Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2011 rok

PDFUchwała budżetowa 2011.pdf

Prognoza dochodów bieżących i majątkowych na 2011 rok PDFZałącznik nr 1.pdf

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2011 rok PDFZałącznik nr 2.pdf

Plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok PDFZałącznik nr 3.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok PDFZałącznik nr 4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok PDFZałącznik nr 5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok PDFZałącznik nr 6.pdf

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok PDFZałącznik nr 7.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków Funduszu sołeckiego na 2011 rok oraz Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki Funduszu sołeckiego na 2011 rok PDFZałącznik nr 8.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok PDFZałącznik nr 9.pdf


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 29-12-2010

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-02-2011 11:58
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×