Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r. sesja XXXVIII kodencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji z dnia 29 czerwca 2006 roku - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia  związku gmin pod nazwą:
„Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania budżetu i planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca  2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Pobierz

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny
oczyszczenia 1 m3 ścieków komunalnych
odprowadzanych do gminnej oczyszczalni
ścieków w Byczynie.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska
oraz planu gospodarki odpadami.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia
Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S 11"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 czerwca 2006

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-11-2006 09:21
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 08:54
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×