacja o wynikach naboru na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2454
 1195. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2454
 1196. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2454
 1197. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2454
 1198. Obwieszczenie Burmistrza
  Wyświetleń: 2453
 1199. Zakup paliw płynnych - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2453
 1200. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/32
  Wyświetleń: 2451
 1201. Zapytanie ofertowe na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2451
 1202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2451
 1203. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2449
 1204. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2449
 1205. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
  Wyświetleń: 2448
 1206. Uchwałyz dnia 27 listopada 2008 r. sesja XXXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2448
 1207. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z 28.09.2010 r.
  Wyświetleń: 2447
 1208. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2446
 1209. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2445
 1210. W czwartek 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2445
 1211. Główny specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2444
 1212. Opinia o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2444
 1213. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2443
 1214. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2443
 1215. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie-Moje Boisko Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2442
 1216. Dokumenty pokontrolne ZSGiL
  Wyświetleń: 2441
 1217. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 2441
 1218. Nabór na stanowisko Asystentów rodzinnych
  Wyświetleń: 2441
 1219. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2441
 1220. 2. Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Byczyna w kwocie 16 227 573,64 zł, realizowane w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 2440
 1221. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2440
 1222. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2439
 1223. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2439
 1224. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2439
 1225. Dokumenty pokontrolne OK
  Wyświetleń: 2437
 1226. Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie szkolenia pieczenie i dekorowanie wypieków
  Wyświetleń: 2436
 1227. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2008
  Wyświetleń: 2434
 1228. Informacja o udzielonych w 2016 roku dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2433
 1229. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej
  Wyświetleń: 2433
 1230. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2431
 1231. Uchwały z dnia 26 listopada 2009 r. sesja XLVII kadencja V
  Wyświetleń: 2430
 1232. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1
  Wyświetleń: 2430
 1233. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 2429
 1234. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2428
 1235. Uchwały z dnia 28 listopada 2014 r. sesja I kadencja VII
  Wyświetleń: 2428
 1236. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 739/12
  Wyświetleń: 2426
 1237. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
  Wyświetleń: 2425
 1238. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2425
 1239. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10-02-2014
  Wyświetleń: 2423
 1240. Zapytanie ofertowe na stanowisko: DORADCA KLUCZOWY
  Wyświetleń: 2422
 1241. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie Zarządzenia Burmistrza Byczyny Nr 25/2013
  Wyświetleń: 2421
 1242. Dotacje udzielone w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2420
 1243. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2420
 1244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2419
 1245. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2419
 1246. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2418
 1247. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 27.02.2015 r.
  Wyświetleń: 2418
 1248. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok.
  Wyświetleń: 2418
 1249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2417
 1250. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2416
 1251. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 425/5
  Wyświetleń: 2416
 1252. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2011 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2416
 1253. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2416
 1254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2416
 1255. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2415
 1256. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 745/17, 842/1
  Wyświetleń: 2415
 1257. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego 19-08-2011
  Wyświetleń: 2415
 1258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Drapieżna Byczyna - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2414
 1259. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2412
 1260. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2015- kadencja VII
  Wyświetleń: 2410
 1261. PRZETARGI Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 2019
  Wyświetleń: 2409
 1262. Referent w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2408
 1263. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2407
 1264. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 775/1 k.m. 10
  Wyświetleń: 2406
 1265. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/2, 929/3
  Wyświetleń: 2406
 1266. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2405
 1267. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 05.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2405
 1268. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2404
 1269. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2404
 1270. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 lipca 2014 r. o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 2403
 1271. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2402
 1272. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada2014 r.
  Wyświetleń: 2401
 1273. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2399
 1274. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2397
 1275. Nabór osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2397
 1276. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok 16.01.2009r
  Wyświetleń: 2397
 1277. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
  Wyświetleń: 2397
 1278. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 oraz 745/13
  Wyświetleń: 2394
 1279. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2394
 1280. Zarządzenia Burmistrza od nr 79/06 do nr 85/06 - IV kadencja - listopad 2006 r.
  Wyświetleń: 2394
 1281. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 15 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2393
 1282. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 933/11
  Wyświetleń: 2392
 1283. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11, dz. 745/12 i dz. 745/13 k.m. 9
  Wyświetleń: 2389
 1284. Karta usług - 8 Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2389
 1285. Ogłoszenie archiwalne-LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego /
  Wyświetleń: 2389
 1286. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok
  Wyświetleń: 2389
 1287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont klasztoru w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 2389
 1288. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2388
 1289. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji
  Wyświetleń: 2388
 1290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2388
 1291. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2387
 1292. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2387
 1293. Uchwały z dnia 30 września 2008 roku sesja XXXI kadencja V
  Wyświetleń: 2386
 1294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.335.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne:Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2384
 1295. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2383
 1296. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2383
 1297. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2383
 1298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 2383
 1299. Zarządzenia Burmistrza od nr 108/05 do nr 120/05 -IV kadencja- grudzień 2005 r.
  Wyświetleń: 2382
 1300. Nabór na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2380
 1301. Uchwały z dnia 20 listopada 2008 r. sesja XXXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2379
 1302. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2378
 1303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 508.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2378
 1304. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia
  Wyświetleń: 2377
 1305. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2377
 1306. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2376
 1307. Opinia przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2375
 1308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 304.924,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2375
 1309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2375
 1310. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2373
 1311. Referenta – księgowa w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2373
 1312. Uchwały z dnia 10 listopada 2010 r. sesja LX kadencja V
  Wyświetleń: 2372
 1313. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2370
 1314. Nabór na stanowisko instruktora zadowu
  Wyświetleń: 2369
 1315. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowwego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2369
 1316. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 2368
 1317. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2368
 1318. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2367
 1319. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2366
 1320. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 4.710.000 złotych
  Wyświetleń: 2366
 1321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2366
 1322. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2365
 1323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont drogi gminnej
  Wyświetleń: 2365
 1324. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2364
 1325. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2363
 1326. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty - usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2363
 1327. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2362
 1328. Uchwały z dnia 30 grudnia 2003 roku sesja XIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2362
 1329. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2359
 1330. Informacja o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 2358
 1331. Informacja o wynikach naboru na specjalistów w warsztacie turystyczno-historycznym
  Wyświetleń: 2358
 1332. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 2358
 1333. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 roku. Sesja XLIII, kadencja VII
  Wyświetleń: 2358
 1334. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 marca 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2358
 1335. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2357
 1336. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2357
 1337. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2356
 1338. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2356
 1339. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2355
 1340. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2355
 1341. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2354
 1342. Nabór na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2354
 1343. Kredyt długoterminowy do kwoty 508.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Remont hali sportowej przy gimnazjum
  Wyświetleń: 2353
 1344. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2353
 1345. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 sierpnia 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2351
 1346. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2350
 1347. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego - Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2350
 1348. Informacja o wynikach naboru na opiekuna grupy warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2349
 1349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie dla projektu POTRAFISZ
  Wyświetleń: 2349
 1350. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2348
 1351. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 2348
 1352. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2348
 1353. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2348
 1354. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2348
 1355. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 2348
 1356. Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2347
 1357. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2347
 1358. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2347
 1359. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2347
 1360. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2347
 1361. 02 maja 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2346
 1362. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, k. m. 12 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2345
 1363. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2344
 1364. Uchwały z dnia 03 grudnia 2010 r. sesja II kadencja VI
  Wyświetleń: 2342
 1365. Protokół kontroli z realizacji zadań OPS-u za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2340
 1366. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2338
 1367. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2338
 1368. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2337
 1369. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2337
 1370. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2337
 1371. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 21 lutego 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2337
 1372. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2336
 1373. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2335
 1374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2335
 1375. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2009
  Wyświetleń: 2334
 1376. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2019
  Wyświetleń: 2333
 1377. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2332
 1378. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2332
 1379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i II - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna. Cz.I. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2332
 1380. II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2331
 1381. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2330
 1382. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 czerwca 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2330
 1383. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2329
 1384. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2326
 1385. Informacja o przerwie w obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie zwołanej na dzień 13 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2325
 1386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do wysokości 2.220.575,00 zł.
