Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwałyz dnia 29 czerwca 2010 r. sesja LV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Byczyna
za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej,
za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie           UCHYLONA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku i wolontariacie sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kostów na lata 2010 – 2017

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFWniosek o Udzielenie w roku 2014 Dotacji Celowej.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/311/09
z dnia 23 lipca 2009 roku sprawie zatwierdzenia
,,Planu Odnowy Miejscowości Miechowa”

 

Metryczka
  • opublikowano:
    26-10-2010 09:17
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    06-12-2013 10:10
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×