Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 27 września 2013 r. sesja XXXIX kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmiany Uvhwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarpowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice,
Kochłowice, w gminie Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice,
Polanowice, w gminie Byczyna.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-09-27

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-10-2013 09:26
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    04-12-2013 14:00
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×