  Wyświetleń: 2325
 1387. Projekt budżetu na 2011 rok
  Wyświetleń: 2323
 1388. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2322
 1389. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2319
 1390. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta- pracownika ds. pozyskiwania środków unijnych w BIGS
  Wyświetleń: 2317
 1391. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2316
 1392. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2315
 1393. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2315
 1394. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2314
 1395. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2314
 1396. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2313
 1397. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2312
 1398. Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2311
 1399. Nabór na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2311
 1400. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 500.000 złotych
  Wyświetleń: 2311
 1401. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2311
 1402. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2309
 1403. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2305
 1404. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2305
 1405. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2305
 1406. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2018 roku
  Wyświetleń: 2305
 1407. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2304
 1408. Informacja o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na instalacji dodatkowych urządzeń segregujących
  Wyświetleń: 2303
 1409. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 marca 2014 r. o godzinie 13.00
  Wyświetleń: 2303
 1410. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 26.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2302
 1411. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2302
 1412. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2301
 1413. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2301
 1414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2300
 1415. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 27.05.2010 r.
  Wyświetleń: 2299
 1416. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2299
 1417. Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2298
 1418. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2298
 1419. Uchwały z dnia 10 listopada 2014 r. sesja LVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2298
 1420. Wyniki Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.
  Wyświetleń: 2298
 1421. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 2298
 1422. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 234/13 k.m. 4
  Wyświetleń: 2297
 1423. Nabór osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2297
 1424. Unieważnienie Otwartego konkursu na realizację w 2009 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2297
 1425. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 2296
 1426. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 9233/1, 9233/2, 9233/3, 9233/4, 9233/5, 9233/8, 9233/11
  Wyświetleń: 2296
 1427. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2295
 1428. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2294
 1429. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 07.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2293
 1430. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2292
 1431. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2291
 1432. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2289
 1433. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 rok
  Wyświetleń: 2289
 1434. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  Wyświetleń: 2288
 1435. Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2288
 1436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI: Lokale socjalne w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2288
 1437. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2286
 1438. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych dla Beneficjentów którzy otrzymali dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2011.
  Wyświetleń: 2284
 1439. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.
  Wyświetleń: 2284
 1440. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2283
 1441. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2283
 1442. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2283
 1443. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2282
 1444. Informacja o wynikach naboru na stanowsko Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2280
 1445. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2278
 1446. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2275
 1447. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 1.200.000 złotych
  Wyświetleń: 2275
 1448. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2275
 1449. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 03 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2274
 1450. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 2273
 1451. Nabór na stanowisko - Asystent rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2272
 1452. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2272
 1453. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2270
 1454. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.04.2011 r.
  Wyświetleń: 2270
 1455. Uchwała MKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
  Wyświetleń: 2270
 1456. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont kapitalny węzłów sanitarnych, korytarzy i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach
  Wyświetleń: 2270
 1457. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2269
 1458. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2267
 1459. Nabór na wolne stanowisko pracy instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2267
 1460. Nabór osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym
  Wyświetleń: 2267
 1461. Uchwały z dnia 19 października 2015 r. sesja XVI kadencja VII
  Wyświetleń: 2267
 1462. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2266
 1463. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2266
 1464. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2264
 1465. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2263
 1466. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2262
 1467. Opinia o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna z dnia 15 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2262
 1468. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2261
 1469. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2261
 1470. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2261
 1471. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2261
 1472. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2014- kadencja VII
  Wyświetleń: 2261
 1473. Roczny Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2261
 1474. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5,
  Wyświetleń: 2260
 1475. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2258
 1476. Uchwały z dnia 30 września 2015 r. sesja XV kadencja VII
  Wyświetleń: 2258
 1477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale-Nowy Gródek-I etap
  Wyświetleń: 2258
 1478. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2256
 1479. Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2256
 1480. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2256
 1481. Ogłoszenie lokalizacji punktu zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2254
 1482. Opinia o sprawozdaniu Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2010 r.
  Wyświetleń: 2253
 1483. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2253
 1484. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2251
 1485. Informacja o wyniku naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2251
 1486. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2251
 1487. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 2251
 1488. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2251
 1489. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 27.03.2012 r.
  Wyświetleń: 2250
 1490. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie krawieckim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2250
 1491. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2249
 1492. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 2249
 1493. USŁUGI DORADCZE (Doradca kluczowy) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i osób fizycznych w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2249
 1494. 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2248
 1495. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2247
 1496. Nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
  Wyświetleń: 2247
 1497. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2247
 1498. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 października 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2246
 1499. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 września 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2246
 1500. Referenta – ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2245
 1501. Uchwały z dnia 30 września 2011 r. sesja XIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2245
 1502. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2244
 1503. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 08.12.2010 r.
  Wyświetleń: 2244
 1504. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2243
 1505. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2243
 1506. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. rozliczeń w BIGS
  Wyświetleń: 2241
 1507. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2241
 1508. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2013 r.
  Wyświetleń: 2241
 1509. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2240
 1510. Mała dotacja - Byczyna moja gmina. Tu się wychowałem, z nią się utożsamiam, tutaj pozostaję
  Wyświetleń: 2238
 1511. Informacja o wynikach naboru na opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego
  Wyświetleń: 2237
 1512. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 14 października 2013 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2237
 1513. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na nabór pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2236
 1514. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowych pożyczek
  Wyświetleń: 2235
 1515. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2234
 1516. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizuje projekt POKL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2234
 1517. Wyniki ankiety badania zadowolenia klienta zewnetrznego
  Wyświetleń: 2234
 1518. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2012
  Wyświetleń: 2234
 1519. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2233
 1520. Informacja o wyniku przetargów dz. nr. 929/5, 929/4, 234/13, 490/16
  Wyświetleń: 2232
 1521. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2232
 1522. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2232
 1523. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 2232
 1524. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2231
 1525. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2231
 1526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2230
 1527. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2229
 1528. Nabór na stanowisko: asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2227
 1529. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2226
 1530. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2225
 1531. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 lutego 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2225
 1532. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2223
 1533. Zapytanie ofertowe dot. wynajęcia toalet zewnętrznych, przenośnych WC i umywalek zewnętrznych wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2223
 1534. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2222
 1535. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2013 roku
  Wyświetleń: 2222
 1536. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 2221
 1537. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2218
 1538. Wynik I przetargu ustnego ograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2218
 1539. Informacja roczna z wykonania budżetu za 2008 r.
  Wyświetleń: 2217
 1540. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2216
 1541. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku - korekta
  Wyświetleń: 2216
 1542. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych - drugi etap
  Wyświetleń: 2215
 1543. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 października 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2214
 1544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych
  Wyświetleń: 2211
 1545. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2210
 1546. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/5/05
  Wyświetleń: 2209
 1547. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2208
 1548. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015
  Wyświetleń: 2208
 1549. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.04.2015
  Wyświetleń: 2206
 1550. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2206
 1551. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 2206
 1552. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.07.2011 r.
