Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna

 

 Sprostowanie:

DOC7.17. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip - sprostowanie.doc

PDF7.15. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf


PDFSIWZ Ośrodek zdrowia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part01.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part02.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part03.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part04.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part05.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part06.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part07.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part08.rar

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.rar

RARZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót.rar

JPEGLOGO RPO.jpeg

PDFSIWZ Ośrodek zdrowia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF7.1. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    24-04-2013 14:38
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    12-06-2013 14:45
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×