Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji
z dnia 20 lutego 2003 roku - IV kadencjaUchwała Nr V-34-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Byczyna w sprawie nadania statutów
Uchwała Nr V-35-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-35-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-36-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządządzeń kanalizacyjnych
stanowiących własność Gminy Byczyna na lata 2003-2007
Uchwała Nr V-37-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Uchwała Nr V-38-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-39-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr V-40-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Uchwała Nr V-41-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok
Uchwała Nr V-42-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków dla Gminy Byczyna
Uchwała Nr V-43-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Byczyny
Uchwała Nr V-44-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Metryczka
  • opublikowano:
    06-08-2003 18:14
    przez: Sylwia Semeniuk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×