Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS

PDFZAWIADOMIENIE WYBÓR OFERTY PUBLIKACJA BIGS.pdf


W związku z brakiem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznika odnoszącego się do doświadczenia poligraficznego (dla kryterium doświadczenie poligraficzne) zamieszczamy poniżej wzór takiego załącznika obowiązujący przy przedłożeniu oferty:

- DOCX01c PUBLIKACJA doświadczenie poligraficzne.docx


logo.png

BIGS.042.50.2012.MJ                                                                                          Byczyna, dn. 27.05.2015 r.

 

                                                                                                                       Wszyscy wykonawcy

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej  Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej  Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wydruk publikacji.

Zadanie obejmuje opracowanie i wydruk publikacji wg. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonej załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Termin wykonania zadania do 16 czerwca 2015 r. Oczekujemy na przesłanie lub dostarczenie oferty (wg. zał. nr 3) wraz z załącznikami 1a i 1b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 3 czerwca 2015 r. Ofertę można przesłać listownie (w kopercie z dopiskiem „Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS”) lub na adres email: . (w temacie wpisując „Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS”)

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna.

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Robert Świerczek

Burmistrz Byczyny

 

Załączniki:

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1a i 1b.

2/ Wzór umowy.

3/ Formularz ofertowy.

 

stopka.png

Załączniki do pobrania:

- PDF01 PUBLIKACJA BIGS siwz.pdf

- DOCX01a PUBLIKACJA doświadczenie zawodowe.docx

- DOCX01b PUBLIKACJA dysponowanie osobami.docx

- PDF02 PUBLIKACJA BIGS wzór umowy.pdf

- DOC03 PUBLIKACJA BIGS formularz ofertowy.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  27-05-2015
  przez: Marcin Juszczyk
 • opublikowano:
  27-05-2015 13:37
  przez: Magdalena Bednarek
 • zmodyfikowano:
  12-06-2015 14:12
  przez: Magdalena Bednarek
 • podmiot udostępniający:
  Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  odwiedzin: 2896
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×