  Wyświetleń: 2204
 1553. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 07sierpnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2204
 1554. Informacja o wynikach naboru na pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2203
 1555. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2203
 1556. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2203
 1557. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2203
 1558. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2202
 1559. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2202
 1560. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2200
 1561. Nabór osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2199
 1562. Ogłoszenie VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2199
 1563. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2199
 1564. Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego
  Wyświetleń: 2199
 1565. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 09.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2198
 1566. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 marca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2197
 1567. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2196
 1568. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2195
 1569. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu autoprezentacji i komunikacji
  Wyświetleń: 2195
 1570. Informacja o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2194
 1571. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2194
 1572. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2194
 1573. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2192
 1574. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 października 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2190
 1575. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2189
 1576. Nabór na stanowisko opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno-historycznego
  Wyświetleń: 2188
 1577. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2186
 1578. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 2185
 1579. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2184
 1580. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2184
 1581. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27 A
  Wyświetleń: 2183
 1582. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2182
 1583. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 119/1
  Wyświetleń: 2181
 1584. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2179
 1585. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 17.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2179
 1586. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2179
 1587. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby warsztatów rękodzieła artystycznego finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2179
 1588. Informacja o wyniku naboru na stanowisku instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2178
 1589. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2176
 1590. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 29.05.2012 r.
  Wyświetleń: 2173
 1591. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2173
 1592. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 12 lutego 2015 r. o godzinie 11.00
  Wyświetleń: 2173
 1593. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2172
 1594. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2172
 1595. Wykonanie i/lub dostawa strojów ludowych
  Wyświetleń: 2172
 1596. Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2172
 1597. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.09.2011 r.
  Wyświetleń: 2171
 1598. Informacja o wynikach naboru osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2171
 1599. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2169
 1600. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2169
 1601. Opinia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2168
 1602. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2166
 1603. Zaktualizowany harmonogram i kalkulacja kosztów na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2165
 1604. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2164
 1605. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2162
 1606. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 16 lutego 2018 r. Sesja XLIX, Kadencja VII
  Wyświetleń: 2162
 1607. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2161
 1608. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2161
 1609. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2160
 1610. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 2159
 1611. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2159
 1612. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2157
 1613. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2157
 1614. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2013 rok
  Wyświetleń: 2157
 1615. Lista kandydatów spelniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2156
 1616. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2154
 1617. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2152
 1618. Uchwałyz dnia 30 października 2008 r. sesja XXXII kadencja V
  Wyświetleń: 2152
 1619. Informacja o wynikach zapytania ofertowego na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2151
 1620. Mała dotacja - Teledysk Promocyjny
  Wyświetleń: 2150
 1621. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24.03.2014
  Wyświetleń: 2149
 1622. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2149
 1623. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2148
 1624. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 lipca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2148
 1625. Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2146
 1626. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2146
 1627. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2145
 1628. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2143
 1629. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2142
 1630. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godzinie 15.30
  Wyświetleń: 2142
 1631. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2141
 1632. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2140
 1633. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2139
 1634. Przebieg wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2139
 1635. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2137
 1636. Obwieszczenie z dnia 02.04.2012
  Wyświetleń: 2136
 1637. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2135
 1638. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2134
 1639. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2134
 1640. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2132
 1641. Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2132
 1642. Opinia o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2132
 1643. Informacja o ćwiczeniach krajowych RENEGADE SAREX 17
  Wyświetleń: 2131
 1644. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2131
 1645. Protokół kontroli z realizacji zadań statutowych Ośrodka Kultury w Byczynie za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2130
 1646. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 2130
 1647. Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 2130
 1648. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2130
 1649. Opinia o możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 2,342,560,00 zł.przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2129
 1650. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2128
 1651. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2128
 1652. Zapytanie ofertowe dot. usługi wypożyczenia, montażu i demontażu ławek i podłogi wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2128
 1653. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2124
 1654. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011 r
  Wyświetleń: 2123
 1655. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn. Odnowa i rozwój wsi w gminie Byczyna (miejscowość Kostów).
  Wyświetleń: 2122
 1656. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2121
 1657. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2121
 1658. Projekt budżetu gminy na 2007 rok
  Wyświetleń: 2119
 1659. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2118
 1660. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2118
 1661. 6. Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł. z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2117
 1662. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.10.2014 r.
  Wyświetleń: 2117
 1663. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2116
 1664. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2114
 1665. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2114
 1666. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w zbiegu ulic Kwiasowskiego i Koellinga w Byczynie
  Wyświetleń: 2114
 1667. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2113
 1668. 16. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
  Wyświetleń: 2112
 1669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert-Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49zł. na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2112
 1670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 2109
 1671. Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalista do obsługi finansowej w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2108
 1672. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2108
 1673. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2108
 1674. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Byczyny na rok 2012
  Wyświetleń: 2107
 1675. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 2106
 1676. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2104
 1677. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2104
 1678. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2103
 1679. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/4, 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 2103
 1680. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. organizacyjnych w BIGS
  Wyświetleń: 2098
 1681. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. przez Gminę Byczyna do wysokości 2.221.999,00 zł.
  Wyświetleń: 2098
 1682. I Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 2096
 1683. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 03-03-2011
  Wyświetleń: 2096
 1684. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2096
 1685. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2096
 1686. Postanowienie
  Wyświetleń: 2095
 1687. Dowóz uczniów w ramach projektu: Byczyńskie paradnice jadą w Tournee w LGD-owskie okolice.
  Wyświetleń: 2094
 1688. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2094
 1689. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/9
  Wyświetleń: 2093
 1690. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2091
 1691. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2090
 1692. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 01.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2088
 1693. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 534.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Moje boisko - Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2088
 1694. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2085
 1695. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2083
 1696. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2082
 1697. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2082
 1698. Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2082
 1699. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2081
 1700. Zapytanie ofertowe na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielegnacji terenów zielonych w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2080
 1701. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 stycznia 2013 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2080
 1702. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2077
 1703. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2074
 1704. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2072
 1705. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Parkowa-Basztowa (boksy garażowe)
  Wyświetleń: 2071
 1706. Informacja o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2016 r.
  Wyświetleń: 2071
 1707. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2070
 1708. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu w BIGS
  Wyświetleń: 2069
 1709. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu historii Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2067
 1710. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu teorii turystyki
  Wyświetleń: 2067
 1711. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2066
 1712. 5. Budowa placów zabawi i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2065
 1713. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna z dnia 1 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2065
 1714. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2065
 1715. Zapytanie ofertowe na stanowisko istruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2065
 1716. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2064
 1717. Instruktor zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2061
 1718. Ogłoszenie dot. projektu planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych
  Wyświetleń: 2060
 1719. Uchwały z dnia 30 listopada 2010 r. sesja I kadencja VI
  Wyświetleń: 2060
 1720. Zakończenie naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2060
 1721. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2060
 1722. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2059
 1723. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2057
 1724. Uchwały z dnia 23 października 2014 r. sesja LV kadencja VI
  Wyświetleń: 2057
 1725. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2055
 1726. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 5 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2055
 1727. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 04 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2050
 1728. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2049
 1729. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2049
 1730. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 29.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2047
 1731. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 r.
