Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 30 grudnia 2011 r. sesja XVIII kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

PDFObjasnienia do WPF.pdf

PDFwpf2012.pdf
PDFwpf.pdf
PDFwpf1.pdf
PDFwpf2.pdf
PDFwpf3.pdf
PDFwpf4.pdf
PDFwpf5.pdf
PDFwpf6.pdf
PDFwpf7.pdf
PDFwpf8.pdf
PDFwpf9.pdf
PDFwpf10.pdf
PDFwpf11.pdf
PDFwpf12.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: ”Dzieci
z marzeniami”; Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Problemów Społecznych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Byczyna

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-12-30
Metryczka
  • opublikowano:
    13-02-2012 11:29
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    05-12-2013 12:30
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×