Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                       
                                                               Byczyna , dnia 09.10.2007r.
 
Wp.II – 341/5/07/U
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.500.000,00 ZŁ. NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BYCZYNA”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 36a

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy:
 
Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Bank Ochrony Środowiska SA
Ul. Krakowska 53
45-018 Opole
97,77 pkt.
2.
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu,
ul. Książąt Opolskich 36a
45-005 Opole
100 pkt.
 
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 10.10.2007 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2007 12:42
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×