  Wyświetleń: 2045
 1732. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2044
 1733. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2041
 1734. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 2040
 1735. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2038
 1736. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2038
 1737. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/1, 933/2, 933/8
  Wyświetleń: 2037
 1738. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2036
 1739. I przetarg ustny ograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2034
 1740. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 września 2012 o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2033
 1741. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2009 r. (ulga z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskie, ulgi inwestycyjne)
  Wyświetleń: 2031
 1742. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2030
 1743. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2029
 1744. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2028
 1745. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2027
 1746. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2027
 1747. Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2021
 1748. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2019
 1749. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/6/05
  Wyświetleń: 2019
 1750. Zarządzenienr 177/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2017
 1751. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2016
 1752. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2015
 1753. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 maja 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2012
 1754. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2011
 1755. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 12.01.2016
  Wyświetleń: 2009
 1756. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2008
 1757. Zarządzenia Nr 23/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bepieczeństwa w 2018 roku.
  Wyświetleń: 2007
 1758. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2005
 1759. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2004
 1760. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2012 r.
  Wyświetleń: 2001
 1761. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1997
 1762. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 1995
 1763. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 1995
 1764. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1994
 1765. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku gospodarczego nr 16 w Kostowie
  Wyświetleń: 1984
 1766. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1983
 1767. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystapieniu do RDOŚ w Opolu oraz PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 1982
 1768. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Herbiniusa w Byczynie dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 1981
 1769. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 1979
 1770. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 1977
 1771. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1971
 1772. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1971
 1773. Uchwały z dnia 28 lipca 2010 r. sesja LVI kadencja V
  Wyświetleń: 1969
 1774. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 1967
 1775. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 15.12.2015
  Wyświetleń: 1965
 1776. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 1965
 1777. I przetarg ustny nieograniczony - w m. Polanowice
  Wyświetleń: 1964
 1778. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1964
 1779. Nabór na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 1963
 1780. Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1962
 1781. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.
  Wyświetleń: 1959
 1782. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1954
 1783. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 1953
 1784. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 1949
 1785. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1947
 1786. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 1947
 1787. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1941
 1788. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1941
 1789. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Sesja XLVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1940
 1790. Protokół kontroli z funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 1939
 1791. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27
  Wyświetleń: 1938
 1792. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/3
  Wyświetleń: 1934
 1793. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 1934
 1794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na real. projektów realizowanych z udziałem środków UE, zad. inwest. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 1932
 1795. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2012 o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 1931
 1796. 15. Przebudowa – adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 1929
 1797. I przetarg ustny nieograniczony w m. Byczyna ul. Polanowicka-Kwiasowskiego -3,3959 ha
  Wyświetleń: 1925
 1798. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji
  Wyświetleń: 1924
 1799. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 września 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1923
 1800. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1921
 1801. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1919
 1802. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1919
 1803. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1918
 1804. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 1916
 1805. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 1915
 1806. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1913
 1807. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 1910
 1808. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1908
 1809. Protokół kontroli z realizacji zadań w Samorządowym Zakładzie Budżetowym CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1907
 1810. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1907
 1811. Dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1905
 1812. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1905
 1813. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1900
 1814. Protokół kontroli z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1900
 1815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1899
 1816. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1896
 1817. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1895
 1818. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup kosy spalinowej
  Wyświetleń: 1893
 1819. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 1891
 1820. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 paździrnika 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1890
 1821. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku, Sesja XLVII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1889
 1822. II przetarg ustny nieograniczony - Ciecierzyn ( dom, garaż, grunt)
  Wyświetleń: 1884
 1823. Obwieszczenie Ministra Środowiska
  Wyświetleń: 1884
 1824. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1878
 1825. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych - terapeuty ds. uzależnień w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1875
 1826. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1869
 1827. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1860
 1828. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1853
 1829. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1853
 1830. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1850
 1831. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1850
 1832. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1846
 1833. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 31.03.2015
  Wyświetleń: 1845
 1834. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/36 k.m. 8
  Wyświetleń: 1844
 1835. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 1841
 1836. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1840
 1837. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1840
 1838. Instrukcja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1838
 1839. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1838
 1840. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1837
 1841. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
  Wyświetleń: 1836
 1842. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1832
 1843. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1832
 1844. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1831
 1845. Świadczenie usług dostawy energii cieplnej dla potrzeb Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni lokalnych wraz z urządzeniami przez okres od 01.10.2014r. do 31.05.2015r.
  Wyświetleń: 1826
 1846. Otkonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1821
 1847. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1820
 1848. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1815
 1849. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1815
 1850. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1814
 1851. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/37 k.m. 8
  Wyświetleń: 1808
 1852. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1805
 1853. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1803
 1854. Zawiadomienie na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1802
 1855. Protokół kontroli z oceny realizacji projektów unijnych oraz pozyskiwanych środków unijnych oraz innych zewnętrznych w 2014 r. jak również w I półroczu 2015
  Wyświetleń: 1796
 1856. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1788
 1857. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi projektu
  Wyświetleń: 1785
 1858. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Biskupice
  Wyświetleń: 1784
 1859. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1784
 1860. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 1781
 1861. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1781
 1862. Informacja
  Wyświetleń: 1773
 1863. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1766
 1864. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 października 2006 roku
  Wyświetleń: 1764
 1865. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1760
 1866. Komunikat Burmistrza Byczyny - opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 1758
 1867. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1757
 1868. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1756
 1869. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna, ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1753
 1870. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1747
 1871. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1743
 1872. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 1742
 1873. Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1742
 1874. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1742
 1875. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1738
 1876. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna. ul.Błonie
  Wyświetleń: 1732
 1877. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1729
 1878. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
  Wyświetleń: 1729
 1879. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 745/7
  Wyświetleń: 1723
 1880. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1722
 1881. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji
  Wyświetleń: 1719
 1882. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i stolarskich na potrzeby warsztatu
  Wyświetleń: 1719
 1883. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1717
 1884. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji
  Wyświetleń: 1715
 1885. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”
  Wyświetleń: 1714
 1886. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji
  Wyświetleń: 1711
 1887. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłate na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł. w 2009 r.
