Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych

Informacja w sprawie prcedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych

 

 

Z chwilą zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (zam. w Gminie Byczyna), pracodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy waymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego;

b) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, świadectwo pracy;

c) dyplom, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.

Ponadto infomujemy, iż wszelkich inforamcji udziela się:

1. W Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1 - pok. nr 27 a II piętro

2. Telefonicznie: 077 1434150 wew. 34

 

                                                      

                                                                                          /-/ Sebastian Szymała

 

Załączniki do pobrania:

XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-1.xlsx

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2007
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • opublikowano:
  31-07-2007 14:36
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • zmodyfikowano:
  21-11-2014 14:55
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 3017
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×