Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

 

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

 

Konsultacje projektu uchwały prowadzone w formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1.Debata społeczna nad programem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi, odbędzie się w dniu 26 października o godz. 15ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, przy ul. Rynek nr 1 , w sali nr 9.

2.W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Byczyna www.bip.byczyna.pl

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek nr 1, 46-220 Byczyna,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres:

 

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

 

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji.

 

Do pobrania:

DOCFormularz do Konsultacji Społecznych.doc

DOCProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi.doc                                                              

 

                                                                 Burmistrz Byczyny

                                                                /-/ Ryszard Grüner

Metryczka
  • opublikowano:
    17-10-2011 17:52
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    17-10-2011 17:55
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×