Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice

 

logo.jpeg

 

PDF17.22. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 


RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARProjekt budowlany - sanitarka.part1.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part2.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part3.rar

RARProjekt budowlany - sanitarka.part4.rar

PDFopis techniczny - kanalizacja sanitarna Byczyna.pdf

PDFOpis - tłocznia P26.pdf

PDFzał. 2.pdf

PDFzał. 3.pdf

PDF1-tłocznia.pdf

PDF2-tłocznia.pdf

PDF3-tłocznia.pdf

PDF4-tłocznia.pdf

PDF5-tłocznia.pdf

PDF6-tłocznia.pdf

PDF7-tłocznia.pdf

JPEGPrzyłącz kablowy - schemat ideowy.jpeg

JPEGprzyłącz kablowy-tłocznia ścieków.jpeg

PDFPrzyłacze elektroenergetyczne kablowe.pdf

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.rar

PDFGrawitacja Roszkowice - Byczyna.pdf

PDFPrzyłacza Roszkowice - Byczyna.pdf

PDFPrzedmiar robót-tłocznia P-26 Roszkowice.pdf

PDFTłocznie P - ROSZKOWICE-BYCZYNA.pdf

PDFTłoczny Roszkowice - Byczyna.pdf

PDFZałacznik nr 12 do SIWZ - wyjaśnienie SIWZ.pdf

RARZałącznik nr 12 DOK GEO ROSZKOWICE.rar

PDFZałącznik nr 12 Uchwała Nr 184.pdf

PDFZałacznik nr 12 do SIWZ - wyjaśnienie SIWZ.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF17.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF17.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF17.4. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF17.5. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFDecyzje Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych.pdf

PDFWarunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Byczynie.pdf

PDF17.6. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    28-06-2011 12:58
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    30-08-2011 11:11
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×