  Wyświetleń: 1711
 1888. Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 1710
 1889. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Sarnowie
  Wyświetleń: 1709
 1890. Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1707
 1891. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1706
 1892. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1699
 1893. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1696
 1894. Informacja dot. wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1695
 1895. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 1695
 1896. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. Sesja LI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1693
 1897. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1691
 1898. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1691
 1899. OBWIESZCZENIE Burmistrza Byczyny z dnia 12 września 2018 roku - Obwody
  Wyświetleń: 1690
 1900. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1689
 1901. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1689
 1902. I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1687
 1903. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 1685
 1904. Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 1684
 1905. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok po aktualizacji
  Wyświetleń: 1679
 1906. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1678
 1907. Wynagrodzenie pracowników UM Byczyna, OPS Byczyna, OK Byczyna oraz CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1669
 1908. III przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1659
 1909. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1659
 1910. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość w Byczynie przy ul. Moniuszki-Słowackiego
  Wyświetleń: 1653
 1911. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 1650
 1912. II przetarg ustny nieograniczony- Byczyna ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1649
 1913. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1647
 1914. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1642
 1915. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna 33/5
  Wyświetleń: 1641
 1916. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1641
 1917. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącej własność gminy Byczyna, ul.Rynek 22/2
  Wyświetleń: 1640
 1918. Ocena PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 1637
 1919. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 185/1
  Wyświetleń: 1632
 1920. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1631
 1921. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 1628
 1922. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1627
 1923. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1627
 1924. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1626
 1925. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1624
 1926. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1624
 1927. Plan zamówień w 2019 r.
  Wyświetleń: 1623
 1928. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1622
 1929. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1622
 1930. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1620
 1931. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1616
 1932. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1616
 1933. INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
  Wyświetleń: 1614
 1934. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1614
 1935. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji
  Wyświetleń: 1614
 1936. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Byczyna ul. Moniuszki
  Wyświetleń: 1613
 1937. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1613
 1938. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu krawieckiego na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.
  Wyświetleń: 1613
 1939. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecierzyn
  Wyświetleń: 1612
 1940. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1612
 1941. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1611
 1942. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1609
 1943. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Byczyna ul. Poznańska
  Wyświetleń: 1607
 1944. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1607
 1945. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1607
 1946. Ogłoszenie Burmistrza Byczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1607
 1947. Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie
  Wyświetleń: 1607
 1948. Budżet 2007
  Wyświetleń: 1606
 1949. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1606
 1950. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1603
 1951. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1602
 1952. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1602
 1953. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1601
 1954. Pomoc żywnościowa z Banku Żywności w dniach 19-20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1601
 1955. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1600
 1956. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1600
 1957. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji
  Wyświetleń: 1599
 1958. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1597
 1959. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1597
 1960. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1596
 1961. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1595
 1962. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1595
 1963. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1594
 1964. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji
  Wyświetleń: 1594
 1965. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1593
 1966. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 1593
 1967. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
  Wyświetleń: 1593
 1968. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1591
 1969. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 1591
 1970. Uchwała Nr 306/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1589
 1971. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1589
 1972. Rokowania - Byczyna, ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1588
 1973. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1588
 1974. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1587
 1975. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
  Wyświetleń: 1585
 1976. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna położonej w m.Proślice
  Wyświetleń: 1584
 1977. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1581
 1978. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1581
 1979. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na rok 2015
  Wyświetleń: 1581
 1980. Konkurs Ofert na dotację na 2004 r.
  Wyświetleń: 1579
 1981. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1579
 1982. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji
  Wyświetleń: 1579
 1983. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji
  Wyświetleń: 1579
 1984. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1578
 1985. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1576
 1986. Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1574
 1987. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na II cykl szkoleniowo - doradczy w ramach projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego.
  Wyświetleń: 1574
 1988. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1572
 1989. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1570
 1990. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1569
 1991. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1568
 1992. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1565
 1993. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna w m. Proślice
  Wyświetleń: 1564
 1994. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1564
 1995. Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1563
 1996. Przetargi poniżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1558
 1997. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1556
 1998. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1553
 1999. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną dz.nr 723/22
  Wyświetleń: 1553
 2000. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
  Wyświetleń: 1553
 2001. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1552
 2002. Plan kontroli wewnętrznej na 2007 rok
  Wyświetleń: 1551
 2003. 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1550
 2004. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1550
 2005. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1550
 2006. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 1549
 2007. Przetargi do 300 000 euro
  Wyświetleń: 1549
 2008. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1548
 2009. 9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1547
 2010. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1546
 2011. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1545
 2012. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1544
 2013. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Byczyna ul. Nasalska
  Wyświetleń: 1543
 2014. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1543
 2015. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1542
 2016. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1542
 2017. Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1541
 2018. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1539
 2019. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Sarnów
  Wyświetleń: 1538
 2020. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1538
 2021. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- Byczyna ul. Górna dz.nr 375/4
  Wyświetleń: 1537
 2022. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1537
 2023. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1535
 2024. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1535
 2025. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1535
 2026. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1535
 2027. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Byczynie przy ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1534
 2028. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1534
 2029. 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1532
 2030. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1532
 2031. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1531
 2032. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1531
 2033. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1531
 2034. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
  Wyświetleń: 1531
 2035. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1530
 2036. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1530
 2037. Strona próbna
  Wyświetleń: 1530
 2038. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1530
 2039. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1530
 2040. Wyniki naboru na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 1530
 2041. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji
  Wyświetleń: 1529
 2042. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1528
 2043. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1526
 2044. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1526
 2045. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna 723/25
  Wyświetleń: 1524
 2046. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1524
 2047. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1523
 2048. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-Byczyna ul. Górna dz.nr 375/5
  Wyświetleń: 1521
 2049. II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m.Byczyna
  Wyświetleń: 1521
 2050. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1521
 2051. „Zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu ,, Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1518
 2052. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1518
 2053. Zarządzenienr 176/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1518
 2054. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1517
 2055. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1513
 2056. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/32, k.m. 8
  Wyświetleń: 1513
 2057. Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 1513
 2058. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1513
 2059. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1512
 2060. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1512
 2061. Uchwała Nr 307/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1511
 2062. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1510
 2063. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji
  Wyświetleń: 1508
 2064. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1506
 2065. Ogłoszenie o rokowaniach - Autobus
  Wyświetleń: 1505
 2066. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1504
 2067. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. Sesja LIV, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1504
 2068. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1503
 2069. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1503
 2070. Petycje
  Wyświetleń: 1503
 2071. Zawiadomienie na XLIX sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 13 lutego 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1500
 2072. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1499
 2073. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1499
 2074. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1496
 2075. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1495
 2076. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1493
 2077. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1493
 2078. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1492
 2079. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
  Wyświetleń: 1491
 2080. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 1489
 2081. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1489
 2082. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1488
 2083. Zarządzenie Nr 189_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1488
 2084. Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1487
 2085. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1487
 2086. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1483
 2087. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1482
 2088. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji
  Wyświetleń: 1482
 2089. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 188/1
  Wyświetleń: 1479
 2090. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1479
 2091. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1478
 2092. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1477
 2093. Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1477
 2094. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1476
 2095. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji
  Wyświetleń: 1475
 2096. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji
  Wyświetleń: 1474
 2097. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1472
 2098. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1471
 2099. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1471
 2100. 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1470
 2101. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1470
 2102. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1469
 2103. Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddanai w dzierżawę nr 65/2018
  Wyświetleń: 1469
 2104. Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 1469
 2105. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji
  Wyświetleń: 1468
 2106. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 1468
 2107. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1468
 2108. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1467
 2109. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji
  Wyświetleń: 1465
 2110. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1462
 2111. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1461
 2112. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1459
 2113. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1459
 2114. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1459
 2115. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1459
 2116. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1458
 2117. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1458
 2118. Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - marzec 2018
  Wyświetleń: 1457
 2119. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/02 do nr 9A/02 -IV kadencja- listopad 2002 r.
