Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 98/04 do nr 110/04 - IV kadencja- Grudzień 2004 r.

Zarządzenie Nr 98/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 grudnia 2004 roku
w sprawie powstania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie „Wykonywanie prac w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych na 2005 r., dla Urzędu Miejskiego w Byczynie CPV 74.27.40.00"

DOCZarządzenie Nr 98-04.doc


Zarządzenie Nr 99/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego w Byczynie

DOCZarządzenie Nr 99-04.doc


Zarządzenie Nr 100/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 06 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

DOCZarządzenie Nr 100-04.doc


Zarządzenie Nr 101/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 06 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków bud żetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 101-04.doc


Zarządzenie Nr 102/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 06 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

DOCZarządzenie Nr 102-04.doc


Zarządzenie Nr 103/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

DOCZarządzenie Nr 103-04.doc


Zarządzenie Nr 104/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach

DOCZarządzenie Nr 104-04.doc


Zarządzenie Nr 105/04 Burmistrza Byczyny
z dnia  grudnia 2004 roku
w sprawie kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników i budynków rolnych oraz opłat za niespełnienie tego obowiązku

DOCZarządzenie Nr 105-04.doc


Zarządzenie Nr 106/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

DOCZarządzenie Nr 106-04.doc


Zarządzenie Nr 107/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

DOCZarządzenie Nr 107-04.doc


Zarządzenie Nr 108/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku

DOCZarządzenie Nr 108-04.doc


Zarządzenie Nr 109/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

DOCZarządzenie Nr 109-04.doc


Zarządzenie Nr 110/04 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury

DOCZarządzenie Nr 110-04.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  28-04-2005
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  28-04-2005 07:55
  przez: Katarzyna Uchańska
 • zmodyfikowano:
  03-09-2019 13:42
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2508
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×