Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na real. projektów realizowanych z udziałem środków UE, zad. inwest. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice

 

 PDF13.6 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip..pdf

 

 


RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - uchwała Rady Miejskiej.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązania finansowe Gminy Byczyna 31.03.2011.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - sprawozdanie Rbz.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - sprawozdanie RbNDS.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - sprawozdanie Rb-N.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb27S.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb27S cd.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb28S.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb28S cd.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb28S zbiorczo.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - opinia RIO.pdf

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - harmonogram spłat.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF13.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF13.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF13.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2011 14:26
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    14-06-2011 13:43
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×