Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja V

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
z dnia 29 listopada 2007 roku - V kadencja

 

DOCUchwała Nr 101.doc w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DOCUchwała Nr 102.doc w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzech czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia

DOCUchwała Nr 103.doc w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Byczynie na rok 2008

DOCUchwała Nr 104.doc w sprawie uchylenia uchwały

DOCUchwałsa Nr 105.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
DOCZał. nr 4 do uchwały nr 105.doc

 DOCUchwała Nr 106.doc w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

DOCUchwała Nr 107.doc w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

DOCUchwała Nr 108.doc w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna

DOCUchwała Nr 109.doc w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Byczyna w roku 2008

DOCUchwała Nr 110.doc w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów

DOCUchwala Nr 111.doc w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce

DOCUchwała Nr 112.doc w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

DOCUchwała Nr 113.doc w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
DOCUchwała Nr 114.doc w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Byczyna
DOCUchwała Nr 115.doc w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Byczyna na lata 2008 - 2012
 
Metryczka
  • opublikowano:
    15-01-2008 09:09
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    15-01-2008 09:10
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×