Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                                            Byczyna , dnia 17.12.2008r.
 
Wp. II.-341/17/08/D
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „Zakup paliw płynnych –oleju napędowego w ilości ok. 44.000 litrów
 
Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZDAMPOL” sp. z o.o.
Mokra 344
42-120 Miedźno
 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
 
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma:
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZDAMPOL” sp. z o.o.
Mokra 344
42-120 Miedźno
100 pkt

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
Metryczka
  • opublikowano:
    30-12-2008 09:20
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×