  Wyświetleń: 1457
 2120. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1455
 2121. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1455
 2122. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
  Wyświetleń: 1455
 2123. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1453
 2124. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 73/5
  Wyświetleń: 1449
 2125. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1448
 2126. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna działka nr 745/7
  Wyświetleń: 1447
 2127. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1446
 2128. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1446
 2129. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1444
 2130. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1444
 2131. Rokowania Dz. Nr 745 7 Byczyna
  Wyświetleń: 1443
 2132. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1442
 2133. Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego
  Wyświetleń: 1441
 2134. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji
  Wyświetleń: 1440
 2135. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1439
 2136. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1439
 2137. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1438
 2138. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 1437
 2139. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1436
 2140. Zarządzenie Nr 16_2018 z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1436
 2141. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1435
 2142. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 1433
 2143. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1433
 2144. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1432
 2145. Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1432
 2146. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1430
 2147. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 1429
 2148. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1427
 2149. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1426
 2150. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1426
 2151. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1425
 2152. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 2153. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1423
 2154. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1421
 2155. Instrucja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1420
 2156. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1420
 2157. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1419
 2158. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1418
 2159. Zarządzenie Nr 193_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
  Wyświetleń: 1418
 2160. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 1417
 2161. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1417
 2162. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Byczyna za rok 2016
  Wyświetleń: 1416
 2163. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1416
 2164. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Sarnów dz. Nr 65/3
  Wyświetleń: 1414
 2165. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1414
 2166. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1413
 2167. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1412
 2168. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1411
 2169. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 1411
 2170. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji
  Wyświetleń: 1411
 2171. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1409
 2172. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1405
 2173. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1405
 2174. Zarządzenienr 175/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1405
 2175. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1404
 2176. Zarządzenie nr 132 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1404
 2177. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1401
 2178. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji
  Wyświetleń: 1400
 2179. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1399
 2180. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1399
 2181. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1396
 2182. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1396
 2183. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1396
 2184. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1395
 2185. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1395
 2186. Referent w Referacie Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 1393
 2187. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1393
 2188. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1393
 2189. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1393
 2190. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/33 k.m. 8
  Wyświetleń: 1391
 2191. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1391
 2192. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji
  Wyświetleń: 1391
 2193. Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 1390
 2194. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1389
 2195. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1389
 2196. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1389
 2197. Opracowanie dotyczące stanu jakości wody za lata 2014-2017
  Wyświetleń: 1388
 2198. Zarządzenie nr 119 2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 1388
 2199. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1388
 2200. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. z na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ust z dnia 27.08.2009 roku o finansach publ., na zadanie inwestycyjne pn. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 1387
 2201. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1386
 2202. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1386
 2203. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1382
 2204. 11. Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)
  Wyświetleń: 1381
 2205. II sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 8.00
  Wyświetleń: 1381
 2206. Uchwała Nr 703/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1381
 2207. Karta usług -3 Podatek od Nieruchomości osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1379
 2208. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1375
 2209. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie przy ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1374
 2210. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1373
 2211. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1372
 2212. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1371
 2213. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1371
 2214. Ocena realizacji projektów unijnych oraz kontrola pozyskanych środków finansowych unijnych jak również wewnętrznych krajowych
  Wyświetleń: 1370
 2215. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1370
 2216. Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatów stolarskich finansowanych z projektu ,,Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1369
 2217. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1368
 2218. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1367
 2219. ZARZĄDZENIE NR 183/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1367
 2220. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1363
 2221. 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1361
 2222. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1361
 2223. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1361
 2224. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1360
 2225. 12. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 1359
 2226. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji
  Wyświetleń: 1359
 2227. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1358
 2228. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1358
 2229. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Byczyny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1357
 2230. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1357
 2231. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 1356
 2232. Karta usług - 2 Podatek Leśny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1355
 2233. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1353
 2234. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1352
 2235. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1352
 2236. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji
  Wyświetleń: 1352
 2237. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1352
 2238. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1350
 2239. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1346
 2240. Zawiadomienie na LVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 18 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1346
 2241. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
  Wyświetleń: 1344
 2242. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1342
 2243. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r., Sesja LII, kadencja VII
  Wyświetleń: 1341
 2244. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1340
 2245. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1338
 2246. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1337
 2247. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 185/2 i 186/5 k.m. 2
  Wyświetleń: 1336
 2248. Karta usług - 5 Podatek Rolny osoby prawne
  Wyświetleń: 1336
 2249. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 1335
 2250. Budowa boiska sportowego w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1329
 2251. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1328
 2252. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 1325
 2253. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1325
 2254. Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze posesje w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1325
 2255. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1321
 2256. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 1320
 2257. ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna
  Wyświetleń: 1319
 2258. Dokumentacja pokontrolna WF-K UM Byczyna
  Wyświetleń: 1317
 2259. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1317
 2260. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1316
 2261. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1315
 2262. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 1313
 2263. Wybory do Europarlamentu 2019
  Wyświetleń: 1313
 2264. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia
  Wyświetleń: 1313
 2265. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1311
 2266. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1310
 2267. Uchwała Nr 337/2017 z dnia 22 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1305
 2268. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1303
 2269. Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego zgłoszone do gminnych konkursów dożynkowych 2017
  Wyświetleń: 1303
 2270. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1302
 2271. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1299
 2272. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00
  Wyświetleń: 1298
 2273. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1294
 2274. Karta usług - 4 Podatek Łączne Zobowiązanie Pieniężne osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1294
 2275. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1293
 2276. Nabór do Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 1292
 2277. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1291
 2278. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1291
 2279. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 1290
 2280. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1288
 2281. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1285
 2282. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1284
 2283. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1283
 2284. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1280
 2285. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1279
 2286. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1279
 2287. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1278
 2288. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1277
 2289. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1274
 2290. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1273
 2291. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. Sesja LIII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1271
 2292. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono pomocy w postaci umorzeń w IV kwartale 2017 r.
  Wyświetleń: 1270
 2293. Oświadczenia majątkowe za 2018 i 2019 rok
  Wyświetleń: 1269
 2294. ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł.
  Wyświetleń: 1268
 2295. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1267
 2296. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1266
 2297. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1266
 2298. 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1264
 2299. Uchwała Nr 114/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2016 r.
  Wyświetleń: 1261
 2300. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1261
 2301. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1260
 2302. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1258
 2303. Kontrola w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 1255
 2304. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1255
 2305. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1254
 2306. Centralny rejestr umów
  Wyświetleń: 1253
 2307. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1253
 2308. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 1252
 2309. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1248
 2310. V sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1245
 2311. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1244
 2312. Plan zamówień w 2018 r.
  Wyświetleń: 1244
 2313. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1243
 2314. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na L sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1241
 2315. 17. Przebudowa - adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 1237
