Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r. sesja XVI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2012.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia zwolnień w stawkach czynszu
najmu i czynszu dzierżawnego w ramach pomocy de minimis. 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2011–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła
Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na terenie Gminy Byczyna w latach 2012-2014.

PDFZalacznik .pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-11-30

 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2012 11:47
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 08:42
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×