Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z dnia 31 października 2013 r. sesja XLI kadencja VI

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawiewyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycia nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13
z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2013–2025

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5 k. m. 11
położonej w Byczynie na rzecz Samorządu
Województwa Opolskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Byczyna"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną
Nr 100504O (Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice)
na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25
– 5+068,25 o długości 0,530 km.


 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2013-10-31

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    29-11-2013 10:36
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    11-12-2013 08:31
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×