 2316. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1236
 2317. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 1236
 2318. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1234
 2319. Ogłoszenie o mozliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2011.
  Wyświetleń: 1229
 2320. Zarządzenie Nr 160_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośwoadka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 1228
 2321. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1227
 2322. Zarządzenie Nr 48_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1227
 2323. Karta usług - 1 Podatek Rolny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1225
 2324. Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sesja LV kadencja VII
  Wyświetleń: 1224
 2325. Zgłaszanie kandydatów do OKW do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 1223
 2326. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1221
 2327. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1221
 2328. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1220
 2329. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1209
 2330. Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2018
  Wyświetleń: 1208
 2331. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 1206
 2332. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1206
 2333. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1204
 2334. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1200
 2335. Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2018 r
  Wyświetleń: 1200
 2336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1198
 2337. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na sprzedaż
  Wyświetleń: 1197
 2338. 18. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1196
 2339. Zawiadomienie na LII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 26 kwietnia 2018 r o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1194
 2340. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1192
 2341. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1185
 2342. Informacja o odwołaniu sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 1184
 2343. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1179
 2344. Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2018
  Wyświetleń: 1178
 2345. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie:Ochrona dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1176
 2346. Kontrola Prawidłowości realizacji zadania w zakresie udzielania dotacji celowch na rzecz klubów sportowych działających na terenie gminy -rok 2016
  Wyświetleń: 1175
 2347. Zarządzenia Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1174
 2348. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 1172
 2349. Uchwała Nr 53/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1170
 2350. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1165
 2351. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1163
 2352. Zarządzenie Nr 102 A/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niezapowiedzianej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1162
 2353. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1160
 2354. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1158
 2355. 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1155
 2356. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1153
 2357. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1152
 2358. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - Zmiana i wydłużenie terminu
  Wyświetleń: 1151
 2359. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 1149
 2360. Uwaga! Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje..
  Wyświetleń: 1148
 2361. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 1143
 2362. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 27 września 2018 r., godz. 15.00
  Wyświetleń: 1138
 2363. Zarządzenie nr 139 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
  Wyświetleń: 1137
 2364. Uchwała nr 12/27/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1136
 2365. Uchwała Nr 584/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1133
 2366. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na III cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 1132
 2367. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 39/2018
  Wyświetleń: 1131
 2368. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 sesja LVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1123
 2369. Informacje o wyniku naboru na stanowisko-Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1120
 2370. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1117
 2371. Uchwała nr 573_2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1117
 2372. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1116
 2373. Zarządzenie Nr 39_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1112
 2374. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 1111
 2375. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1102
 2376. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1095
 2377. 14. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1094
 2378. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1093
 2379. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli CISPOL Polanowice - z zakresu realizacji zadań oraz wydatki rzeczowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1090
 2380. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1083
 2381. Zawiadomienie na LIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 24 maja 2018 r (czwartek) o godz. 12.00 w Pałacu w Proślicach
  Wyświetleń: 1081
 2382. Informacja o zmianie terminu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1080
 2383. Uchwała Nr 582/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1080
 2384. Uchwała Nr 583/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1077
 2385. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 388/13 a.m. 7 położnej w Byczynie
  Wyświetleń: 1075
 2386. Zawiadomienie na LV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1069
 2387. Nabór do Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 1065
 2388. Nabór na stanowisko INSTRUKTORA ZAWODU DO WARSZTATU PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH
  Wyświetleń: 1065
 2389. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 37/2018
  Wyświetleń: 1065
 2390. II rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 1057
 2391. Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1054
 2392. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 40/2018
  Wyświetleń: 1052
 2393. I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Nasalach
  Wyświetleń: 1051
 2394. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2016 rok
  Wyświetleń: 1051
 2395. Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 16 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1048
 2396. Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1039
 2397. Pomoc de minimis w rolnictwie - stan wykorzystania limitu
  Wyświetleń: 1030
 2398. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1021
 2399. Protokół z kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1015
 2400. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 1012
 2401. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r
  Wyświetleń: 1009
 2402. Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1008
 2403. ZARZĄDZENIE NR 101/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Pol
  Wyświetleń: 1007
 2404. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1001
 2405. Uchwała nr 12/28/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1000
 2406. II rokowania na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 998
 2407. Kontrola z zakresu komunikacji w Urzędzie Miejskim w Byczynie dotycza obiegu dokumentów finasowo - ksiegowych
  Wyświetleń: 996
 2408. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły położonej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 995
 2409. Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 992
 2410. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 987
 2411. Zawiadomienie na III sesję Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 986
 2412. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 980
 2413. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 980
 2414. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 96/2018
  Wyświetleń: 979
 2415. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku. V sesja VIII kadencji
  Wyświetleń: 961
 2416. Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 961
 2417. Uchwała Nr 146/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2017 r.
  Wyświetleń: 960
 2418. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.11.2018 r. Sesja II, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 953
 2419. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/9-274/11
  Wyświetleń: 941
 2420. Zawiadomienie na VI sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 940
 2421. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 934
 2422. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r., sesja IV
  Wyświetleń: 933
 2423. Zarządzenie nr 153a 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 2017 z dnia 05.10.2017 r
  Wyświetleń: 932
 2424. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 125/2018
  Wyświetleń: 929
 2425. I rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 926
 2426. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 926
 2427. Kwartalna informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za II kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 921
 2428. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 918
 2429. Uchwały z I Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 listopada 2018 r., Kadencja VIII
  Wyświetleń: 913
 2430. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 911
 2431. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 909
 2432. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - początek VIII kadencji
  Wyświetleń: 907
 2433. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Polanowicach
  Wyświetleń: 906
 2434. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskie dz. 274/12
  Wyświetleń: 903
 2435. Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych
  Wyświetleń: 894
 2436. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 174/2018
  Wyświetleń: 893
 2437. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o losowaniu
  Wyświetleń: 891
 2438. Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 891
 2439. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 890
 2440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 38/2018
  Wyświetleń: 882
 2441. Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 881
 2442. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/4-274/5
  Wyświetleń: 876
 2443. Zawiadomienie na VII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 6 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 876
 2444. Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 872
 2445. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Byczynie przy ul 3 Maja 19
  Wyświetleń: 868
 2446. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w Byczynie przy ul Orężnej 27A
  Wyświetleń: 867
 2447. Protokół z Kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Mysia Wieża" w Byczynie
  Wyświetleń: 866
 2448. Regulamin zamówień publicznych do kwoty 30.000,00 euro
  Wyświetleń: 866
 2449. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 862
 2450. Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 855
 2451. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskiej
  Wyświetleń: 854
 2452. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r., sesja III, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 850
 2453. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 848
 2454. Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 61/2018
  Wyświetleń: 848
 2455. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem nr 80/2018
  Wyświetleń: 845
 2456. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. Sesja VI, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 844
 2457. Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku
  Wyświetleń: 844
 2458. ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówk
  Wyświetleń: 842
 2459. Kontrola Problemowa w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 841
 2460. Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 841
 2461. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Byczynie przy ul. Borkowskiej, dz. nr 274/9- 274/12
  Wyświetleń: 838
 2462. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 834
 2463. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, rok 2018
  Wyświetleń: 830
 2464. IX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 827
 2465. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Długiej nr 5
  Wyświetleń: 826
 2466. Dużury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 817
 2467. Uchwała Nr 385/2018 z dnia 28 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 817
 2468. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 95/2018
  Wyświetleń: 815
 2469. VIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 8:00
  Wyświetleń: 813
 2470. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 813
 2471. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 813
 2472. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nr 79/2018
  Wyświetleń: 811
 2473. Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 808
 2474. Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds Funduszy Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 804
 2475. Zarządzenie Nr 32_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Samochodu pożarniczego marki Żuk
  Wyświetleń: 803
 2476. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w najem nr 90/2018
  Wyświetleń: 798
 2477. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul Cegielnianej
  Wyświetleń: 793
 2478. Zarządznie Nr 8/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 791
 2479. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - II Tura
  Wyświetleń: 790
 2480. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie VIII kadencji - rok 2019
  Wyświetleń: 789
 2481. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polanowicach
  Wyświetleń: 783
 2482. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 86/2018
  Wyświetleń: 782
 2483. Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 781
 2484. Zawiadomienie na IV Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 7 grudnia 2018 r., godz.: 8:00
  Wyświetleń: 781
 2485. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul.Cegielnianej
  Wyświetleń: 778
 2486. Uchwała nr 572/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2018 r.
  Wyświetleń: 775
 2487. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 775
 2488. Odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich - 2019
  Wyświetleń: 773
 2489. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 772
 2490. WYMIAR PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W DANYM ROKU
  Wyświetleń: 771
 2491. Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 771
 2492. I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Byczyna położonego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 770
 2493. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 769
 2494. Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2018.
