Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł.

 

 

                                                                   Byczyna, dnia 20.08.2008r.
 
Wp. II.-341/5/08/B
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „KREDYT DŁUGOTERMINOWY DO 353.000,00 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN „MOJE BOISKO-ORLIK 2012 W BYCZYNIE”
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Opolu
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole

Wybrany Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, jego oferta nie polegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiła firma/bank:
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
 
1.
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole
99.013,70 zł.
 
100 %

 
Wykonawcy wykluczeni - nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Ofert odrzucone – nie odrzucono żadnej oferty.
 
                                                                                                                            
                                                                             Na oryginale podpisał:
                                                                                                             
                                                              Burmistrz Byczyny
         
                                            
                /-/Ryszard Grüner
Metryczka
  • opublikowano:
    21-08-2008 14:01
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×