  Wyświetleń: 768
 2495. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna przy ul. Borkowskiej w Byczynie (274/4, 274/5)
  Wyświetleń: 766
 2496. Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat wariantów budowy drogi ekspresowej S11
  Wyświetleń: 765
 2497. Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot funduszu sołeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 765
 2498. Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 761
 2499. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem nr 73/2018
  Wyświetleń: 759
 2500. Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 757
 2501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie nr 134/2018
  Wyświetleń: 755
 2502. Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 3 września 2018 roku
  Wyświetleń: 754
 2503. Odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych w sezonie - 2019
  Wyświetleń: 749
 2504. Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
  Wyświetleń: 749
 2505. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Borkowskiej 274/4-274/5
  Wyświetleń: 747
 2506. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 399/13 a.m. 7 położonej w Byczynie.
  Wyświetleń: 746
 2507. Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 745
 2508. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej zabudowanej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 743
 2509. Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 742
 2510. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 741
 2511. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6 lutego 2019 r. sesja VII, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 738
 2512. Ustawowe terminy czynności wyborczych 2018
  Wyświetleń: 737
 2513. Zarządzenie nr 115 2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania
  Wyświetleń: 736
 2514. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w najem nr 68/2018
  Wyświetleń: 733
 2515. Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 733
 2516. INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 732
 2517. Dokumentacja przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie Funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania
  Wyświetleń: 731
 2518. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 730
 2519. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Byczyna za III kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 727
 2520. Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 725
 2521. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Byczynie przy ul. Borkowskiej, dz. nr 274/4- 274/8
  Wyświetleń: 722
 2522. Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 53/3 k.m. 3) położonej w Paruszowicach
  Wyświetleń: 719
 2523. Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 719
 2524. Pismo dotyczące zamiaru przeniesienia Technikum, Liceum oraz Branżowej Szkoły do budynku przy ul. Borkowskiej 3
  Wyświetleń: 706
 2525. Zarządzenie Nr 151 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 703
 2526. Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych
  Wyświetleń: 702
 2527. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Borkowskiej 274/9-274/11
  Wyświetleń: 698
 2528. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nasalach
  Wyświetleń: 696
 2529. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w 2019 roku
  Wyświetleń: 696
 2530. Zarządzenie nr 137 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 693
 2531. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem nr 111/2018
  Wyświetleń: 691
 2532. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 691
 2533. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 690
 2534. Wyniki Wyborów na Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 687
 2535. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 686
 2536. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 686
 2537. Zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 113/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)
  Wyświetleń: 686
 2538. Raport z bilansu otwarcia
  Wyświetleń: 685
 2539. Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 684
 2540. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 683
 2541. Wyjaśnienia PKW - wykaz podpisów poparcia
  Wyświetleń: 682
 2542. Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 14:30
  Wyświetleń: 682
 2543. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018-2019 kadencja VIII
  Wyświetleń: 681
 2544. Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej
  Wyświetleń: 681
 2545. Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 678
 2546. X sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2019 r., o godz. 15:00
  Wyświetleń: 677
 2547. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 677
 2548. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 674
 2549. Zarządzenie Nr 102 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego dla zadania „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Kochłowice – Polanowice do GRODu
  Wyświetleń: 672
 2550. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w Byczynie przy ul.Orężnej 27A
  Wyświetleń: 671
 2551. Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 669
 2552. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. sesja IX, kadencja VIII
  Wyświetleń: 667
 2553. Zarządzenie Nr 118_2018 Burmistrza Byczyny w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 661
 2554. Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2018 z dnia 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 658
 2555. Pismo dotyczące zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla dorosłych w Polanowicach
  Wyświetleń: 654
 2556. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 161/2018
  Wyświetleń: 651
 2557. Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna.pdf
  Wyświetleń: 649
 2558. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 649
 2559. Zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 160/2018 z dnia 4.10.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2018 z dnia 23.08.2018
  Wyświetleń: 647
 2560. Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 647
 2561. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i konserwatorskiego dla zadania: „Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie”
  Wyświetleń: 642
 2562. Zarządzenie nr 231/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza
  Wyświetleń: 639
 2563. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej dz. 274/10
  Wyświetleń: 637
 2564. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej dz. 274/4
  Wyświetleń: 634
 2565. Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 631
 2566. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy nr 74/2018
  Wyświetleń: 629
 2567. Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 629
 2568. Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 628
 2569. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 625
 2570. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 623
 2571. Hydrokom
  Wyświetleń: 621
 2572. Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem nr 148/2018
  Wyświetleń: 621
 2573. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 618
 2574. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. - sesja X, kadencja VIII
  Wyświetleń: 612
 2575. Zarządzenie nr 143 2018 Burmistrza Byczyny z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 609
 2576. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 608
 2577. Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 606
 2578. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów Szkoła dla Rodziców w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 598
 2579. Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 października 2018 roku
  Wyświetleń: 596
 2580. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 594
 2581. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 591
 2582. Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 października 2018 r
  Wyświetleń: 591
 2583. XI sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 590
 2584. Protokół Komisji Rewizyjnej Miejskiej w Byczynie z kontroli zadań statutowych Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 589
 2585. Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 3 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 585
 2586. Zarządzenie nr 221/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 13.12.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego
  Wyświetleń: 585
 2587. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem nr 147/2018
  Wyświetleń: 584
 2588. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2018-2019 kadencja VIII
  Wyświetleń: 580
 2589. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warszatów socjoterapeutycznych w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 578
 2590. Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 577
 2591. Zarządzenie nr 204/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
  Wyświetleń: 577
 2592. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2019
  Wyświetleń: 576
 2593. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 574
 2594. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 572
 2595. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok
  Wyświetleń: 568
 2596. Postępowanie unieważnione - Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Byczyna na 2019 r.
  Wyświetleń: 566
 2597. Zarządzenie nr 225/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 565
 2598. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie 2018-2019 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 564
 2599. Uchwały rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2019 r. sesja VIII, kadencja VIII
  Wyświetleń: 564
 2600. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 560
 2601. Informacja o terminie wydawania żywności z Banku Żywności
  Wyświetleń: 558
 2602. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 553
 2603. Uchwała nr 568/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 553
 2604. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 552
 2605. Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania komisji oceniającej najładniejsze wieńce/korony/pojazdy korowodu dożynkowego oraz Piękna Wieś zgłoszone do gminnych konkursów dożynkowych 2018r.
  Wyświetleń: 548
 2606. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z